Prohlášení o ochraně osobních údajů – proces náboru uchazečů ve společnosti dm Česká republika

My, společnost dm drogerie markt s.r.o., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 472 39 581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1935, e-mail: dm@dm.cz, tel. 800 100 808 (dále jen „dm“), máme radost, že jste navštívili naše webové stránky a že máte zájem o naši společnost i koncern dm. Ve společnosti dm, jako správce osobních údajů, bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a dodržujeme zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“),  

V následujícím dokumentu, týkajícím se žádostí o práci zaslaným poštou, e-mailem a přes náš uchazečský portál online, bychom Vás rádi informovali o tom, jaké (osobní) údaje zpracováváme, když nás navštívíte na webových stránkách https://www.dm-jobs.cz. 

1 Webové stránky 

1.1 Obecné informace k návštěvě webových stránek 

Osobní údaje uživatelů v zásadě shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro zajištění funkčnosti webových stránek, jejich obsahu a služeb. Osobní údaje uživatelů shromažďujeme a používáme zpravidla pouze na základě smlouvy, resp. jednání o ní (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), nebo po předchozím souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Výjimku tvoří případy, ve kterých je zpracování údajů vyžadováno jinými zákonnými ustanoveními. 

1.2 Nastavení webových stránek a vytvoření logů 

Při každé Vaší návštěvě webových stránek náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace ze systému Vašeho zařízení. Zpracovává při tom následující údaje: 

 • Požadavek (název požadovaného souboru) (např. https://www.dm-jobs.cz) 
 • Typ/verze prohlížeče 
 • Jazyk prohlížeče (např. čeština) 
 • Použitý operační systém 
 • Vnitřní nastavení obrazovky prohlížeče 
 • Rozlišení obrazovky 
 • Aktivace Javascript 
 • Java zapnuto / vypnuto 
 • Cookies zapnuto / vypnuto 
 • Barevná hloubka 
 • Výchozí URL (dříve navštívené stránky) 
 • IP adresa (je anonymizována) 
 • Čas přístupu 
 • Počet prokliků 
 • Případně obsah formulářů (v případě volných textových polí pro zadání libovolného textu, např. jméno a heslo, se předává pouze informace „vyplněno“ či „nevyplněno“). 

Uvedené údaje se ukládají do příslušených souborů – logů, našeho systému. Anonymní vyhodnocení těchto souborů dat slouží k rychlejšímu vyhledávání chyb a k jejich co nejrychlejší opravě. Kromě toho můžeme použít logy k řízení vytíženosti serveru a k dalšímu vylepšování naší nabídky. IP adresy používáme pouze ve výjimečných případech pro účely analýzy zneužití webových stránek. Na základě oprávněného zájmu spočívajícího v těchto důvodech zpracováváme výše uvedené údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem představuje právní základ pro zpracování těchto údajů. Vyhodnocení údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá. 

Údaje uložené v příslušných souborech našeho systému budou odstraněny nejpozději po 30 dnech. 

1.3 Používání souborů cookie a podobných technologií 

Naše webové stránky používají na několika místech tzv. soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které může Váš prohlížeč uchovávat. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji údajů, pokud to neslouží k plnění smlouvy uzavřené s Vámi, pokud jste k tomu nedali výslovný souhlas nebo pokud k tomu neexistuje právní nebo jiný důvod. Když uživatel navštíví webovou stránku, může se do prohlížeče v jeho zařízení uložit soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. 

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „soubory cookie relace“, které se po ukončení relace prohlížeče vymažou. Kromě toho existují některé dlouhodobé soubory cookie, pomocí kterých Vás rozpoznáme jako návštěvníka. Soubory cookie nepoškozují Váš počítač a neobsahují viry. Vy jako uživatelé můžete také sami rozhodovat o používání souborů cookie. Změnou nastavení ve Vašem prohlížeči můžete přenos souborů cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoliv vymazat. To lze provádět také automatizovaně. Dojde-li k deaktivaci souborů cookie pro naše webové stránky, může se stát, že již nebudete moct v plném rozsahu využívat všechny funkce webových stránek.  

Na našich webových stránkách používáme technicky nezbytné soubory cookie a podobné technologie, bez nichž byste nemohli využívat našich služeb. Ty pomáhají zajistit, aby se uživatelé mohli pohybovat na webových stránkách, a poskytují základní možnosti, jako je navigace na stránkách a přístup do zabezpečených oblastí. Bez těchto souborů cookie by webové stránky nemohly fungovat v souladu se svými účely. V těchto účelech spočívá náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. To je také právní základ pro zpracování. 

