Декларация за защита на данните във връзка с процеса на кандидатстване в „дм България“ ЕООД 

Ние от dm България се радваме на интереса Ви към нашата компания и компаниите от dm Групата. Ние, дружествата от dm Групата, като администратори на лични данни, по смисъла на българския Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „GDPR“), се отнасяме много сериозно към защитата на Вашите данни и спазване на нормативната уредба по отношение на защитата на личните данни.  

С описаната в този документ информация бихме искали да Ви информираме по какъв начин ,„дм България“ ЕООД или компаниите от dm Групата събират и обработват личните Ви данни,  които получаваме от Вас по поща, имейл адрес или чрез нашата кариерна страница, когато посещавате този уебсайт, като част от процеса по подбор. 

1. Администратор на лични данни

„дм България“ ЕООД, ЕИК 200150888, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1574, ул. „Никола Тесла“ 5, ет. 6, тел.: +359 (2) 4210-260, ел. поща: info@dm-drogeriemarkt.bg (наричано по-долу „dm“, „Дружество“, „Администратор“), отговаря за този уебсайт. 

Ако кандидатствате за работа в „дм България“ ЕООД, ние носим отговорност за Вашите лични данни, които сме получили по един или друг начин във връзка с процеса на кандидатстване за работа. В случай, че кандидатствате за работа в dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (dm Германия) или друга компания от dm Групата, съответното дружество-администратор на лични данни, носи отговорност за данните Ви, които събира и обработва, в съответствие с GDPR и релевантното законодателство за защита на личните данни в съответната държава.  

2. Уебсайт

2.1. Обща информация за посещението на уебсайта

Ние събираме и обработваме данните на нашите потребители, доколкото това е необходимо за осигуряване на функционален уебсайт, съдържание и услуги. Събирането и обработването на лични данни се извършва само с предварително съгласие на потребителя. Изключения от това правило е допустимо в случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни, GDPR и останалото релевантно законодателство за защита на личните данни.  

2.2. Посещаване на интернет страницата ни и създаване на регистрационни файлове

Всеки път, когато посещавате нашата кариерна страница, системата автоматично събира данни и информация от Вашата система. Събират се следните данни: 

 • Заявка (име на извикания файл) (напр. www.example.de/index.html); 
 • Тип / версия на браузъра; 
 • Език на браузъра (напр. български); 
 • Използвана операционна система; 
 • Вътрешно разтваряне на прозореца на браузъра; 
 • Резолюция на екрана; 
 • Активиране на Javascript; 
 • Включване / изключване на Java; 
 • Включване / изключване на бисквитки; 
 • Дълбочина на цвета; 
 • Web-страница от която се осъществява достъпа (Referrer URL); 
 • IP адрес (ще бъде изтрит); 
 • Време за достъп; 
 • Кликвания; 
 • При съдържание на формуляр (в случай на полета, в които се попълва свободен текст (например име и парола), се предава само информацията „попълнено“ или „непопълнено“). 

При съдържание на формуляр (в случай на полета със свободен текст, например име и парола, се предава само информацията „попълнено“ или „непопълнено“). 

Данните се съхраняват в регистрационни файлове (Log файлове) на нашата система. Оценките на тези записи на данни в анонимна форма служат за по-бързо намиране на грешки и за възможно най-бързото им коригиране. Освен това можем да ги използваме за контрол на капацитета на сървъра и допълнително подобряване на нашите услуги. Ние използваме IP адреси само в изключителни случаи с цел анализ на злоупотреба. Във връзка с осъществяването на тези цели, ние имаме легитимен интерес да обработваме предоставените от Вас данни, в съответствие с  член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Това е и правното основание за обработката. В този контекст не се извършва обработка и анализ на данните за маркетингови цели. 

Данните, съхранявани в регистрационните файлове, ще бъдат изтрити най-късно след 30 дни. 

2.3. Използване на бисквитки или подобни технологии

Нашият уебсайт използва на няколко места така наречените бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на крайното Ви устройство. Не се извършва сливане на данните от „бисквитките“ (Cookies) с данни, придобити чрез други източници, освен ако това не е необходимо за изпълнението на сключен с Вас договор, ако сте дали изрично разрешение за това или ако съществува правно или друго основание, което да оправдава такова действие. Когато потребителят влезе в уебсайта, бисквитката може да се съхранява в браузъра на устройството му. Тази бисквитка съдържа характерна последователност от знаци, която позволява на браузъра да бъде ясно идентифициран при повторен достъп до уебсайта. 

