Očakávate od práce viac, ako len presné zadania a postupy? Máte chuť hľadať nové postupy a riešenia, či zjednodušovať procesy?

My Vám poskytneme priestor pre Váš odborný a osobný rozvoj. Koľko si z neho zoberiete, záleží na Vás.

Ponúkame Vám mnoho pútavých pracovných oblastí. Nájdite si u nás prácu, ktorá Vás bude baviť.

Pracovné oblasti

Naše hodnoty: záujem, porozumenie a dôvera prispievajú k tomu, aby naša spolupráca...

  • ... bola dobrá a efektívna
  • ... viedla k pozitívnym výsledkom
  • ... prispievala k spokojnosti nás všetkých.

Cez hodnoty vytvárame predpoklady pre…

  • ... vôľu spoznávať a rozvíjať seba samého
  • ... stotožniť sa s pridelenými úlohami.

Každý spolupracovník má v dm možnosť odborne a osobnostne ďalej rásť. Za svoj rozvoj je zodpovedný každý sám.

Aktuálne pracovné ponuky - prezrieť si a uchádzať sa

Ako sa uchádzať o prácu