Pro další účely zpracování, pro které se používají soubory cookie nebo srovnatelné technologie, Vás žádáme o souhlas. Pro udělení souhlasu používáme banner pro souhlas se soubory cookie, který Vám umožní udělit souhlas pro různé účely zpracování při prvním vstupu na naše stránky. Svůj souhlas pro různé účely zpracování můžete také kdykoli snadno spravovat / odvolat zrušením jeho výběru. Odkaz na banner pro souhlas se soubory cookie najdete v dolní části našich webových stránek. 

Abychom Vám usnadnili výběr, rozdělili jsme zpracování osobních údajů založené na souborech cookie nebo jiných technologiích do kategorií podle následujících účelů zpracování. 

 

1.3.1 Dodatečné funkce 

Funkční soubory cookie umožňují ukládání informací, které mohou změnit vzhled nebo akce na webových stránkách. Patří mezi ně také volitelné funkce jako zobrazování nabídek pracovních míst na interaktivní mapě. 

Používání Google Maps 

Pokud nám na cookie banneru udělíte souhlas s použitím funkčních souborů cookie, můžete využít hledání pracovních nabídek na Google Maps (Google Inc.), která zobrazuje volná pracovní místa na interaktivní mapě. Informace o používání našeho vyhledávání pracovních nabídek, včetně vaší IP adresy, jsou proto přenášeny na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. To znamená, že společnost Google může ukládat soubory cookie na Vašem počítači, jakmile použijete vyhledávání pracovních nabídek. Pokud na našich webových stránkách otevřete stránku s Google Maps, může Váš prohlížeč navázat přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah mapy je potom společností Google odeslán přímo do Vašeho prohlížeče, který ji integruje do webové stránky. Nemůžeme ovlivnit jaké a jak jsou údaje zpracovávány společností Google, proto doporučujeme se seznámit s prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Google na webových stránkách http://www.google.com/policies/privacy/.  

Zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že změníte svůj výběr na banneru pro souhlas se soubory cookie. 

1.3.2 Analytické soubory cookie 

Analytické soubory cookie nám pomáhají porozumět, které obsahy stránek jsou pro Vás obzvláště atraktivní, abychom je mohli ještě lépe přizpůsobovat Vašim potřebám. 

Analytický nástroj společnosti SAS Institute GmbH 

Pokud jste nám v rámci banneru udělili souhlas s použitím analytických souborů cookie, použijeme pro účely přizpůsobení webových stránek Vašim potřebám technologii Tracking společnosti SAS Institute GmbH, Heidelberg. Technologie Tracking nám pomáhá pochopit, které stránky a které služby jsou pro Vás obzvlášť atraktivní. Shromažďujeme tyto údaje: 

 • Požadavek (název požadovaného souboru) (např. https://www.dm-jobs.cz) 
 • Typ/verze prohlížeče 
 • Jazyk prohlížeče (například čeština) 
 • Název a třída zařízení  
 • Použitý operační systém 
 • Vnitřní nastavení obrazovky prohlížeče 
 • Rozlišení obrazovky 
 • Aktivace Javascript 
 • Java zapnuto / vypnuto 
 • Cookies zapnuto / vypnuto 
 • Barevná hloubka 
 • Objem dat přenesených v síti v bajtech a doba trvání přenosu v milisekundách mezi klientem prohlížeče a serverem 
 • Referrer URL (dříve navštívené stránky) 
 • Jméno poskytovatele internetových služeb a zeměpisné údaje (země, město/obec, poštovní směrovací číslo, zeměpisná délka a šířka) pro IP adresu (např.: Česká republika, Praha, 11000, 50.0519 a 14.2517), přičemž samotná IP adresa se nezaznamenává  
 • Čas přístupu 
 • Počet prokliků 
 • Případně obsah formuláře a další údaje zaznamenané ve volných textových polích, např. vyhledávané výrazy; v případě volných textových polí ve formulářích, do nichž se zaznamenávají osobní údaje (např. jméno a heslo), se přenášejí pouze informace „vyplněno“ nebo „nevyplněno“. 

Zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že změníte svůj výběr na banneru pro souhlas se soubory cookie. 

1.3.3  Marketingové cookies 

Marketingové cookies používáme k identifikování návštěvníků různých webových stránek, abychom Vám na základě chování uživatele mohli zobrazovat reklamu. 