Повечето от бисквитките, които използваме, са така наречените сесийни бисквитки, които се изтриват, когато приключите сесията на браузъра си. Има и някои постоянни бисквитки, които използваме, за да Ви разпознаем като посетител. Бисквитките не увреждат компютъра Ви и не съдържат вируси. Като потребител можете да управлявате използването на бисквитки. Чрез промяна на настройките на Вашия интернет браузър можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки. Бисквитките, които вече са запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да се направи и автоматично. Ако бисквитките са деактивирани за нашата кариерна страница, е възможно не всички функции на уебсайта да бъдат използвани изцяло. 

Ние използваме технически необходими бисквитки и подобни технологии на нашия уебсайт, без които не можете да използвате нашите услуги. Те помагат да се гарантира, че потребителите могат да използват уебсайта, като осигуряват основни функции като навигация по страниците и достъп до защитени зони. Без тези бисквитки уебсайтът не би функционирал правилно. Правното основание за обработването на лични данни посредством използването на бисквитки е чл. 6, параграф. 1, буква е) от GDPR. 

За целите на по-нататъшната обработка на личните Ви данни, за която се използват бисквитки или сравними технологии, ние искаме Вашето съгласие. За да получим Вашето съгласие, използваме банер с бисквитките, който Ви позволява да дадете съгласието си за различните цели на обработката, когато посетите нашия сайт за първи път. Вие можете лесно и по всяко време да оттеглите даденото съгласие и да използвате опциите за деактивиране на бисквитките. Можете да намерите банера за бисквитки в долната част на кариерната ни страница. 

Ние категоризирахме бисквитките или други технологии, които използваме, в съответствие с целите на обработка на данните Ви, за да улесним Вашия избор, както следва: 

2.3.1. Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки дават възможност за съхраняване на информация, която може да промени външния вид или функционалността на уебсайта. Това включва и незадължителни функции, като например показване на свободни работни места на интерактивната карта. 

Използване на Google Maps 

Ако дадете съгласието си за използване на функционални бисквитки в рамките на банера за бисквитки, ние ще използваме карти от Google Maps (Google Inc.) за показване на свободни работни места на интерактивната карта. В резултат на това информацията от Вашето търсене на работа, включително Вашия IP адрес, се предава на сървъра на Google в САЩ и се съхранява там. Това означава, че Google може да запазва бисквитки на Вашия компютър, веднага щом използвате тази функция. Когато посетите страница на нашия уебсайт, която съдържа Google Maps, Вашият браузър може да установи директна връзка със сървърите на Google. След това съдържанието на картата се предава директно от Google към Вашия браузър и се интегрира в уебсайта от него. Ние нямаме влияние върху данните, предавани по този начин, и обхвата, който Google определя. Можете да научите повече за това в декларацията на Google за защита на личните данни: https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

Услугата на Google Maps се активира при получено съгласие от Ваша страна, в съответствие с чл. 6, пар. 1, буква a) от Регламента. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време с ефект за напред, като промените избора си в банера за бисквитки. 

2.3.2. Аналитични бисквитки

Аналитичните бисквитки ни помагат да разберем кое съдържание на страницата е особено привлекателно за Вас, за да можем да го адаптираме още по-добре към Вашите нужди. 

Инструмент за анализ SAS Institute GmbH 

Ако ни дадете съгласието си за използване на бисквитки за анализ в рамките на банера за бисквитки, ние използваме технология за проследяване на SAS Institute GmbH, гр. Хайделберг, Германия, за да проектираме уебсайта според нуждите Ви. Тази технология за проследяване ни помага да разберем кои страници и кои услуги са особено привлекателни за Вас. Събират се следните данни: 

 • Заявка (име на извикания файл) (напр. www.example.de/index.html); 
 • Тип / версия на браузъра; 
 • Език на браузъра (пример: български); 
 • Име и клас на устройството; 
 • Използваната операционна система; 
 • Вътрешно разтваряне на прозореца на браузъра; 
 • Резолюция на екрана; 
 • Активиране на Javascript; 
 • Включване / изключване на Java; 
 • Включване / изключване на бисквитки; 
 • Дълбочина на цвета; 
 • Обем на данните, прехвърлени в мрежата в байтове и продължителността на трансфера в брой милисекунди между клиента на браузъра и сървъра; 
 • Препращащ URL адрес (по-рано посетената страница); 
 • Име на доставчика на интернет услуги и географска информация (държава, град / община, пощенски код, географска дължина и ширина) за IP адреса, при което самият IP адрес не се записва; 
 • Време за достъп; 
 • Кликвания; 
 • При съдържание на формуляр (в случай на полета, в които се попълва свободен текст (например име и парола), се предава само информацията „попълнено“ или „непопълнено“). 

Обработката на данните се извършва въз основа на получено съгласие от Ваша страна, съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще, като промените избора си в банера за бисквитки. 

