IT

Chceme tvořit digitální budoucnost maloobchodu jak pro naše zákazníky, tak pro spolupracovníky v dm. Naším hlavním cílem je inovovat naše služby. Zavádíme nové technologie, systémy a aplikace. Vždy nám jde o to, aby technologie sloužily lidem a ne naopak.

Zabezpečujeme funkčnost všech IT systémů od aplikací přes internetový obchod až po IT v prodejnách. Poskytujeme servis a poradenství interním spolupracovníkům. Na řešeních spolupracujeme se všemi zeměmi, kde dm působí. Optimalizujeme a zjednodušujeme pracovní postupy všech spolupracovníků, abychom ještě více času mohli věnovat našim zákazníkům.

Volné pracovní pozice v resortu IT

Chcete být součástí týmu dm? Podívejte se na naši nabídku volných pozic.

Přečtěte si více o práci v centrální správě dm

Oddělení a jejich úkoly
Zabýváme se uživatelskou podporou a správou centrálních systémů, podporou účetních, skladových a statistických aplikací, správou intranetu a vývojem vlastních aplikací. Zodpovídáme za bezproblémové účtování dat mezi systémy, vytváříme a spravujeme různé statistiky.
Jsme podporou pro uživatele všech odborných oddělení centrální správy i logistiky. Pomáháme odhalovat chyby, vytvářet nové postupy, nalézat nová řešení při opakovaných úkonech apod.
Zajišťujeme správu i technickou podporu centrální správy a logistiky. Naším hlavním úkolem je zabezpečit bezproblémový a plynulý chod všech IT systémů a zařízení. Pečujeme o počítačové sítě a servery, o počítačové a mobilní vybavení. Spravujeme softwarové licence, přístupové systémy a tisková řešení. Zodpovídáme za správné nastavení komunikační infrastruktury mezi centrální správou, logistikou, sítí prodejen a koncernovými systémy v německém Karlsruhe. Našimi interními zákazníky jsou spoluracovníci v prodejnách dm. Zodpovídáme za všechny IT systémy v prodejnách (aplikace pro peněžení a zbožové hospodářství a další potřebné softwarové vybavení). Zabezpečujeme instalaci nových koncernových aplikací, jejich aktualizaci či úpravy. Provádíme testy a následné nasazení nových technologií do ostrého provozu. Zajišťujeme také hotline a servis HW i SW pro prodejny.
S čím přicházíte, co přinášíte?
  • Oceňujete různorodou a samostatnou práci v příjemné atmosféře. Jste připraveni na nové výzvy. Zajímáte se o vaše okolí a blízké, jejich potřeby jsou pro vás důležité.
  • Máte dobré komunikační dovednosti. Jste spolehliví a máte smysl pro odpovědnost. Umíte pracovat v týmu.
  • Profesní a osobní rozvoj je pro vás důležitý, protože chcete růst a rozvíjet se spolu s dm.
  • Nejlepší řešení často nebývá to nejjednodušší: jste kreativní, odvážní a sebevědomí a rádi hledáte nové cesty.
Pomozte utvářet a měnit věci k lepšímu

U nás máte možnost zapojit se, zkoušet nové věci a posouvat je dál v rámci pracovních skupin, projektů nebo iniciativ na různá témata, jako je např. udržitelná budoucnost.

Jednáme vždy v zájmu lidí. Ať už jde o společenskou odpovědnost, kulturní angažovanost nebo udržitelnost. Chceme dělat svět o něco lepším. Každý spolupracovník má např. možnost věnovat jednou ročně jeden pracovní den dobrovolnické činnosti. Je pro nás důležité, aby se každý mohl zapojit a měl šanci něco změnit. Jsme otevřeni podnětům a návrhům na zlepšení.

Odpovědnost a spolupráce

Jednáme iniciativně a samostatně, přebíráme odpovědnost za sebe, ale i za ostatní, protože týmový duch je pro nás důležitý. Myslíme na potřeby nejen našich zákazníků, ale i kolegů. Chováme se k sobě s respektem a úctou. Vzájemně se inspirujeme novými nápady.

Naše kultura vedení je založena na dialogu, důvěře a sebevedení namísto vnější kontroly. Vzájemná podpora nám umožňuje plně rozvinout náš potenciál. Chyby se stávají a jsou tu od toho, abychom se z nich poučili. Tento přístup je přínosem nejen pro společnost, ale i pro nás samotné.

Možnosti rozvoje

V dm podporujeme osobní a profesní rozvoj všech spolupracovníků, kteří mají chuť se posouvat dopředu. A to bez ohledu na pozici nebo výši úvazku. K dispozici je široká nabídka témat a forem od pracovních skupin, přes interní semináře a workshopy, až po širokou nabídku online vzdělávání. Máte možnost zapojit se do různých projektů a čelit novým výzvám, ať už jde o pozici interního školitele, vedoucího pracovníka, o vedení projektů nebo možnost kariérního růstu. Můžete rozvíjet své zájmy, silné stránky a nadání. Své nadšení tak předáváte dál a sdílíte s ostatními.

Life Balance

Chceme co nejlépe reagovat na individuální situaci a možnosti každého z nás. Samozřejmostí je práce z domova, využíváme také pružnou pracovní dobu, na které se společně domluvíme v rámci týmu. Chceme, aby nám práce dávala smysl a cítili jsme se v ní dobře. Potom se může náš profesní i soukromý život propojit a naše práce se stane plnohodnotnou součástí našeho života.

Zdraví a bezpečnost

Centrální správa dm nabízí bezpečné pracoviště s moderním pracovním vybavením. Je pro nás velmi důležité podporovat vaše osobní zdraví a bezpečnost. Proto máme v dm iniciativu „Zdravě dm životem“ v rámci níž vás čekají semináře i přednášky se zajímavými hosty nebo například společné výzvy, do kterých se můžete zapojit jako jednotlivec nebo tým. V tom vás navíc podpoří interní ambasadoři zdraví. Základním předpokladem bezpečného pracoviště je zdraví a pohoda. A to v dm najdete.

IT

Často kladené otázky