Facebook Retargeting 

Poskytnete-li nám v rámci banneru souhlas s užíváním marketingových cookies, budeme používat Facebook-Pixel společnosti Meta Platforms Ireland Ltd. (dále jen „Meta“). 

Tato funkce slouží zejména k zobrazování personalizovaných reklam („Ads“) na Facebooku, Instagramu a v reklamní síti Facebooku (Audience Network), tedy i na jiných internetových stránkách, uživatelům těchto internetových stránek v rámci sociální sítě Facebook (a připojené sociální sítě Instagram), a dále k měření účinnosti těchto reklam na konverze a k jejich optimalizaci. Za tímto účelem byl na naše webové stránky implementován příslušný tag společnosti Meta. Díky tomuto tagu se při návštěvě příslušné internetové stránky vytvoří přímé spojení se servery společnosti Meta. Serveru společnosti Meta je při tom předávána informace o Vaší návštěvě této internetové stránky a o Vašem jednání na internetových stránkách. Společnost Meta tyto informace přiřadí k osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku a/nebo Instagramu. Pokud navštívíte sociální sítě Facebook, Instagram nebo stránku partnera sítě Meta Audience Network, mohou Vám být zobrazeny personalizované reklamy odpovídající Vašim zájmům.  

Mezi společností Meta a námi existují v této souvislosti různé vztahy z hlediska ochrany osobních údajů, a to v závislosti na konkrétním účelu zpracování: 

 • Meta a my jsme společní správci, pokud jde o zpracování osobních údajů ohledně eventů za účelem vytvoření cílových skupin, které můžeme oslovit, doručování obchodních zpráv a zpráv vztahujících se k transakcím a personalizaci funkcí a obsahů, jakož i za účelem zlepšování a zajištění produktů společnosti Meta. Smlouva k určení vzájemné odpovědnosti za dodržování GDPR, kterou jsme v této souvislosti uzavřeli se společností Meta, je k dispozici zde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
 • V rámci společného zpracování Vašich osobních údajů jsme se společností Meta dohodli, že společnost Meta je především odpovědná za to, že Vám bude poskytovat informace o zpracování osobních údajů a že Vám umožní výkon Vašich práv jakožto subjektů údajů, vyplývajících z GDPR. Na webové adrese https://www.facebook.com/about/privacy jsou rovněž k dispozici bližší informace o zpracování osobních údajů společností Meta – mj. o právním základu zpracování údajů a o tom, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů ve vztahu ke společnosti Meta. 
 • V ostatních otázkách zpracování osobních údajů odpovídáme Meta a my vždy samostatně. 

Bližší informace o shromažďování a využívání osobních údajů společností Meta a Vašich souvisejících právech a možnostech ochrany Vašeho soukromí jsou k dispozici v informacích o zpracování osobních údajů sociální sítě Facebook na webové stránce https://www.facebook.com/about/privacy/ . Bližší informace a možnosti deaktivace na stránkách Facebooku jsou k dispozici u funkce retargetingu „Custom Audiences“ na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Musíte však být přihlášeni na Facebook. Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna, a to změnou výběru na banneru pro souhlas se soubory cookie.  

Sledování konverzí Google Ads a remarketing Google Ads

Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited. Tato technologie využívá webové majáky, pixely a soubory cookie. Když vstoupíte na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, společnost Google nastaví ve Vašem zařízení soubor cookie („conversion cookie“).

Nepoužívá se k osobní identifikaci. Pokud platnost souboru cookie při návštěvě určitých stránek na našem webu ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že někdo kliknul na reklamu a byl tak přesměrován na naše webové stránky. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat na různých webových stránkách zákazníků služby Google Ads.

Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverze se používají k vytváření statistik pro zákazníky služby Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Jako zákazníci služby Google Ads se dozvídáme celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatelů.

Kromě toho používáme technologii remarketingu společnosti Google Ireland Limited, abychom mohli znovu oslovit uživatele, kteří již navštívili naše webové stránky prostřednictvím zájmově orientované reklamy na stránkách partnerské sítě Google.

Pomocí souborů cookie můžeme analyzovat Vaše zájmy při návštěvě našich webových stránek a následně je využít pro relevantní reklamu produktů. Naše reklamy, pokud odpovídají Vašim zájmům, se Vám zobrazí také v případě, že navštívíte nejen naše webové stránky, ale také webové stránky společnosti Google nebo partnerské sítě Google.  Reklamy mohou obsahovat například produkty, které jste si již dříve prohlíželi na našich webových stránkách.