2.3.3. Маркетингови бисквитки

Маркетинговите бисквитки се използват за идентифициране на посетителите на различни уебсайтове, за да Ви се показват реклами въз основа на Вашето лично потребителско поведение. 

Facebook пренасочване 

Ако ни дадете съгласието си за използване на маркетингови бисквитки в рамките на банера за бисквитки, ние ще използваме Facebook-Pixel от Meta Platforms Ireland Ltd., („Meta“). 

Тази функция се използва по-специално, за да предостави на потребителите на този уебсайт реклами въз основа на интересите им във Facebook, Instagram и в рекламната мрежа на Facebook (Audience Network), както и за измерване и оптимизиране на въздействието на тези реклами. 

За тази цел на нашия уебсайт е внедрен съответният Meta таг. Чрез този етикет, когато посещавате съответния уебсайт, се установява директна връзка със сървърите на Meta. На сървъра на Meta се предава, че сте посетили уебсайта и какво сте правили в него. Meta присвоява тази информация на личния Ви профил във Facebook и/или Instagram. Ако посетите социалните мрежи Facebook, Instagram или страница на партньорите на Meta Audience Network, можете да видите персонализирани реклами въз основа на интереси. 

Имаме различни взаимоотношения за защита на личните данни с Meta в зависимост от конкретната цел на обработката им: 

 • Meta и ние сме съвместни администратори на event-данни, които събираме и обработваме, за да създадем адресируеми целеви групи, за да доставяме търговски съобщения и да персонализираме функциите и съдържанието, както и да подобряваме и защитаваме продуктите на Meta. Споразумението, сключено между нас и Meta във връзка с определяне на взаимните отговорности за спазване на GDPR, може да бъде намерено на: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
 • В рамките на сключеното помежду ни споразумение относно обработката на личните данни сме постигнали съгласие, че Meta е приоритетно отговорен да Ви предостави всички необходими информации във връзка с обработката на личните Ви данни и да Ви укаже пълно съдействие по отношение на упражняването на всички Ваши права по GDPR. Допълнителна информация относно начина, по който Meta  обработва личните данни, включително правното основание, въз основа на което Meta ги обработва, както и относно начините за упражняване на правата Ви като субект на данните срещу Meta, може да се намери в Политиката за данни на Meta на следния адрес https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/
 • В допълнение, Meta и ние, dm като компания, сме отговорни за обработката на личните Ви данни. 

Можете да намерите повече информация за събирането и използването на данни от Meta, Вашите права в това отношение и опциите за защита на Вашата поверителност в информацията за защита на личните данните във Facebook на адрес https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/.  

Повече информация и опции за деактивиране във Facebook  можете да намерите под функцията за пренасочване „Custom Audiences“, достъпна тук: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.  За да направите това, трябва да сте влезли в профила си във Facebook. Обработката на данните от нас се извършва въз основа на Вашето съгласие, в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие занапред, като промените избора си в банера за бисквитки. 

Google Ads проследяване на реализациите и Google Ads ремаркетинг 

Проследяването на реализациите чрез Google е услуга за анализ на Google Ireland Limited. При тази технология се използват инструментите Web Beacons, Pixel и бисквитки. Когато достигнете до нашите интернет сайтове чрез Google-реклама, Google добавя бисквитка към Вашето устройство (Conversion Cookie – бисквитка за проследяване на реализациите).  

Тази услуга не се използва за лична идентификация. Ако при посещение на определени страници бисквитката все още не е изтекла, ние и Google можем да разпознаем, че някой  е отворил обявата и е бил пренасочен към нашите сайтове. Всеки клиент на Google Ads получава различна бисквитка. По този начин бисквитките не могат да се проследят през уеб сайтовете от клиентите на Google Ads. 

Събраната информация от бисквитките за проследяване на реализациите (Conversion Cookie) служи за изготвяне на статистики за клиентите на Google Ads, които използват този инструмент. Ние като клиенти на Google Ads получаваме информация за целия брой потребители, които са кликнали върху дадена обява и са били пренасочени чрез таг за проследяване на реализациите. Ние не получаваме информация, чрез която да идентифицираме потребителите.  

Освен това, ние използваме технология за ремаркетинг на Google Ireland Limited, за да достигнем отново потребителите, които са посетили нашия интернет сайт, предлагайки им базирана на интересите им реклама на страниците от мрежата на Google партньорите.  

С помощта на бисквитките ние можем да анализираме Вашите интереси при посещение на нашите страници и впоследствие да Ви предложим подходяща реклама. Освен това нашите реклами ще Ви се показват, доколкото отговарят на интересите Ви, не само на нашите интернет сайтове, но и на сайт на Google или сайт от мрежата на Google партньорите. Ние предоставяме съответните данни на Google. При това рекламите/рекламните средства могат да съдържат и напр. продукти, които Вие преди това сте разглеждали на нашите страници.  

