Дуално обучение в dm България

dm България е част от австрийския пилотен проект „Дуално обучение в България“ съвместно с професионални училища. Дуалното обучение се стреми да обогати практическото обучение на учениците с познания по модерни технологии, техники, процеси, които се използват в съвременните търговски предприятия. Тази форма на обучение е позната в Австрия, Германия и Швейцария като добре работеща, тъй като дава шанс на гимназистите да изучават теорията по дадена професия, като едновременно с това да приложат наученото на практика във фирмите в реална работна среда. По време на петгодишното си обучение учениците имат възможността да се запознаят с фирмите-партньори по проекта, да ги посещават, да осъществяват различни инициативи с тях, да решават различни казуси, възложени от фирмите и, разбира се, в 11-ти и 12-ти клас да работят във фирмите по график спрямо утвърдения учебен план. В рамките на практиката им в реална работна среда, през последните две години от обучението си, учениците получават възможността да бъдат обучавани от квалифициран наставник по избраната от тях специалност, да натрупат опит, да придобият трудови навици и да се научат да носят отговорност. В допълнение учениците получават и възнаграждение по трудов договор за положения труд. Наставниците, така наречените ментори на учениците, са сертифицирани обучители спрямо изискванията на МОН и притежават необходимите знания и компетентности, за да предадат най-доброто от себе си и на учениците. dm България и гимназиите партньори обучават квалифицирани кадри, които след завършването си, при показани мотивация, отговорност, способност и умения, биха могли да станат едни добри попълнения на екипа на фирмата.

Специалност "Търговия”

Професия "Икономист“

Практикант говори по телефона

Гимназии, с които dm България си партнира:

 • Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София
 • 97 СУ „Братя Миладинови", гр. София
 • Професионална гимназия по икономика, гр. Перник
 • Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“, гр. Варна
 • Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново
 • Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе
 • Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект", гр. Плевен
 • Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин
Продължителност на обучението: 5 години
Място на обучение: в училище и във филиалите на dm България
Заплата: трудов договор и заплата в 11-ти и 12-ти клас
Какво ще получиш: опит, изграждане на трудови навици, професия и бъдеще

Специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“

Професия „Спедитор-логистик”

Практикант работи със складово устройство

Специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика"

Професия „Спедитор-логистик”

Гимназии, с които dm България си партнира:

 • Професионална гимназия по керамика, с. Гара Елин Пелин
 • Професионална гимназия по транспорт „Макгахан“, гр. София
Продължителност на обучението: 5 години
Място на обучение: в училище и в Централен склад на dm България
Заплата: трудов договор и заплата в 11-ти и 12-ти клас
Какво ще получиш: опит, изграждане на трудови навици, професия и бъдеще

Професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“

Специалност „Осигуряване на продуктова информация”

Дрогерист консултира клиент

Специалност „Осигуряване на продуктова информация”

Професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“

Гимназии, с които dm България си партнира:

 • Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев“, гр. Варна
 • Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, гр.Плевен
 • Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград
Продължителност на обучението: 5 години
Място на обучение: в училище и във филиалите на dm България
Заплата: трудов договор и заплата в 11-ти и 12-ти клас
Какво ще получиш: опит, изграждане на трудови навици, професия и бъдеще

Wir suchen Nachwuchs in Zentrale und Logistik

Hast du Lust, Teil unserer Arbeitsgemeinschaft zu werden und selbst zu erleben, was es bedeutet Arbeit anders zu leben? Dann finde hier die Stelle, die zu dir passt und bewerbe dich einfach direkt online bei uns. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

Дуално обучение в dm България

Предимствата на дуалното обучение