Pokud jste souhlasili s tím, aby společnost Google propojila Vaši historii prohlížení s Vaším účtem Google a aby informace z Vašeho účtu Google byly použity k personalizaci reklam, bude společnost Google tyto údaje používat pro retargeting napříč zařízeními. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke službě Google, bude společnost Google používat Vaše údaje spolu s údaji o uživatelích Google k vytváření a definování seznamů cílových skupin pro retargeting napříč zařízeními. Za tímto účelem budou Vaše údaje uchovávané společností Google dočasně propojeny s uživatelskými údaji společnosti Google za účelem vytvoření cílových skupin.
Informace a možnosti deaktivace personalizované reklamy na Googlu najdete zde: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=cs. K tomu musíte být přihlášeni ke službě Google.

Uživatelé mohou také deaktivovat reklamy Google jako celek nebo částečně v závislosti na prohlížeči a zařízení; další podrobnosti naleznete zde: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=cs.

Zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna, a to změnou výběru na banneru pro souhlas se soubory cookie.  

Sklik

Služba Sklik je analytická služba poskytovaná společností Seznam.cz, a.s., která nám umožňuje umístit naši reklamu na webové stránky Seznam.cz a také v Obsahové síti Seznamu. Sklik funguje tak, že na naše webové stránky umístíme retargetingový kód Sklik. Reklamní systém Seznamu si díky retargetingovému kódu zapamatuje, kterou webovou stránku konkrétní uživatel našeho webu navštívil. Na základě vytvořených seznamů dle navštívených webových stránek, které jsou pro nás obchodně zajímavá, přiřadíme odpovídající reklamní sestavy. Ty jsou poté uživatelům webových stránek zobrazovány v Obsahové síti Seznamu.

Zpracování údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinky do budoucna, a to změnou výběru na banneru pro souhlas se soubory cookie.  

 

1.4 Integrace videí YouTube 
Tato webová stránka využívá funkci integrace YouTube, která umožňuje zobrazovat a přehrávat videa z YouTube (YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, USA, dceřiná společnost společnosti Google Inc., Mountain View, CA 94043, USA, resp. poskytovatele Google Ireland Limited, Dublin, Irsko). 

Používáme rozšířený režim ochrany údajů, který podle informací od YouTube aktivuje ukládání údajů o uživatelích až při přehrávání videa. YouTube používá soubory cookie od okamžiku spuštění přehrávání integrovaného videa, a to za účelem shromažďování informací o jednání uživatele. To má sloužit pro účely vedení statistik k videím, zlepšování uživatelského prostředí a zamezení případů zneužití. Prohlížeč návštěvníka dále při zobrazení této stránky navazuje spojení se službou Double Click. 

Pokud jste přihlášení na stránce YouTube, je možné tyto informace přiřadit i Vašemu uživatelskému účtu. Toto přiřazení můžete deaktivovat, když se před zobrazením videa na YouTube odhlásíte. Další informace o shromažďování a používání Vašich údajů ze strany YouTube najdete v jeho prohlášení o ochraně osobních údajů na stránce www.youtube.com. Další informace o ochraně osobních údajů na stránkách „YouTube“ jsou uvedeny v prohlášení poskytovatele o ochraně osobních údajů na webové stránce https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Nezávisle na přehrávání integrovaných videí se při každém zobrazení této webové stránky navazuje spojení se sítí Google nazvané „DoubleClick“, což může vyvolat další procesy zpracování údajů, aniž bychom na to měli jakýkoli vliv. Služba DoubleClick spoluodpovídá za to, že se uživateli zobrazí personalizovaná reklama. Soubor cookie služby Double Click ztrácí platnost po uplynutí 28 dní. Jeho deaktivaci lze provést na  https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCguJZaaMCXmloAIEKj3_n9juZQLRS2Djj9suGOXM9gTFNx84kyZTQ1YFRW6vqBRc5VuVfzn_7hq8XPOcdivasCT66t7mcDseRR3i3EKIm-PMpRPWVY&hl=de

O možném shromažďování a používání Vašich údajů ze strany YouTube nemáme informace a ani na to nemáme jakýkoli vliv. Bližší podrobnosti i ke službě Double Click a použití souborů cookie ze strany Googlu si můžete zjistit v jeho prohlášení o ochraně osobních údajů na stránce https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

Právním základem zpracování údajů, k němuž dochází v souvislosti s integrací videí, je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na tom, abychom mohli prezentovat uživatelům digitální obsah co možná nejatraktivnější formou. 