В случай че сте потвърдили, че историята на Google-браузера Ви ще бъде свързана с Вашия Google-акаунт и информацията от Google-акаунта може да бъде използвана за персонализиране на реклами, Google ще използва тези данни за ремаркетинг чрез  различни устройства.  Ако в този случай сте вписани в Google и посетите нашите интернет сайтове, Google ще използват Вашите данни заедно с потребителските данни на Google, за да създадат и дефинират списъци с целеви групи за ретаргетинг чрез различни устройства. За да се сформират целеви групи, Вашите лични данни, съхранявани от Google, временно се свързват с потребителските данни на Google. 

Информация и възможности за деактивиране на персонализирани реклами в Google можете да откриете тук: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=bg. За да направите това, трябва да сте вписани в Google.   

Потребителите могат освен това изцяло или отчасти да деактивират Google рекламите за браузера или устройството от този линк: http://www.google.com/settings/ads

Правното основание за обработката на данните е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще, като промените избора си в банера за бисквитки. 

2.4. Интегриране на видеоклипове от YouTube

Този уебсайт използва функцията за вграждане на YouTube за показване и възпроизвеждане на видеоклипове от YouTube (YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, USA, дъщерно дружество на Google Inc., Mountain View, CA 94043, USA или доставчика Google Ireland Limited, Dublin, Ирландия). 

Използваме режима на разширена защита на данните, като в този случай YouTube не започва да съхранява потребителска информация, докато видеото не бъде пуснато. В момента, в който вграденото видео започне да се възпроизвежда, YouTube използва бисквитки, за да събира информация за поведението на потребителите. Това се използва за записване на видео статистика, подобряване на удобството за потребителя и предотвратяване на злоупотреби. Освен това браузърът на посетителя осъществява контакт с услугата Double-Click, когато се зареди тази страница. 

Ако сте влезли в YouTube, тази информация може да бъде добавена във Вашия потребителски профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube, преди да гледате видеоклипа. Допълнителна информация за събирането и използването на Вашите данни от YouTube може да бъде намерена в информацията за защита на личните данни на адрес:https://www.youtube.com/.  Допълнителна информация относно защитата на данните в YouTube може да бъде намерена в декларацията за защита на данните на доставчика на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg

Независимо дали вградените видеоклипове се възпроизвеждат при всеки достъп до този уебсайт, се установява връзка с мрежата на Google „DoubleClick“, което може да предизвика по-нататъшни операции по обработка на Вашите данни, върху която ние нямаме влияние. След 28 дни „бисквитката“ Double-Click става невалидна. Деактивирането е възможно тук: 

https://adssettings.google.com/anonymous?hl=bg&sig=ACi0TCj8yIMKEAM7IFVCMwHkDs-faKlz2YkjV8JABEqsRNBHi10vwrcOvFzvf_VR5McktWTGUlQNAFMvA3QIKEpr6ujhAAWrqJPoxXu1N3MaP2QJJ3B5kKs

Нямаме информация и влияние върху възможното събиране и използване на Вашите данни от YouTube. YouTube управлява цялата ИТ инфраструктура на услугата, поддържа собствени правила за защита на личните данни и собствени взаимоотношения с Вас като потребители (доколкото Вие сте регистриран ползвател на услугата). При това единствено YouTube е отговорен за всички въпроси по отношение на данните на Вашия профил на потребител, до който ние  нямаме достъп. Можете да намерите повече информация, включително за услугата Double-Click и използването на бисквитки от Google, в Декларацията за поверителност на Google на адрес https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg.  

Правното основание за обработката на данните, свързано с интегрирането на видеоклиповете, е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR, основано на нашия интерес да можем да представим съдържанието дигитално по възможно най-привлекателния начин. 

3. Профил на кандидата

3.1. Подаване на кандидатура/регистриране на потребителски профил

На нашия уебсайт имате възможност да се информирате за свободни работни места и стажове и да кандидатствате онлайн.  

За да кандидатствате са необходими някои лични данни, като Вашето име и имейл адрес.  

Ако сте активирали опцията за „автоматично попълване" в браузъра си, можете да я използвате при попълване на  формуляра за кандидатстване. Необходимите данни, които сте запазили в браузъра си, като собствено име, фамилия, адрес и т.н., се въвеждат автоматично в приложението като предложение. Разбира се, можете да редактирате или изтриете тези данни преди кандидатурата да ни бъде изпратена. 

