Expanze

Naším cílem je vytvoření příjemné atmosféry v prodejnách dm. Image dm prodejen, kterou vytváříme, představuje jedinečný svět nakupování, zážitků a relaxace, který působí na všechny smysly. Lidé v dm rádi tráví svůj čas, protože přátelští a velkorysí jsou nejenom naši spolupracovníci, ale také prostory, které navrhujeme.

V expanzi se staráme o celý „životní“ cyklus prodejny, počínaje vyhledáváním vhodné lokality a analýzou jejího potenciálu, přes stavbu či stavební úpravy, pronájem, až po vybavení a údržbu objektu. Stávajícím prodejnám věnujeme důkladnou péči. Investujeme do jejich úprav a modernizací, aby vyhovovaly potřebám našich zákazníků. Zaměřujeme se na inovace, digitalizaci a především udržitelnost. V každém kroku naší činnosti se řídíme přáními našich prodejen a potřebami našich zákazníků.

Úzce spolupracujeme s našimi odděleními a partnerskými společnostmi a společně vytváříme harmonické prostředí, kde zákazníci najdou vše, co potřebují. A ještě něco navíc. Nakupování se tak stává výjimečným zážitkem.

Volné pracovní pozice v resortu Expanze

Chcete být součástí týmu dm? Podívejte se na naši nabídku volných pozic.

Přečtěte si více o práci v centrální správě dm

Oddělení a jejich úkoly
Pečujeme o naše nemovitosti a jsme zodpovědní za pravidelnou údržbu veškerého technického zařízení v prodejnách dm. Spravujeme nájemní a podnájemní smlouvy.
Pro prodejny zajišťujeme odpadové hospodářství, zabezpečení objektů a čisticí techniku včetně generálních úklidů.
S externími partnery zajišťujeme požární bezpečnost všech nemovitostí a komunikujeme s úřady státní správy.
Pro naše zákazníky chceme zajistit speciální zážitky z nakupování, proto neustále otevíráme nové prodejny nebo přestavujeme ty stávající. Naší zodpovědností je vypracovat optimální řešení interiéru prodejny i pro nejnáročnější půdorysy. Zajišťujeme vybavení prodejen regály, nábytkem i spotřebním materiálem. Kromě toho pečujeme o vybavení našich stávajících prodejen. Spravujeme a navrhujeme reklamní označení, objednáváme opravy elektroinstalací a dalšího vnitřního vybavení.
V rámci výstavby prodejen intenzivně spolupracujeme s našimi expanzními manažery, externími dodavateli, projektanty a dalšími partnery. Koordinujeme vše tak, abychom mohli po otevření prodejny nabídnout zákazníkům skvělý zážitek z nakupování.
S čím přicházíte, co přinášíte?
  • Oceňujete různorodou a samostatnou práci v příjemné atmosféře. Jste připraveni na nové výzvy. Zajímáte se o vaše okolí a blízké, jejich potřeby jsou pro vás důležité.
  • Máte dobré komunikační dovednosti. Jste pečliví, spolehliví a máte smysl pro odpovědnost. Umíte pracovat v týmu.
  • Profesní a osobní rozvoj je pro vás důležitý, protože chcete růst a rozvíjet se spolu s dm.
  • Nejlepší řešení často nebývá to nejjednodušší: jste kreativní, odvážní a sebevědomí a rádi hledáte nové cesty.
Pomozte utvářet a měnit věci k lepšímu

Jednáme iniciativně a samostatně, přebíráme odpovědnost za sebe, ale i za ostatní, protože týmový duch je pro nás důležitý. Myslíme na potřeby nejen našich zákazníků, ale i kolegů. Chováme se k sobě s respektem a úctou. Vzájemně se inspirujeme novými nápady.

Naše kultura vedení je založena na dialogu, důvěře a sebevedení namísto vnější kontroly. Vzájemná podpora nám umožňuje plně rozvinout náš potenciál. Chyby se stávají a jsou tu od toho, abychom se z nich poučili. Tento přístup je přínosem nejen pro společnost, ale i pro nás samotné.

Odpovědnost a spolupráce

U nás máte možnost zapojit se, zkoušet nové věci a posouvat je dál v rámci pracovních skupin, projektů nebo iniciativ na různá témata, jako je např. udržitelná budoucnost.

Jednáme vždy v zájmu lidí. Ať už jde o společenskou odpovědnost, kulturní angažovanost nebo udržitelnost. Chceme dělat svět o něco lepším. Každý spolupracovník má např. možnost věnovat jednou ročně jeden pracovní den dobrovolnické činnosti. Je pro nás důležité, aby se každý mohl zapojit a měl šanci něco změnit. Jsme otevřeni podnětům a návrhům na zlepšení.

Možnosti rozvoje

V dm podporujeme osobní a profesní rozvoj všech spolupracovníků, kteří mají chuť se posouvat dopředu. A to bez ohledu na pozici nebo výši úvazku. K dispozici je široká nabídka témat a forem od pracovních skupin, přes interní semináře a workshopy, až po širokou nabídku online vzdělávání. Máte možnost zapojit se do různých projektů a čelit novým výzvám, ať už jde o pozici interního školitele, vedoucího pracovníka, o vedení projektů nebo možnost kariérního růstu. Můžete rozvíjet své zájmy, silné stránky a nadání. Své nadšení tak předáváte dál a sdílíte s ostatními.

Life Balance

Chceme co nejlépe reagovat na individuální situaci a možnosti každého z nás. Samozřejmostí je práce z domova, využíváme také pružnou pracovní dobu, na které se společně domluvíme v rámci týmu. Chceme, aby nám práce dávala smysl a cítili jsme se v ní dobře. Potom se může náš profesní i soukromý život propojit a naše práce se stane plnohodnotnou součástí našeho života.

Zdraví a bezpečnost

Centrální správa dm nabízí bezpečné pracoviště s moderním pracovním vybavením. Je pro nás velmi důležité podporovat vaše osobní zdraví a bezpečnost. Proto máme v dm iniciativu „Zdravě dm životem“ v rámci níž vás čekají semináře i přednášky se zajímavými hosty nebo například společné výzvy, do kterých se můžete zapojit jako jednotlivec nebo tým. V tom vás navíc podpoří interní ambasadoři zdraví. Základním předpokladem bezpečného pracoviště je zdraví a pohoda. A to v dm najdete.

Expanze

Často kladené otázky