2 Osobní konto uchazeče (dále jen uchazečský účet) 

2.1 Podání přihlášky (žádosti o pracovní pozici) / založení uchazečského účtu 

Na našich webových stránkách se můžete informovat o vypsaných pozicích a volných místech ve vzdělávacích a studijních programech a rovnou se o místo ucházet online prostřednictvím našeho uchazečského portálu. 

V rámci Vaší přihlášky od Vás budeme potřebovat některé osobní údaje jako např. Vaše jméno a e-mailovou adresu.  

Pokud máte v prohlížeči aktivovanou možnost automatického vyplnění formulářů, můžete ji využít při vyplňování přihlášky. V takovém případě se do přihlášky automaticky předvyplní potřebné údaje, které máte uložené v prohlížeči, jako je např. jméno, příjmení, adresa atd. Než nám přihlášku odešlete, můžete tyto údaje samozřejmě upravit nebo smazat. 

Vedle údajů označených jako povinné můžete dobrovolně zadat i další údaje a nahrát podklady. Po odeslání Vaší první přihlášky se Vám automaticky založíme uchazečský účet a na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení o přijetí přihlášky.  

Pro přihlášení do svého uchazečského účtu zadejte do příslušného pole svoji e-mailovou adresu. Následně Vám na tuto adresu přijde odkaz s přístupovými údaji, kterými se můžete přihlásit do svého uchazečského účtu. 

Na svém uchazečském kontě si můžete kdykoli upravit svoje údaje, podívat se na stav svých přihlášek, podat další přihlášky a využít dalších funkcí uchazečského konta. Upozorňujeme, že odevzdanou přihlášku lze měnit pouze do okamžiku zahájení příslušného výběrového řízení. Pokud byste zaznamenali zneužití Vašeho uchazečského účtu, neprodleně nás kontaktujte. 

Osobní údaje a dokumenty, které uvedete v rámci výběrového řízení na danou pozici, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat výhradně pro účely zpracování přihlášky a procesu obsazování pracovní pozice. Je možné, že mezi zadanými údaji budou i takové, které splňují definici zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR, jako je např. těžké zdravotní postižení nebo obdobný zdravotní stav (údaje o zdravotním stavu).  

Právním základem zpracování údajů v souvislosti se založeným účtem a podanou přihláškou na vypsanou pozici je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR, pokud jsou zpracovávány údaje o zdravotním stavu.  

2.2 Výmaz uchazečského účtu/ dokumentů pro účely výběrového řízení 

Svůj uchazečský účet můžete kdykoli samostatně smazat, příp. nám dát pokyn k jeho výmazu. Pokud budete mít v tomto okamžiku neuzavřenou přihlášku na určitou pracovní pozici, budeme předpokládat, že tuto přihlášku už nechcete mít aktivní a že ji chcete vzít zpět.  

Uchazečský účet je automaticky anonymizován po uplynutí 15 měsíců od přijetí první přihlášky. Pokud budete mít v takovém okamžiku ještě neuzavřenou přihlášku, dojde k výmazu Vašeho uchazečského účtu až po uzavření poslední přihlášky.  

Nezávisle na výmazu Vašeho uchazečského účtu budeme nakládat s dokumenty, které jste podali pro účely výběrového řízení, následujícím způsobem:  

V případě zamítnutí Vaší přihlášky budou Vaše dokumenty podané do výběrového řízení uchovány ještě šest měsíců, abychom mohli reagovat na příp. zpětné dotazy/problémy a abychom se mohli bránit případným právním nárokům.  

2.3 Odvolání žádosti o pracovní pozici 

Přihlášku můžete vzít kdykoli zpět. To učiníte prostřednictvím příslušné funkce v uchazečském účtu, výmazem uchazečského účtu, nebo když nás k tomu vyzvete (např. e-mailem na adresu dm-jobs@dm.cz). Vaše dokumenty podané do výběrového řízení budou uchovány ještě šest měsíců, abychom mohli reagovat na příp. zpětné dotazy/problémy a abychom se mohli bránit případným právním nárokům. 

2.4 Bezpečný přenos dat 

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše poskytnuté údaje před manipulací, ztrátou, zničením či před neoprávněným přístupem. Vaše přihláška online je odesílána z Vašeho místního prohlížeče na náš uchazečský portál v zašifrované podobě přes https. Přijatá bezpečnostní opatření neustále zdokonalujeme v souladu s technologickým vývojem. 

