Logistika - administrativa

Moderní logistické centrum dm, kde administrativa sídlí, se nachází v Červeném Kříži u Jihlavy.

Naším cílem je, aby zákazníci našli v prodejnách vše, co potřebují. Spolupracovníci administrativy v logistickém centru se starají o efektivitu procesů, analyzují data, řídí tok zboží do prodejen, optimalizují stav zásob ve skladech i prodejnách.

Chováme se nejenom ekonomicky, ale také ekologicky. Bezpečnost a udržitelnost jsou naší nejvyšší prioritou. Neustále optimalizujeme, rozvíjíme a vylepšujeme logistické procesy, a to s důrazem na zásady trvalé udržitelnosti. Druhotný obalový materiál důsledně třídíme a předáváme specializovaným firmám k dalšímu využití a recyklaci.

Volné pracovní pozice v administrativě logistiky

Chcete být součástí týmu dm? Podívejte se na naši nabídku volných pozic.

Přečtěte si víc o práci v administrativě logistiky

Oddělení a jejich úkoly
Sledujeme stav zásob ve skladu a zajišťujeme objednávky zboží u dodavatelů.
Zodpovídáme za nastavení a fungování objednávkového systému prodejen.
Vyhodnocujeme "dostupnost" zboží a sledujeme schopnost skladu vykrývat objednávky prodejen.
Rychle reagujeme na neobvyklé situace v prodejnách a navrhujeme vhodná řešení.
Provádíme nutná opatření pro zabezpečení, kontrolu a vyhodnocení marketingových aktivit v prodejnách.
Ve spolupráci s oddělením interní logistiky se specializujeme na zabezpečení efektivního a úspěšného otevření nových a regenerovaných prodejen.

V prvním týmu se staráme o přejímku zboží od dodavatelů. U přijatého zboží provádíme kontrolu EAN kódu, záruční lhůty, balení a celkového dodaného množství.
Případné reklamace řešíme přímo s dodavateli. Přijaté zboží, které nemá vícejazyčný text, musí být opatřeno etiketou s českým popisem. To zajišťují spolupracovníci na etiketování - část z nich zodpovídá za tisk etiket a další za ruční či strojní umístění etiket s českým překladem na předem určené místo na výrobku.

Ve druhém týmu převážíme zboží pomocí vysokozdvižných vozíků na komisionářská či rezervní místa. Zboží pro prodejny připravujeme přímo na plastové palety či do faltboxů. K tomu využíváme vychystávací vozíky. Spolupracovníci, kteří mají na starost organizaci skladových míst, jsou zodpovědní za správné umístění zboží ve skladě. Neustále dle odprodejů sledují, zda má konkrétní výrobek správně zvolené komisionářské místo. Po naskladnění novinek kontrolují, zda logistická data nahlášená dodavatelem odpovídají skutečnosti.

Ve třetím týmu zajišťujeme balení palet a expedici do prodejen. Palety jsou baleny na balicích strojích a jsou naskladněny do rolkového regálu popř. do připravených nákladních vozidel. Palety dále putují do skladu dopravce, odkud se pak rozváží do jednotlivých prodejen.

Pro efektivní fungování je důležitý návrh skladového zázemí a výběr vhodných skladovacích pomůcek včetně likvidace odpadu dle individuálních potřeb prodejen. Ve spolupráci s expedicí stanovujeme rytmy závozů a koordinujeme s ostatními odděleními a externími partnery veškeré logistické procesy pro online shop. Aktivně podporujeme filiálkové komisionování zásilek a zastřešujeme expresní vyzvednutí zásilek v prodejnách. Snažíme se o nastavení optimálního vyskladňování zboží z logistických center tak, aby na prodejnách při vybalování zboží docházelo k úspoře času i práce. Zodpovídáme za zavádění nových projektů vzniklých v rámci mezinárodní a národní logistiky do praxe. Spolupracujeme např. na koordinaci procesů v oblasti transportu a dodacích podmínek do prodejen, zavádění nástrojů/aplikací pro zvýšení efektivity, zajištění komunikace a předávání informací v rámci svěřené skupiny. Staráme se o personální agendu spolupracovníků v logistice. Plánujeme a evidujeme zákonná školení. Zajišťujeme administrativní podporu v rámci BOZP a pracovnělékařských prohlídek. Máme na starosti správu služebních vozů aj.
S čím přicházíte, co přinášíte?
  • Jste spolehliví, loajální a umíte pracovat v týmu.
  • Máte smysl pro odpovědnost, jak vůči našim zákazníků, tak ke společnosti.
  • Chcete různorodou a samostatnou práci v příjemné atmosféře. Jste připraveni na nové výzvy.
  • Oceňujete moderní pracovní prostředí, kde se pořád něco děje, a to vám nabízí příležitost k profesnímu i osobnímu rozvoji.
  • Nejlepší řešení často nebývá to nejjednodušší: jste odvážní a sebevědomí a rádi hledáte nové cesty.
Pomozte utvářet a měnit věci k lepšímu