В допълнение към данните, отбелязани като задължителни, можете също така доброволно да въведете допълнителна информация и да приложите документи. След като подадете първия си  формуляр за кандидатстване, автоматично ще Ви бъде създаден профил и ще получите потвърждение на имейл адреса, който сте посочили. 

За да влезете в профила си, въведете своя имейл адрес в съответното поле. След това, по имейл ще получите линк за достъп, който можете да използвате, за да влезете в профила си. 

Във вашия потребителски профил можете да редактирате данните си по всяко време, да проверявате статуса на Вашите кандидатури, да подавате допълнителни такива и да използвате другите функции на профила си. Моля, имайте предвид, че след като бъде подадена кандидатура, тя може да бъде променена само преди процесът на подбор да е започнал. Ако имате съмнения за злоупотреба с профила Ви, моля, свържете се с нас незабавно. 

Личните данни и документи, които предоставяте във връзка с кандидатстване, ще бъдат събирани, обработвани и използвани от нас изключително за целите на обработката на кандидатурата Ви в процеса по подбор. Ако сте предоставили информация, която попада в обхвата на специалните категории лични данни по смисъла на член 9 от GDPR, като например данни за здравословното Ви състояние, правното основание, на което ще обработваме тези данни, е член 88, във връзка с член 9, параграф 2, буква б) от GDPR и приложимото българско законодателство относно защитата на личните данни.  

3.2 Изтриване на акаунта на кандидата/документи за кандидатстване

По всяко време можете сами да изтриете своя акаунт или да поискате ние да го изтрием. Ако към този момент имате изпратена кандидатура, ще приемем, че вече нямате интерес към нея и я оттегляте със самия акт на изтриване на акаунта, респективно с отправяне на искането към нас за изтриване на профила Ви.  

Вашият акаунт ще бъде автоматично изтрит 15 (петнадесет) месеца след получаване на първата  Ви кандидатура. Ако към този момент все още има неприключени производства по подбор за длъжност, за която сте кандидатствали (т.е. имате Ваши кандидатури, за които процедурите по подбор не са приключили), Вашият акаунт ще бъде автоматично изтрит, когато бъде приключена процедурата по подбор във връзка с последната Ви подадена кандидатура.  

Независимо от изтриването на акаунта Ви по реда на предходния параграф, ако Вашата кандидатура не е одобрена от нас, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни ние ще съхраняваме Вашите документите за кандидатстване за срок от 6 (шест) месеца, считано от приключване на процедурата по подбор във връзка с кандидатурата Ви, за да осигурим възможност за разрешаване на последващи въпроси/проблеми, свързани с нея, както и с цел да защитите евентуални правни искове. След изтичане на този срок всички Ваши лични данни ще бъдат анонимизирани при пълно спазване на закона. 

3.3 Оттегляне на кандидатурата 

Можете да оттеглите кандидатурата си по всяко време. Това става чрез съответната функция в потребителския Ви профил, чрез изтриване на профила или може да поискате ние да изтрием Вашия профил, като се свържете с нас - например по имейл на job@dm-drogeriemarkt.bg. Документите Ви за кандидатстване ще се съхраняват още шест месеца, за да можете да разрешите последващи въпроси/проблеми и да защитите евентуални правни искове. 

3.4 Сигурно предаване на данни

Използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим предоставените от Вас данни от злоупотреба, загуба, унищожаване или от неоторизиран достъп. Прехвърлянето на Вашата онлайн кандидатура между Вашия локален браузър и нашата кариерна страница се криптира чрез https. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се актуализират в съответствие с новите технологии. 

3.5 Видимост на профила на кандидата

Входящите кандидатури винаги се обработват от служителите, участващи в конкретния процес по подбор на служители (отговорните служители от отдел „Обучение и развитие“ в съвместна работа с мениджърите на съответния отдел).

Във Вашия акаунт можете сами да настроите видимостта на профила си. Можете да изберете дали Вашият профил/подадената кандидатура могат също да бъдат взети предвид от нашите служители по подбор на персонал за други предложения за работа във Вашата страна или в dm Групата в международен мащаб.

Ако не желаете Вашият профил/подадените от Вас кандидатури да бъдат взети предвид за други позиции, можете съответно да ограничите видимостта на профила си.

В тази връзка, моля, поставете отметка в квадратчето „... за всички съществуващи и бъдещи позиции в моята страна“, „... за всички съществуващи и бъдещи позиции в моята страна и в цялата dm Група.“ или „... само за това предложение“.

 С поставяне на съответната отметка Вие ​​доброволно се съгласявате с прехвърлянето на Вашите данни при нужда и на лица, различни от служители, работещи по конкретната кандидатура за работа (във Вашата страна/международно).