2.5 Viditelnost uchazečského profilu / dokumentů pro účely výběrového řízení 

Příchozí přihlášky zpracovávají vždy zaměstnanci, kteří se účastní daného procesu obsazování pracovní pozice (odpovědní zaměstnanci našeho personálního oddělení ve spolupráci s odpovědnou osobou v místě výkonu práce). 

Ve svém uchazečském účtu si můžete individuálně nastavit viditelnost uchazečského profilu. Můžete si vybrat, jestli Váš profil/podanou přihlášku mohou aktivně zahrnout naši pracovníci náboru i pro účely dalších nabídek pracovních pozic v zemi, kde se ucházíte o práci/v zahraničí v koncernu dm. Pokud si nepřejete, aby Váš profil/podané přihlášky zahrnuli i do výběrového řízení na další pozice, můžete viditelnost svého účtu pro tyto účely omezit. 

Podle toho pak zaškrtněte příslušné políčko „Můj profil může být zviditelněn pro všechna stávající i budoucí výběrová řízení v dm drogerie markt v rámci země, ve které se ucházím o práci“, „Můj profil může být zviditelněn pro všechna stávající i budoucí výběrová řízení v rámci všech zemí, kde dm působí.“ nebo „Můj profil bude zviditelněn výhradně pro pozici, o níž se tímto ucházím“. 

Když se takto rozhodnete, dobrovolně souhlasíte s předáním svých údajů i dalším společnostem dm v rámci koncernu, které budou zpracovávat konkrétní přihlášku na pracovní pozici v zahraničí. Vyjma těchto případů nikdy nepředáváme Vaši přihlášku třetím osobám mimo koncern dm. Je možné, že mezi zadanými údaji budou i takové, které splňují definici zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR, jako je např. těžké zdravotní postižení nebo obdobný zdravotní stav (údaje o zdravotním stavu). Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR (souhlas). 

Vaše údaje nejsou v zásadě předávány do zemí mimo EHP, pokud se neucházíte o pracovní pozici v dm mimo EHP nebo jste výslovně neudělili souhlas s viditelností svého uchazečského profilu zaškrtnutím možnosti „Můj profil může být zviditelněn pro všechna stávající i budoucí výběrová řízení v rámci všech zemí, kde dm působí“, která umožňuje pracovníkům náboru všech společností dm v rámci koncernu sledovat, jestli Vaše údaje odpovídají vypsaným pracovním pozicím. Právním základem předávání údajů je v těchto případech také Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. 

Odvolání viditelnosti profilu: Viditelnost svého profilu můžete ve svém uchazečském účtu kdykoli změnit. Taková změna odpovídá odvolání souhlasu s předáváním údajů dalším zaměstnancům odpovědným za konkrétní pracovní pozici. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování na jeho základě do okamžiku odvolání. Vaše údaje budou od tohoto okamžiku viditelné už jen pro příslušné zaměstnance dle zvolené varianty viditelnosti. 

2.6 Nahrávání dokumentů přes DropBox a Google Drive 

V rámci procesu náboru máte k dispozici možnost nahrát dokumenty ze svého počítače nebo mobilního zařízení, příp. je uložit prostřednictvím online úložných systémů DropBox a Google Drive. V této souvislosti prosím věnujte pozornost příslušným podmínkám použití a prohlášení poskytovatele o ochraně osobních údajů. 

2.7 Uložit oblíbené nabídky pracovních pozic 

Když se přihlásíte do svého uchazečského účtu, můžete si vyhledané aktuální pracovní pozice uložit na seznam oblíbených položek. Tento seznam si můžete jednoduše upravovat pomocí označení, resp. zrušení označení jednotlivých vypsaných pozic. Když si uchazečský účet smažete, dojde i k výmazu seznamu Vašich oblíbených pozic. 

2.8 Funkce sdílení (Facebook, LinkdIn a WhatsApp) 

Rádi bychom Vás upozornili na prezentaci naší společnosti na různých profesních i neprofesních sítích. Za tímto účelem jsme pomocí ikon na naší webové stránce propojili služby zasílání zpráv. Tyto ikony nejsou pluginy sociálních sítí, a proto také nedochází k přenosu (osobních) údajů na tyto sítě, pokud se k tomu aktivně nerozhodnete. Pro použití funkce „sdílet“ musíte být přihlášen/a v příslušné sociální síti a aktivně kliknout na propojení. Teprve v tomto okamžiku jsou Vaše údaje přenášeny příslušnému poskytovateli. Za tímto účelem používáme funkci „Shariff“. Tato funkce byla vyvinuta za účelem poskytnutí většího soukromí v síti a nahrazení běžných pluginů sociálních sítí. 

