Ние сме фундаментът за ефективно корпоративно управление

Живей работата си различно в отдел Администрация и финанси

Нашата цел е да организираме всички числа и данни на компанията по разбираем и достъпен начин, така че колегите да могат да взимат информирани и компетентни решения, базирайки се на нашите справки. Ние сме отговорни за финансовото и стоковото счетоводство, контролинга, финансите, данъците и застраховките.

На първо място мислим за многобройните възможности, които се откриват пред dm при целенасочено използване на финансовите ресурси, а не за „разходите“, които възникват от тях. В това отношение ние се възприемаме като една част от dm общността, а не като отделно звено и сме в постоянен и активен контакт с колегите от останалите отдели.

Работно място с калкулатор, маркери, лаптоп

Независимо дали си говорим за финансово счетоводство, стоково счетоводство или контролинг, ние не изпускаме от поглед нуждите на колегите, клиентите и партньорите си. По този начин полагаме основата на едно ефективно корпоративно управление и за успешна търговия.
Секретариатът е част от отдел Администрация и финанси, като задълженията на колегите там обхващат управление на корес- понденцията във фирмата, така че всичко да се случва по оптимален и съоветстващ на фирмената ни култура начин.

И ако си мислите, че работата с числа и документи е скучна, ни позволете да ви опровергаем. Ние обичаме това, което правим, и го правим с много смях и закачки. Въпреки това осъзнаваме колко е отговорна работата ни и се радваме да сме част от един от най-значимите отдели в dm България!

Какво е нужно да знаете за работата в отдел Администрация и финанси?

Задачи и дейности
Ние проверяваме и осчетоводяваме стокови и материални фактури. Също така сме отговорни за коригиране наличностите на продуктите в нашите филиали. Съществена част от нашата работа е постоянната ни комуникация с колегите от филиалите, централния ни склад и централния ни офис, с чиято помощ своевременно отстраняваме установените количествени и ценови разлики.

Ние отразяваме дейността на компанията в цифри. Това включва дейности като осчетоводяване на всички фактури на доставчици и клиенти, водене на активите на компанията, осчетоводяване на продажбите във филиалите, периодична и годишна инвентаризация. Ние подготвяме необходимите отчети, за да могат да се проследят фирмените цели. Комуникираме с външни институции и подготяме необходимата за тях информация.

Ние сме отговорни за всички счетоводни и парични процеси в dm. Нашата основна цел е да направим числата на компанията прозрачни и разбираеми, така че нашите колеги да могат да действат информирано и независимо. Ние в отдел Контролинг изготвяме месечните отчети за приходи и разходи, което отразява текущото икономическо развитие на филиалите, ресорите в Централата и Разпределителен център. Също така, координираме финансовото планиране на всички филиали и ресори в компанията, което прави нашата работа много важна и отговорна за бъдещето на фирмата.

Ние сме лицето на Централния офис. През нас минават въпросите на всички служители, а освен това ние посрещаме гостите на фирмата и работим с куриерите. Обработваме различна документация от филиална поща, през документи на доставчици до подаръчни ваучери. Ние отговаряме на всякакви запитвания на клиенти и бъдещи партньори, както и подпомагаме организацията на обученията. Грижим се за това, в офиса, Централата и филиалите нищо да не липсва, затова зареждаме с различни консумативи и материали. Не на последно място, наш ангажимент е автопарка на фирмата, застраховките, командировъчни заповеди, хотелски резервации, самолетни билети и водене на различни регистри и поддръжка на договори.

