Finance & Controlling

Naším cílem je transparentně a srozumitelně informovat o výsledcích společnosti tak, aby naši kolegové mohli v rámci svých pracovních oblastí jednat zodpovědně ve prospěch celku.

Pečujeme o hospodárné řízení společnosti, transparentnost procesů a interního výkaznictví. Přispíváme k efektivnímu řízení zbožových a finančních toků, sledujeme tendence a analyzujeme je. Zpracováváme účetní závěrky a daňová přiznání. Účtujeme doklady, sledujeme pohledávky a závazky.

Ať už jde o finanční účetnictví, řízení zboží nebo controlling, vždy sledujeme, co hýbe našimi spolupracovníky, zákazníky a dodavateli a vytváříme základy pro efektivní a udržitelné finanční řízení společnosti v maloobchodě.

Volné pracovní pozice v resortu Finance & Controlling

Chcete být součástí týmu dm? Podívejte se na naši nabídku volných pozic.

Přečtěte si více o práci v centrální správě dm

Oddělení a jejich úkoly
Přispíváme k hospodárnému řízení společnosti, transparentnosti procesů a interního výkaznictví. Napomáháme k efektivnímu řízení zbožových a peněžních toků. Podporujeme vývoj společnosti stanoveným plánovacím procesem, sledujeme tendence ve vývoji a analyzujeme je. Pečujeme o srovnatelnost koncernových dat.
Zpracováváme účetní doklady všech oddělení a prodejen. Účtujeme tuzemské i zahraniční faktury, provádíme platební příkazy, zpracováváme bankovní výpisy, sledujeme tržby a platby pohledávek i závazků. Pečujeme o platební prostředky přijímané v prodejnách. Staráme se o faktury investičního majetku a o vše ostatní, co souvisí s provozem prodejen. Zabýváme se vším, co z pohledu účetnictví souvisí s fakturací zboží a materiálu. Zpracováváme účetní doklady za zboží a materiál. Řešíme reklamace a opravné daňové doklady. Dohlížíme na daňově uznatelné náklady prodejen a zodpovídáme za proces inventur.
S čím přicházíte, co přinášíte?
  • Oceňujete různorodou a samostatnou práci v příjemné atmosféře. Jste připraveni na nové výzvy. Zajímáte se o své okolí a blízké, jejich potřeby jsou pro vás důležité.
  • Máte dobré komunikační dovednosti. Jste pečliví, spolehliví a máte smysl pro odpovědnost. Umíte pracovat v týmu.
  • Profesní a osobní rozvoj je pro vás důležitý, protože chcete růst a rozvíjet se spolu s dm.
  • Nejlepší řešení často nebývá to nejjednodušší: jste kreativní, odvážní a sebevědomí a rádi hledáte nové cesty.
Pomozte utvářet a měnit věci k lepšímu

Jednáme iniciativně a samostatně, přebíráme odpovědnost za sebe, ale i za ostatní, protože týmový duch je pro nás důležitý. Myslíme na potřeby nejen našich zákazníků, ale i kolegů. Chováme se k sobě s respektem a úctou. Vzájemně se inspirujeme novými nápady.

Naše kultura vedení je založena na dialogu, důvěře a sebevedení namísto vnější kontroly. Vzájemná podpora nám umožňuje plně rozvinout náš potenciál. Chyby se stávají a jsou tu od toho, abychom se z nich poučili. Tento přístup je přínosem nejen pro společnost, ale i pro nás samotné.

Odpovědnost a spolupráce

U nás máte možnost zapojit se, zkoušet nové věci a posouvat je dál v rámci pracovních skupin, projektů nebo iniciativ na různá témata, jako je např. udržitelná budoucnost.

Jednáme vždy v zájmu lidí. Ať už jde o společenskou odpovědnost, kulturní angažovanost nebo udržitelnost. Chceme zlepšovat svět a prostředí okolo nás. Každý spolupracovník má např. možnost věnovat jednou ročně jeden pracovní den dobrovolnické činnosti. Je pro nás důležité, aby se každý mohl zapojit a měl šanci něco změnit. Jsme otevřeni podnětům a návrhům na zlepšení.

Možnosti rozvoje

V dm podporujeme osobní a profesní rozvoj všech spolupracovníků, kteří mají chuť se posouvat dopředu. A to bez ohledu na pozici nebo výši úvazku. K dispozici je široká nabídka témat a forem od pracovních skupin, přes interní semináře a workshopy, až po širokou nabídku online vzdělávání. Máte možnost zapojit se do různých projektů a čelit novým výzvám, ať už jde o pozici interního školitele, vedoucího pracovníka, o vedení projektů nebo možnost kariérního růstu. Můžete rozvíjet své zájmy, silné stránky a nadání. Své nadšení tak předáváte dál a sdílíte s ostatními.

Life Balance

Chceme co nejlépe reagovat na individuální situaci a možnosti každého z nás. Samozřejmostí je práce z domova, využíváme také pružnou pracovní dobu, na které se společně domluvíme v rámci týmu. Chceme, aby nám práce dávala smysl a cítili jsme se v ní dobře. Potom se může náš profesní i soukromý život propojit a naše práce se stane plnohodnotnou součástí našeho života.

Zdraví a bezpečnost

Centrální správa dm nabízí bezpečné pracoviště s moderním pracovním vybavením. Je pro nás velmi důležité podporovat vaše osobní zdraví a bezpečnost. Proto máme v dm iniciativu „Zdravě dm životem“ v rámci níž vás čekají semináře i přednášky se zajímavými hosty nebo například společné výzvy, do kterých se můžete zapojit jako jednotlivec nebo tým. V tom vás navíc podpoří interní ambasadoři zdraví. Základním předpokladem bezpečného pracoviště je zdraví a pohoda. A to v dm najdete.

Finance & Controlling

Často kladené otázky