Právním základem zpracování údajů během využívání funkce „sdílet“ je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (oprávněný zájem). Náš oprávněný zájem spočívá v tom, že chceme svým uživatelům prostřednictvím této funkce umožnit, aby se mohli aktivně zapojit do interakce na sociálních sítích. Uživatel se musí před přenosem údajů do příslušné sítě aktivně přihlásit a pak dále aktivně kliknout na propojení. 

Při sdílení obsahu se přenášejí následující údaje: 

 • Internetová adresa 
 • Datum a čas zobrazení webové stránky, resp. kliknutí na ikonu „sdílet“ 
 • Údaje o použitém prohlížeči a operačním systému 
 • IP adresa 
 • Vámi nasdílený obsah 

Nasdílený obsah (vypsané pracovní pozice) si pak mohou v závislosti na Vašem nastavení ochrany osobních údajů ve vlastním účtu na daných sociálních sítích zobrazit i ostatní uživatelé stejné sítě. Pokud jste v okamžiku kliknutí na ikonu „sdílet“ přihlášen/a do příslušné sítě, pak už je poskytovatel v tuto chvíli schopen zjistit na základě výše uvedených údajů vaše přihlašovací jméno a příp. též vaše skutečné jméno. Tyto údaje může zpracovávat poskytovatel i ve státech mimo Evropskou unii. Na rozsah, druh a účel takového zpracování nemáme vliv. Věnujte prosím pozornost příslušným informacím o ochraně osobních údajů/podmínkám použití daných sítí. Tyto informace jsou také zásadní z hlediska doby uchovávání údajů. 

3 Přihlášky podané e-mailem / písemně 

Přihlášku do výběrového řízení o pracovní pozici nám můžete podat také e-mailem/písemně. Automaticky Vám pak založíme uchazečský účet, abychom Vám mohli uložit přihlášku do našich systémů. Do uchazečského portálu společnosti dm se můžete přihlásit kdykoli pomocí údajů, které Vám zašleme e-mailem, dále pak upravovat svoje údaje, podávat další přihlášky a využívat dalších funkcí uchazečského účtu. 

Právním základem zpracování údajů v souvislosti se založeným účtem a podanou přihláškou na vypsanou pozici je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR, pokud jsou zpracovávány údaje o zdravotním stavu.  

Pokud nám zašlete přihlášku na pracovní pozici e-mailem nebo písemně, budeme předpokládat, že máte zájem také o jiné/další pracovní pozice v České republice. V tomto ohledu zpřístupníme Vaše údaje těm zaměstnancům společnosti dm v České republice, kteří do svého týmu hledají kolegy s podobnou pracovní pozicí. Právním základem je v těchto případech čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

4 Porovnání s údaji zaměstnance (v případě interních uchazečů) 

V případě interních uchazečů může probíhat pro účely identifikace a vyloučení duplicit individuální porovnání s Vašimi uloženými údaji zaměstnance (oslovení, jméno a příjmení, číslo zaměstnance, datum narození, ulice a číslo popisné, PSČ, obec, stát). Pokud jste v rámci svého stávajícího pracovního poměru oznámil/a těžké zdravotní postižení nebo obdobný zdravotní stav, bude tento údaj uložen v rámci Vašeho uchazečského profilu a bude příslušným způsobem zohledněn během procesu náboru.  

O výběru budoucích zaměstnanců rozhodují výlučně odborné a osobní kvalifikace, které jsou u interních a externích uchazečů posuzovány podle stejných kritérií. Porovnání údajů probíhá nezávisle na způsobu vypsání pozice a zvoleného komunikačního kanálu. 

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy náš oprávněný zájem na tom, abychom při výběru z uchazečů přiměřeným způsobem zohlednili jejich stávající pracovní poměr a případné těžké zdravotní postižení nebo obdobný zdravotní stav. K automatizovanému rozhodování/profilování nedochází. 

5 Job-newsletter 

Zadáním své e-mailové adresy se můžete přihlásit k odběru našeho kariérního newsletteru. Poté Vám budeme na e-mailovou adresu zasílat podle Vámi stanovených kritérií newsletter s novými pozicemi, které budou odpovídat Vašemu zadání. 

