Spolupracovníci (HR)

V resortu Spolupracovníci se staráme o spokojenost našich spolupracovníků. Inspirujeme je a podporujeme v jejich osobním i profesním rozvoji a dalším vzdělávání. A pociťují to i naši zákazníci pokaždé, když vejdou do našich prodejen. Víme, že jedině inspirovaní a nadšení spolupracovníci mohou inspirovat naše zákazníky, proto pro ně připravujeme širokou škálu aktivit, seminářů i webinářů. Využíváme k tomu moderní formy vzdělávání, včetně digitalizace. Spolupráce je pro nás velmi důležitá. Proto komunikujeme otevřeně a upřímně.

Staráme se o nábor nových spolupracovníků. Péči věnujeme všem, kteří se o práci v dm uchází nebo jsou v dm noví. Pro nové spolupracovníky připravujeme onboardingové programy, aby jejich zapojení do týmu dm bylo co nejpříjemnější.

Navazujeme spolupráci se školami a studenty. Mladí lidé a talenti jsou pro nás velmi důležití. Podporujeme je, spolupracujeme s nimi a oni se pak často stávají našimi spolupracovníky. Jsme připraveni poradit našim kolegům v různých situacích od pracovně-právních otázek, přes ochranu zdraví i osobních údajů, až po osobní záležitosti, jako je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Péče o fyzické a duševní zdraví spolupracovníků je naším velkým tématem a věnujeme jí hodně času a pozornosti.

Volné pracovní pozice v resortu Spolupracovníci (HR)

Chcete být součástí týmu dm? Podívejte se na naši nabídku volných pozic.

Přečtěte si více o práci v centrální správě dm

Oddělení a jejich úkoly
Připravujeme pro spolupracovníky nabídku vzdělávacích programů na celý rok a poté zajišťujeme jejich organizaci a hladký průběh. V oblasti vzdělávání se zaměřujeme především na rozvoj manažerů a spolupracovníků z administrativy. Významnou oblastí je počítačová gramotnost, IT dovednosti a další specializované programy.
V rámci celostního konceptu „Zdravě dm životem“ podáváme spolupracovníkům pomocnou ruku v podpoře duševního i fyzického zdraví. Spolupracujeme s psychology, výživovými poradci, ergonomy a dalšími specialisty.
Zodpovídáme za organizaci aktivity dm dobrovolnický den a rozvíjíme téma diverzity v týmech a na pracovištích.
Intenzivně spolupracujeme s vysokými školami, jsme zadavateli studentských projektů a praxí. V našich prodejnách realizují své odborné praxe učni středních škol a učilišť.
Udržujeme komunikaci a vztah se spolupracovníky na rodičovské dovolené.
Staráme se o odborné drogistické vzdělávání pro naše spolupracovníky v prodejnách.
Jsme autorizovanou osobou pro zkoušku profesní kvalifikace Drogista. Připravujeme spolupracovníky na její složení v rozvojovém programu „dm akademie“. Naším cílem je přispět tak k obnovení tohoto krásného povolání.
Využíváme moderní vzdělávací metody a prostředky, digitalizujeme kurzy a připravujeme spolupracovníkům atraktivní nabídku kurzů, kterou najdou na jednom místě v naší vzdělávací platformě.
Podílíme se na hledání a výběru nových spolupracovníků. Zodpovídáme za celý proces náboru od vypsání inzerátu až po správu uchazečů v interním systému a komunikaci s nimi.
Pečujeme o značku zaměstnavatele, připravujeme HR kampaně, účastníme se soutěží a budujeme image dm jako atraktivního a spolehlivého zaměstnavatele.
Primárním úkolem je zúčtování mezd spolupracovníků. K tomu sbíráme, vyhotovujeme potřebné doklady a dokumenty z pracovněprávní oblasti, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu. Zpracováváme mzdové a personální statistiky, přehledy a sestavy. Administrujeme oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pracovnělékařských služeb.
S čím přicházíte, co přinášíte?
  • Oceňujete různorodou a samostatnou práci v příjemné atmosféře. Jste připraveni na nové výzvy. Zajímáte se o své okolí a blízké, jejich potřeby jsou pro vás důležité.
  • Máte dobré komunikační dovednosti. Jste spolehliví a máte smysl pro odpovědnost. Umíte pracovat v týmu.
  • Profesní a osobní rozvoj je pro vás důležitý, protože chcete růst a rozvíjet se spolu s dm.
  • Nejlepší řešení často nebývá to nejjednodušší: jste kreativní, odvážní a sebevědomí a rádi hledáte nové cesty.
Pomozte utvářet a měnit věci k lepšímu

Jednáme iniciativně a samostatně, přebíráme odpovědnost za sebe, ale i za ostatní, protože týmový duch je pro nás důležitý. Myslíme na potřeby nejen našich zákazníků, ale i kolegů. Chováme se k sobě s respektem a úctou. Vzájemně se inspirujeme novými nápady.

Naše kultura vedení je založena na dialogu, důvěře a sebevedení namísto vnější kontroly. Vzájemná podpora nám umožňuje plně rozvinout náš potenciál. Chyby se stávají a jsou tu od toho, abychom se z nich poučili. Tento přístup je přínosem nejen pro společnost, ale i pro nás samotné.

Odpovědnost a spolupráce

U nás máte možnost zapojit se, zkoušet nové věci a posouvat je dál v rámci pracovních skupin, projektů nebo iniciativ na různá témata, jako je např. udržitelná budoucnost.

Jednáme vždy v zájmu lidí. Ať už jde o společenskou odpovědnost, kulturní angažovanost nebo udržitelnost. Chceme dělat svět o něco lepším. Každý spolupracovník má např. možnost věnovat jednou ročně jeden pracovní den dobrovolnické činnosti. Je pro nás důležité, aby se každý mohl zapojit a měl šanci něco změnit. Jsme otevřeni podnětům a návrhům na zlepšení.

Možnosti rozvoje

V dm podporujeme osobní a profesní rozvoj všech spolupracovníků, kteří mají chuť se posouvat dopředu. A to bez ohledu na pozici nebo výši úvazku. K dispozici je široká nabídka témat a forem od pracovních skupin, přes interní semináře a workshopy, až po širokou nabídku online vzdělávání. Máte možnost zapojit se do různých projektů a čelit novým výzvám, ať už jde o pozici interního školitele, vedoucího pracovníka, o vedení projektů nebo možnost kariérního růstu. Můžete rozvíjet své zájmy, silné stránky a nadání. Své nadšení tak předáváte dál a sdílíte ho s ostatními.

Life Balance

Chceme co nejlépe reagovat na individuální situaci a možnosti každého z nás. Samozřejmostí je práce z domova, využíváme také pružnou pracovní dobu, na které se společně domluvíme v rámci týmu. Chceme, aby nám práce dávala smysl a cítili jsme se v ní dobře. Potom se může náš profesní i soukromý život propojit a naše práce se stane plnohodnotnou součástí našeho života.

Zdraví a bezpečnost

Centrální správa dm nabízí bezpečné pracoviště s moderním pracovním vybavením. Je pro nás velmi důležité podporovat vaše osobní zdraví a bezpečnost. Proto máme v dm iniciativu „Zdravě dm životem“ v rámci níž vás čekají semináře i přednášky se zajímavými hosty nebo například společné výzvy, do kterých se můžete zapojit jako jednotlivec nebo tým. V tom vás navíc podpoří interní ambasadoři zdraví. Základním předpokladem bezpečného pracoviště je zdraví a pohoda. A to v dm najdete.

Spolupracovníci (HR)

Často kladené otázky