Перфектният кандидат за нас
  • Вие търсите добри възможности за прилагане на практика и усъвършенстване на знания и умения, натрупани в областта на счетоводството, финансите и администрацията.
  • Вие искате да сте част от един амбициозен и креативен колектив.
  • Вие сте лоялни и позитивни хора, които искат да разгърнат потенциала си.
  • Вие мислите аналитично и творчески, обичате да поемате отговорност и да се радвате на промяна и иновации.
  • Вие не се притеснявате да боравите с голямо количество информация.
  • Вие имате екипен дух и искате да допринесете за развитието на добрия колектив в отдела.
  • Вие търсите диалог, свобода и лична отговорност.
  • Вие знаете или искате да научите какво означава Kostenstelle, Kontrolzettel, Auftrag, Rechnung, Gutschrift, Spanne и много други.
Проекти и вдъхновение
Ние сме отворени към нови проекти и иновации, които да допринесат за развитието на фирмата. Проекти като въвеждане на нова ERP система, нов сметкоплан, осигуряване на сигурност на плащанията и много други са начинанията, които ни вдъхновяват да ставаме по-добри с всеки изминал ден.
Отговорност и екипност
Работата в нашия отдел е добре стикована, ясно разпределена и комуникацията между колегите протича гладко и без проблем. В нашия отдел не контролът е водещ, а диалогът между хората. Всеки може свободно да споделя своите нови идеи и предложения. Самостоятелното и отговорно действие на всеки един от нас е основата за ефективно корпоративно управление, основано на сътрудничество. В същото време това отваря голям потенциал за развитие както в професионалното, така и личностното отношение. Степента на свобода зависи от дейността, която ще се извършва.
div> Възможности за развитие

В нашия отдел йерархията е добре разграничена заради естеството на процесите. За да бъдем успешни като екип, при нас всеки допринася с личността и уменията си, всеки има възможност да подобрява или изпробва нови неща. Възможностите за това са много. Например, всеки може да се включи в работни групи или да участва в международни проекти, в зависимост от сферата си на дейност.

Баланс работа - личен живот
Управлението в нашия отдел се основава на принципите на диалог, доверие и сътрудничество. Тези принципи са вплетени в добрите практики и отношение, които dm предлага - например гъвкаво работно време спрямо спецификата на работа, свобода на действие в рамките на работния процес, както и проявяване на разбиране от страна на ръководителя във всяка ситуация.
Gesundheit und Sicherheit
In der dm Zentrale müssen Sie sich nicht um Dinge wie unbequeme Bürostühle oder veraltete Ausstattung sorgen. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz mit modernen Arbeitsmitteln in einem wirtschaftlich stabilen Unternehmen, das nicht nur Standards erfüllt, sondern Erwartungen übertrifft: Das beginnt bei Vergünstigungen bei verschiedensten Partnerunternehmen aus der Region und reicht bis zum günstigen Essen vor Ort in der dm gesunde pause. Es ist uns ein großes Anliegen, Ihre persönliche Gesundheit und Sicherheit durch verschiedene Maßnahmen zu fördern. Unterstützt werden wir dabei unter anderem vom Betriebsrat.

Für psychisch herausfordernde Lebenssituationen – sei es beruflich oder privat – stehen Ihnen jährlich fünf Beratergutscheine für kostenlose Sitzungen bei externen Psychotherapeuten zur Verfügung. Ein zusätzlicher Service sind unsere vielfältigen Workshops zum Thema Gesundheit (Yoga, Bodyworkout, Zeitmanagement u.v.m.), kostenlose Starts bei diversen Laufevents und die nützlichen Tipps im Intranet, in der Mitarbeiterzeitung und in der Mitarbeiter-App. Denn wir bei dm sind uns sicher, dass Entwicklung nur dann möglich ist, wenn die Grundvoraussetzung stimmt: Nämlich ein Arbeitsumfeld, in dem Gesundheit und Wohlbefinden gesichert sind.

Свободни позиции в отдел Администрация и финанси

Имате ли желание да бъдете част от dm България и да разберете от личен опит какво означава да живееш работата си различно? Ако отговорът е "Да", ще се радваме да научим повече за Вас. Можете да ни изпратите кандидатурата си директно онлайн.

Все още не сте намерили подходящата позиция? Абонирайте се спрямо желаните от Вас критерии за нашия бюлетин и получавайте на всеки 7 дни имейл с обяви, както и друга интересна информация за работата в dm. Когато пожелаете, можете да се отпишете от бюлетина чрез линка за отписване в имейлите. Повече информация ще откриете в нашата Декларация за защита на данните.

Бързи отговори на често задаваните въпроси