Прехвърлянето на Вашите данни  се извършва на територията на  България, както и извън България в държави, в които оперира dm Групата. Ние никога няма да прехвърлим Вашата кандидатура на трети лица извън dm Групата. Ако прехвърлянето на данните Ви е разрешено от Вас, това прехвърляне може да включва и данни, които попадат в обхвата на специалните видове лични данни по смисъла на член 9 GDPR, например данни за здравословното Ви състояние. Правното основание за това е член 9, параграф 2 буква а) буква б) GDPR.

Вашите данни няма да бъдат прехвърлени в страни извън ЕС, освен ако не кандидатствате за длъжност в dm извън ЕС или ако изрично не сте дали съгласието си за видимостта на Вашия профил за кандидатстване чрез поставяне на отметка в квадратчето: „... за всички съществуващи и бъдещи позиции в моята страна и в цялата dm Група.“, така че  служителите по подбор на персонал от dm Групата да имат правото да преглеждат кандидатурата Ви при подходящи отворени позиции. В тези случаи правното основание за трансфера на личните Ви данни е Вашето съгласие, дадено в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от GDPR във връзка с член 9, параграф 2, буква б) от GDPR, ако тези данни включват някои от специалните категории данни съгласно член 9, параграф 1 от GDPR.

Отказ от видимостта на профила: Можете да промените видимостта на профила си по всяко време във Вашия акаунт.  Тази промяна се приема за отказ от съгласието за прехвърляне на данните Ви на лица, различни от служителите, отговарящи за подбора за конкретната длъжност, за която сте кандидатствали. Законността на обработката на личните Ви данни, извършена въз основа на даденото от Вас съгласие до момента на оттеглянето му остава незасегната. От този момент Вашите данни могат да бъдат  обработвани само от служителите спрямо избраната от Вас опция.

Моля, имайте предвид, че когато подадете кандидатура, изпратените от Вас документи за кандидатстване винаги ще бъдат препращани  на служителите, участващи в конкретния процес по подбор, независимо от избраната опция за видимостта на Вашия профил. Правното основание за тази обработка на данни е  член 6, параграф 1, буква а) от GDPR , При обработката на специални категории лични данни, например данни за здравословното Ви състояние правното основание за обработката е чл.9, ал.2 б) GDPR.

Ако подадете заявление до нас по имейл или по пощата, приемаме, че проявявате интерес и от други позиции в България. Съответно, ние ще имаме предвид Вашите данни за други подобни свободни позиции на територията на страната. В тези случаи правното основание за обработката на данните е член 6, параграф 1, буква а) и буква е) от GDPR.

3.6. Качване на документи чрез DropBox и Google Drive

Предоставяме Ви възможност за качване на Вашите документи от Вашия компютър или мобилно устройство, или чрез онлайн системите за съхранение DropBox и Google Drive. Моля, обърнете внимание на съответните условия за използване на тези системи и информацията относно защита на личните Ви данни, предоставена от доставчиците на тези услуги. 

3.7. Добавяне на обяви за работа в Списък Любими

Когато сте вписани във Вашия потребителски профил, Вие можете да влезете в търсачката и да добавите Вашите предпочитани обяви в менюто „Списък Любими“. Можете да редактирате списъка си чрез избиране/премахване на избора на отделни обяви. При изтриване на Вашия акаунт ще бъде изтрито  и менюто „Списък Любими“.  

3.8. Функции за споделяне (Facebook, LinkdIn и WhatsApp)

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че чрез икони на нашия уебсайт сме свързали различни професионални и непрофесионални мрежи за комуникация. Тези икони не са Social Plugins, така че никакви (лични) данни няма да се предават към тези мрежи, докато не решите Вие да го направите. За да използвате функцията „Споделяне“, трябва да сте влезли в профила си в съответната мрежа и да кликнете върху връзката. Само тогава Вашите данни ще бъдат прехвърлени на съответния доставчик. За това използваме функцията „Shariff“. „Shariff“,  която дава възможност за повече поверителност в интернет и заменя обичайните Social Plugins, използвани в социалните мрежи. 

Правното основание за обработка на Вашите лични данни при използване на функцията „Споделяне“ е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Използваме функцията „Споделяне“, за да дадем възможност на нашите потребители да участват в обмен в социалните мрежите. Потребителят трябва да влезе в профила си в съответната мрежа, за да могат да се препредават данни и след това да кликне върху връзката. 

Когато съдържанието е „споделено“, се предават следните данни: 

 • Интернет адрес; 
 • Дата и час на достъп до уебсайта или активиране на иконата „Споделяне“; 
 • Информация за използвания браузър и операционна система; 
 • IP адрес; 
 • Съдържанието, което сте споделили. 