V logistice je zapotřebí především dobře koordinované spolupráce. To vyžaduje určitou míru předvídavosti a flexibility. U nás máte možnost zapojit se, zkoušet nové věci a posouvat je dál v rámci pracovních skupin, projektů nebo iniciativ na různá témata, jako je např. používání udržitelných technologií.

Jednáme vždy v zájmu lidí. Ať už jde o společenskou odpovědnost, kulturní angažovanost nebo udržitelnost. Chceme dělat svět o něco lepším. Každý spolupracovník má např. možnost věnovat jednou ročně jeden pracovní den dobrovolnické činnosti. Je pro nás důležité, aby se každý mohl zapojit a měl šanci něco změnit. Jsme otevřeni podnětům a návrhům na zlepšení.

Odpovědnost a spolupráce

V logistice jednáme iniciativně a samostatně, přebíráme odpovědnost za sebe, ale i za ostatní, protože týmový duch je pro nás důležitý. Myslíme na potřeby nejen našich zákazníků, ale i kolegů. Chováme se k sobě s respektem a úctou. Vzájemně se inspirujeme novými nápady.

Naše kultura vedení je založena na dialogu, důvěře a sebevedení namísto vnější kontroly. Vzájemná podpora nám umožňuje plně rozvinout náš potenciál. Chyby se stávají a jsou tu od toho, abychom se z nich poučili. Tento přístup je přínosem nejen pro společnost, ale i pro nás samotné.

Možnosti rozvoje

V dm podporujeme osobní a profesní rozvoj všech spolupracovníků, kteří mají chuť se posouvat dopředu. A to bez ohledu na pozici nebo výši úvazku. K dispozici je široká nabídka témat a forem od pracovních skupin, přes interní semináře a workshopy, až po širokou nabídku online vzdělávání. Máte možnost zapojit se do různých projektů a čelit novým výzvám, ať už jde o pozici interního školitele, vedoucího pracovníka, o vedení projektů nebo možnost kariérního růstu. Můžete rozvíjet své zájmy, silné stránky a nadání. Své nadšení tak předáváte dál a sdílíte ho s ostatními.

Life Balance

Chceme co nejlépe reagovat na individuální situaci a možnosti každého z nás. Samozřejmostí je práce z domova, využíváme také pružnou pracovní dobu, na které se společně domluvíme v rámci týmu. Chceme, aby nám práce dávala smysl a cítili jsme se v ní dobře. Potom se může náš profesní i soukromý život propojit a naše práce se stane plnohodnotnou součástí našeho života.

Zdraví a bezpečnost

Logistické centrum dm nabízí bezpečné pracoviště s moderním pracovním vybavením. Je pro nás velmi důležité podporovat vaše osobní zdraví a bezpečnost. Proto máme v dm iniciativu „Zdravě dm životem“ v rámci níž vás čekají semináře i přednášky se zajímavými hosty nebo například společné výzvy, do kterých se můžete zapojit jako jednotlivec nebo tým. V tom vás navíc podpoří interní ambasadoři zdraví. Základním předpokladem bezpečného pracoviště je zdraví a pohoda. A to v dm najdete.

Logistika - administrativa

Často kladené otázky