Благодарение на нас продуктите достигат до dm магазините

Живей работата си различно в отдел Логистика

Нашата задача в Разпределителния център е да снабдяваме магазините със стока. За да могат нашите клиенти да намерят по рафтовете на dm магазините точно продуктите, от които имат нужда. От приемането на стоката и нейното комисиониране до чисто техническата поддръжка на вътрешната система: ние подсигуряваме доставката на продуктите.

При това поемаме отговорност не само за качеството и за количеството на доставките, но и за тяхното координиране. Заедно с нашите колеги от администрацията на отдел Логистика, които подпомагат оперативния поток на стоки, ние сме отговорни за това, логистичните операции да протичат безпроблемно и заявките да се изпълняват навреме.

Работно място с палет, ръкавица, кашони

Безопасността е наш основен приоритет, а устойчивостта е важна за нас. Ето защо ние постоянно работим, за да развиваме логистичните процеси.

Какво е нужно да знаете за работата в отдел Логистика (Склад)?

Задачи и дейности
Отдел Прием стока е първото звено от работния процес в складовата организация на Логистиката. Основните ни задачи са безопасна товаро-разтоварна дейност, приемането на точното количество от доставените артикули, проверка на срока на годност на продуктите, както и на търговския им вид. От товаро-разтоварни дейности до сортиране на артикулите, техния прием и превозване за етикетиране или складиране - нашата работа е динамична и разнообразна. Гъвкавото работното време, модерната техниката, с която работим, и не на последно място организираната и спокойна работа, допринасят за удовлетвореността от работата в отдел Прием стока. Отдел Интралогистика е най-голямото звено в логистиката на dm България. Дейностите в отдела са пряко свързани с обработването на артикулите и престоя им в Разпределителен център Елин Пелин - от приема до подготвянето им за изход. Процесите, извършвани в отдела, са от изключително значение за нормалното протичане на един логистичен ден в склада и филиалите. Отделът е отговорен за проследяването на цялата складова наличност и физическата подготовка на ежедневните филиални заявки. Това включва процеси като комисиониране на стоките, което представлява събиране на поръчаните от магазина продукти с цел подготовка на заявката, складиране на продуктите в склада по определена система, проверка на наличностите, проследяване на сроковете на годност, както и прогнозиране и зареждане на приоритетни продукти. Основната и най-важна задача в отдел Изход стока е правилна и навременна подготовка на стоката за изпращане към магазините ни. Това е последното звено, от което зависи продуктът да стигне във филиалната мрежа. В процеса на работа имаме различни задачи, което прави деня ни разнообразен и определено успяваме да избягаме от скуката на делника. Всеки от нас знае какво прави и така можем да сме спокойни, че всички предвидени курсове за деня ще се изпълнят коректно и стоката ще стигне до филиалите по план. Преди това обаче изпъляваме редица дейности като редене по ленти, оптимизиране броя на палетата и касетките, подреждане на рекламни и други материали, системно приключване на туровете, фолиране, подготовка на товарните документи, товарене и разтоварване, контрол, планиране на следващия ден/седмица/месец, комуникация с филиалите, и още много разнообразни задачи.
Перфектният кандидат за нас
  • Вие искате динамична и разнообразна работа на гъвкаво работното време.
  • Вие искате да работите с модерна техника и специализиран софтуер.
  • Вие можете да носите отговорност, проявявате съобразителност и умеете да работите в екип.
  • Вие сте комуникативни, енергични и балансирани личности.
  • Вие искате да сте част от колектив, в който дори и в напрегнати моменти се усеща екипният дух и приповдигнатото настроение.
  • Вие знаете или искате да научите какво означава LD, авиз, дъми, файбър фолио, соло камион и други.
Проекти и вдъхновение

Всеки ден е различен от предишния, най-вече защото броя на филиалите расте, а от там и нашият екип. С нарастването на екипа следва и стремежът ни постоянно да подобряваме процесите, да ги правим по-логични и лесни за изпълнение. Увеличаващият се брой на магазините води до повече поръчки и доставки, по-богат асортимент и повече доставчици, а това води до нуждата от все по-добри процеси. Оптимизирането на процесите е задача на всеки един от нас, затова всички идеи и промени се обсъждат. Това позволява на всеки да покаже своята наблюдателност и ангажираност към работата. Пример за наш проект е въвеждането на нова система за планиране и прогнозиране на ресурси. Целта ѝ е да се автоматизират част от процесите в отдела, а именно - ежедневното планиране на персонал; разпределението на техника и получаване на информация за очаквани прогнозни обеми на седмична база. Всеки нов служител има възможност да допринесе както с идеи, така и с досегашен опит за въвеждането на нови процеси и оптимизации в Разпределителен център Елин Пелин.