В зависимост от настройките Ви за защита на данните, които сте направили за собствения си акаунт за различните мрежи, споделеното съдържание (обяви за работа) може да бъде преглеждано и от други потребители на същата мрежа. Ако вече сте влезли в мрежата, чрез иконата „Споделяне“, доставчикът може да определи Вашето потребителско име и, ако е необходимо, истинското Ви име. Тези данни могат да бъдат обработвани и от представителства на доставчика в страни извън Европейския съюз. Ние нямаме влияние върху обхвата, вида и целта на обработката на Вашите лични данни, която извършва доставчикът. Моля, обърнете внимание на информацията за защита на данните / условия за използване на мрежите, предоставена от съответните доставчици. Това важи и за периода на съхранение на личните Ви данни. 

4. Кандидатури, изпратени до нас по имейл / в писмена форма

Можете да кандидатствате при нас и по имейл или да изпратите кандидатура на адреса ни в писмена форма. Получавайки така изпратена кандидатура ние служебно ще Ви създадем профил, за да добавим кандидатурата Ви в нашата система. Този профил може да бъде изтрит по реда на т. 3.1. Можете да се регистрирате по всяко време с данните, изпратени до Вас по имейл, на кариерната страница  на dm, да редактирате данните си, да подадете допълнителни кандидатури и да използвате останалите функции на профила, описани в т. 3 по-горе. 

Ако сте предоставили информация, която попада в обхвата на  специалните категории лични данни, по смисъла на член 9 от GDPR, като например данни за здравословното Ви състояние, правното основание, на което ще обработваме тези данни е чл. 88, във връзка с член 9, параграф 2, буква б) от GDPR.  

Кандидатствайки при нас по имейл или в писмена форма, доколкото изрично не сте уточнили друго, ние ще приемем, че се интересувате и от други позиции в България, подходящи за Вас. Съответно, ние ще направим Вашите данни видими при подбора за други подобни позиции по реда на т. 3.5.1. Правното основание за обработка на личните Ви данни в тези случаи е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR. 

5. Сравнение на предоставените данни от кандидатурата със съхранените в База данни на служителите данни за кандидата (за вътрешни кандидати)

При вътрешни кандидатури, в отделни случаи може да се сравнят предоставените от Вас данни от кандидатурата Ви със съхранените Ваши данни в База данни на служителите (обръщение, собствено и фамилно име, номер на служител, дата на раждане, адрес, пощенски код, град, държава), за да се идентифицират и изключат дублирания. Освен това, ако сте предоставили информация, която попада в обхвата на  специалните категории лични данни, по смисъла на член 9 от GDPR, като например данни за здравословното Ви състояние, която се съдържа в База данни на служителите, това също ще бъде съхранено в профила Ви за кандидатстване и съответно взето предвид в процеса на подбор. 

За избора на бъдещи служители от решаващо значение са само и единствено професионалните и личните квалификации, които се оценяват по едни и същи критерии за вътрешни и външни кандидати. 

Правното основание за тази обработка на данни е член 6, параграф 1, буква е) от GDPR, въз основа на нашия законен интерес, като при подбора на кандидати съответно се взема предвид и досегашната работа в дружеството при спазване на правилата за равнопоставено третиране на база едни и същи критерии за всички. Автоматизирано сортиране на кандидатурите или автоматизирано вземане на решения не се прави. 

6. Бюлетин за нови позиции

Можете да се регистрирате за нашия бюлетин за работа като предоставите имейл адрес.  Ние ще Ви изпратим бюлетин с информация за нови работни места, отговарящи на въведените от Вас критерии на имейл адреса, който сте посочили. 

Освен това, ние ще Ви информираме за нашите дейности, свързани с работа, практики и обучения. (например за кариерни форуми и събития, в които участваме).  По този начин ние ще Ви предоставим  по-добра и по-бърза информация относно събития, на които представяме нашата компания. На тези събития Вие ще имате възможност да осъществите контакт с нас. обърнете към нас и. 

Правното основание за получаване на този бюлетин за нови позиции е член 6, параграф 1 а) GDPR. По силата на тази разпоредба Вие се съгласявате да обработваме Вашия имейл адрес и доброволно предоставена информация относно предпочитаните от Вас критерии за работа  (напр. сфера на дейност, длъжностна характеристика, месторабота), за да Ви информираме по имейл за предложения за работа, които са подходящи за Вас. Имейл адресът и предпочитаните от Вас критерии  за работа няма да бъдат предоставени от нас на трети лица. 