Dále Vás budeme informovat o našich aktivitách, které se týkají pracovních pozic, vzdělávání a vysokoškolského studia. Budou Vám tak například chodit informace o veletrzích vzdělávání či odborných veletrzích, kterých se účastníme. Tato možnost slouží k zajištění lepší a rychlejší informovanosti o akcích, na kterých prezentujeme společnost dm. Na těchto akcích se můžeme také navzájem propojit.  

Právním základem přijímání uvedeného kariérního newsletteru je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tímto souhlasíte, že můžeme zpracovávat údaje v rozsahu Vaší e-mailové adresy a dalších dobrovolně poskytnutých údajů k Vašim kritériím pro pracovní pozice (například oblast činnosti, název profese, místo výkonu práce), abychom Vám mohli zasílat e-mailem informace o vhodných nabídkách práce. K dalšímu předávání e-mailové adresy a kritérií pro pracovní pozice nedochází.  

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna, když kliknete na odkaz pro odhlášení z odběru, který je součástí každého newsletteru. Tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání. 

6 Kategorie příjemců, předávání údajů do třetích zemí 

Vaše osobní údaje v zásadě nepředáváme třetím osobám, ledaže jsme k tomu povinni ze zákona (např. v případě výzvy orgánů činných v trestním řízení) nebo pokud je potřebujeme k provedení obchodních procesů nebo je využíváme v rámci smlouvy o zpracování osobních údajů. Např. se jedná o poskytovatele webhostingu, komunikační agentury nebo i poskytovatele IT. Jak je vysvětleno výše, předáváme Vaše osobní údaje i jiným společnostem patřícím do koncernu dm, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo se ucházíte o místo u nich. Ve všech případech se přísně řídíme právními předpisy. 

V této souvislosti mohou být Vaše údaje předávány i do třetích zemí, v nichž mají výše uvedení smluvní partneři sídlo nebo tam zpracovávají údaje. V první řadě se jedná o státy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a v ojedinělých případech o státy mimo EHP. Takové státy mohou mít předpisy o ochraně osobních údajů, které jsou jiné a poskytují menší ochranu než předpisy EU. Např. to může vést k tomu, že Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány orgány za účelem kontroly a dohledu, možná i bez možnosti opravného prostředku. Pro případ, že budou osobní údaje zpracovány mimo EU a není dáno rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, zavádíme vhodná bezpečnostní opatření včetně uzavření standardních doložek EU o ochraně osobních údajů. Znění standardních smluvních doložek pro ochranu osobních údajů a rozhodnutí o přiměřenosti jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise, standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů naleznete zde a rozhodnutí o přiměřenosti zde.   

7 Vaše práva jako subjektu údajů 

Máte právo na informace o zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, právo na přenositelnost údajů a popř. právo na výmaz, opravu, omezení zpracování a/nebo právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Další informace obdržíte od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Z důvodů vyplývajících z Vaší zvláštní situace máte rovněž právo kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování osobních údajů za účelem převažujícího oprávněného zájmu). Podáte-li námitku, nebudeme již Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže pro jejich zpracování prokážeme nutné oprávněné důvody, které mají přednost před Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 

Máte-li k dispozici aktivní uchazečský účet, můžete nahlížet do Vašich údajů z náborového systému a můžete je případně vymazat nebo změnit. 

8 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

V případě dotazů týkajících se ochrany údajů nebo vašich osobních údajů v České republice se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: 

FairData Professionals a.s. 
Na Florenci 1332/23 
Nové Město, 110 00 Praha 1 
e-mail: ochranadat@dm.cz 
Tel.: +420 255 000 376 
Web: www.fairdata.cz

9 Doplňující ustanovení 

Čas od času je v důsledku neustálého vývoje internetu zapotřebí upravit zásady ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo provést kdykoliv příslušné úpravy. 

V případě dotazů nebo podnětů k našemu náborovému procesu se prosím obracejte na kolegyně a kolegy z řízení náboru prostřednictvím adresy dm@dm.cz , kontaktního formuláře nebo telefonicky na čísle 800 100 808. Upozorňujeme, že naše e-mailová komunikace týkající se Vašeho podnětu není šifrována. 

Využijete-li těchto možností a navážete-li s námi kontakt, použijeme Vaše osobní údaje pro odpověď na Váš dotaz a k navázání kontaktu s Vámi. Právním základem pro zpracování údajů je v tomto případě článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V souladu se skartační lhůtou budou zadané údaje vymazány nejpozději 6 let po posledním zpracování dotazu. 

Stav: duben 2022