Отговорност и екипност

Отговорната работа е приоритет, когато става въпрос за въвеждане на точни количества или въвеждане на срок на годност, в противен случай това води до финансови загуби за фирмата. Взимането на бързи решения е ключово и води до успех в зададените задачи. Разбирателството и взаимното заменяне в отдела е решаващ елемент за взаимната ни работа. Уважението към всички колеги и диалогът са водещи в управлението на отдела. Всяка една позиция носи със себе си своите отговорности - започвайки от коректното поставяне на стока на правилната резерва, минавайки през точните комисионирани бройки за конкретния филиал, до необходимостта от непрекъсната проследяемост на филиалните заявки. Въпреки отговорната работа, при нас работният климат е много приятен - поддържа се приятелска комуникация, защото това е много важно, за да можем да реагираме като екип при различни казуси.

Възможности за развитие

При показване на старание и умения, при нас възможностите за развитие са много. Достатъчно е само човек да иска да учи. За период от две години над 20% от служителите в отдел Интралогистика са повишени в различни длъжности. Имаме и доста примери за колеги, които са проявили интерес към работата на друг екип и са сменили отдела си. Най-важно за нас е всеки да следва своя път и да се усъвършенства непрекъснато.

Баланс работа - личен живот

Както на фирмено ниво, така и в отдела, ние се съобразяваме с потребностите на всеки колега. Прилагаме индивидуален подход към всеки един наш служител, независимо дали това е свързано със здравословно състояние, образование или други ангажименти. Всички са готови да работят на гъвкаво работно време, да сменят екипа си, а понякога и да работят самостоятелно, ако обстоятелствата налагат това. При нас основното е спокойствието, което винаги се стремим да поддържаме по време работата, както и взаимните компромиси, които осигуряват баланса във всеки екип.

Gesundheit und Sicherheit

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz mit modernen Arbeitsmitteln in einem wirtschaftlich stabilen Unternehmen, das nicht nur Standards erfüllt, sondern Erwartungen übertrifft: Das beginnt bei einem eigenen Gesundheitsraum, geht über Vergünstigungen bei verschiedensten Partnerunternehmen aus der Region und reicht bis zum finanziellen Zuschuss bei der Mittagsverpflegung und kostenlosen Getränken. Die Arbeit im Lager kann anstrengend sein – sowohl körperlich als auch psychisch. Es ist uns daher ein großes Anliegen, Ihre persönliche Gesundheit und Sicherheit durch verschiedene Maßnahmen zu fördern. Unterstützt werden wir dabei vom Betriebsrat und von internen Gesundheitsbotschaftern, die Ihnen Übungen am Arbeitsplatz zeigen. Außerdem kümmern sich Sicherheitsbeauftragte bei dm um die individuelle Einstellung eines ergonomischen Büroarbeitsplatzes und erklären richtige Trage- und Hebetechniken für die Arbeit im Lager.

Für psychisch herausfordernde Lebenssituationen – sei es beruflich oder privat – stehen Ihnen jährlich fünf Beratergutscheine für kostenlose Sitzungen bei externen Psychotherapeuten zur Verfügung. Ein zusätzlicher Service sind unsere vielfältigen Workshops zum Thema Gesundheit (Yoga, Bodyworkout, Zeitmanagement u.v.m.), kostenlose Starts bei diversen Laufevents, regelmäßige Besuche von Arbeitsmediziner, Psychotherapeuten und Physiotherapeuten, ein Massageangebot sowie die nützlichen Tipps im Intranet, in der dm Mitarbeiterzeitung, in den VZ-einblicken und in der Mitarbeiter-App. „Gesund sein. Gesund bleiben“ – so lautet unsere Devise. Denn wir bei dm sind uns sicher, dass Entwicklung nur dann möglich ist, wenn die Grundvoraussetzung stimmt: Nämlich ein Arbeitsumfeld, in dem Gesundheit und Wohlbefinden gesichert sind.

Свободни позиции в отдел Логистика (склад)

Имате ли желание да бъдете част от dm България и да разберете от личен опит какво означава да живееш работата си различно? Ако отговорът е "Да", ще се радваме да научим повече за Вас. Можете да ни изпратите кандидатурата си директно онлайн.

Все още не сте намерили подходящата позиция? Абонирайте се спрямо желаните от Вас критерии за нашия бюлетин и получавайте на всеки 7 дни имейл с обяви, както и друга интересна информация за работата в dm. Когато пожелаете, можете да се отпишете от бюлетина чрез линка за отписване в имейлите. Повече информация ще откриете в нашата Декларация за защита на данните.

Работа в Логистичния център на dm България

Бързи отговори на често задаваните въпроси