Можете да оттеглите съгласието за получаване на бюлетина си по всяко време, като оттеглянето на съгласието има действие за в бъдещ.   като кликнете върху линка за отписване, който ще намерите във всеки бюлетин.  При оттегляне на съгласието, законността на обработката на личните Ви данни, извършена въз основа на даденото от Вас съгласие преди неговото оттегляне, остава незасегната. 

7. Категории получатели, прехвърляне в трети държави

Принципно не предоставяме Вашите лични данни на трети страни, освен ако не сме законово задължени да го направим (напр., когато това е поискано от правоприлагащите органи) или имаме легитимна нужда от такова прехвърляне с цел извършването на бизнес процеси или получаването на услуги, като например уеб хостинг, реклама или ИТ услуги. Както е описано по-горе, ние можем също така да осъществим трансфер на Вашите данни към други компании от dm Групата, ако сте дали съгласието си или ако кандидатствате за позиция, обявена от тях. Във всички случаи стриктно спазваме законовите изисквания във връзка със защитата на личните Ви данни. 

В някои случаи, и както беше вече описано по-горе, данните Ви могат да се предават за обработка и на други държави, в които са позиционирани партньорите ни по доставки на услуги. В тази връзка, когато се налага изпращане на данни в държава извън Европейския съюз, ние предприемаме допълнителни мерки за защита на данните Ви, сред които и сключване със страната-получател на данни на споразумение, съдържащо стандартните клаузи за защита на данните в ЕС, с цел осигуряване на необходимите гаранции за защитата им. Текстът на споразумението, включващ стандартните клаузи на ЕС за защита на данните, както и решенията за адекватно ниво на защита на личните данни  можете да намерите на уебсайта на Европейската комисия - стандартните клаузи за защита на данните в ЕС, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_bg

8. Вашите права като субект на данни 

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, които обработваме, право на информация относно обработването на Вашите лични данни, право на преносимост на данните и, ако е необходимо правo на изтриване, коригиране, ограничаване на обработването, оттегляне на съгласието и/или възражение срещу обработването на личните Ви данни.  

Ако имате активен профил, Вие можете сами да видите данните си от процеса на кандидатстване и да ги изтриете или промените, ако е необходимо. 

Като субект на лични данни Вие имате право при поискване да Ви бъде предоставена информация относно правното основание за обработването; срока, за който ще се съхраняват личните Ви данни, а ако това е невъзможно - критериите, използвани за определяне на този срок; когато е приложимо, получателите или категориите получатели на личните данни, включително в трети държави; когато е необходимо, и друга допълнителна информация. 

По Ваше искане ние ще Ви предоставим информацията, която съгласно релевантното национално и европейско законодателство сме длъжни да предоставим, и ще Ви укажем пълно съдействие при упражняването на правата Ви относно защитата на личните Ви данни, доколкото тяхното упражняване отговаря на изискванията на закона. 

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава императивните разпоредби за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на личните данни със следните координати: 

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2  

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: https://www.cpdp.bg/

Телефон: 02/91-53-555 

Вие имате право да упражните правата си на субект на лични данни чрез Комисията за защита на личните данни и в случаите на отказ от страна на Администратора „дм България“ ЕООД за предоставяне на задължителната информация, която съгласно ЗЗДЛ и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) сме длъжни да Ви предоставим, както и в случаите на отказ от изискано от Вас коригиране, допълване, изтриване или ограничаване на обработката на личните Ви данни. 

9. Данни за контакт с Администраторите на лични данни дм България ЕООД 

За запитвания относно защитата на данните или информация относно Вашите лични данни, съхранявани и обработвани от dm България, можете да се свържете с нашите служители по защита на данните: 

на E-Mail: GDPR@dm-drogeriemarkt.bg 

или по пощата: 

„дм България“ ЕООД  
1574 София, ул. Никола Тесла 5, BSR 2, ет.6 

Tел.: +359 (2) 4210-260 

info@dm-drogeriemarkt.bg 

10. Допълнителни разпоредби 

Постоянното развитие на интернет и променящата се нормативна уредба, налагат периодично адаптиране на правилата ни за защита на личните данни. Следователно си запазваме правото да правим промени по всяко време. 

Ако имате някакви въпроси или предложения относно нашия процес на кандидатстване, моля, свържете се с нас на имейл job@dm-drogeriemarkt.bg или на телефон +359 (2) 4210-260. Моля, обърнете внимание, че нашата електронна кореспонденция във връзка с Вашата заявка е нешифрована. 

Ако се свържете с нас, ние ще използваме Вашите данни, за да отговорим на Вашите запитвания и да се свържем обратно с Вас. Правното основание за обработката на Вашите лични данни в този случай е член 6, параграф 1, буква б) от GDPR.  

Актуално към: Май, 2023 г.