DOŽIVITE DELO drugače v RESORJU RAZVOJA KADROV

Delimo trenutke navdušenja

Naš cilj v oddelku razvoja kadrov je navduševati naše sodelavce. To občutijo tudi naše stranke vsakič, ko vstopijo v dm prodajalno ali dm Studio. Zavedamo se, da potrebujemo za navdušene stranke najprej navdušene sodelavce, zato vsem nudimo podporo pri njihovem osebnem in strokovnem razvoju. Oblikujemo raznovrstna usposabljanja in privlačne učne metode za različne potrebe.

Vodi nas želja po dolgoročnem razvoju, nenehnem izpopolnjevanju znanj in veščin sodelavcev ter osebnostna rast. Razvijamo delovno okolje, ki spodbuja napredek. Sodelavci drug drugega pri razvoju vodimo in navdihujemo ter se tako premikamo na višjo raven delovanja, kar se kaže v uspešnosti podjetja in zadovoljstvu strank.

Naše aktivnosti segajo tudi na področje znamčenja delodajalca. Prizadevamo si, da pritegnemo različne profile kandidatov in jih spremljamo na njihovi karierni poti v dm-u. Tako se najbolje povežejo s svojo ekipo in z dm vrednotami. Rezultat tega je skupno oblikovanje prihodnosti.

Spoznajte delo v dm razvoju kadrov podrobneje

Področja in odgovornosti

Z izvajanjem različnih aktivnosti si prizadevamo, da smo v očeh iskalcev zaposlitve privlačen in prepoznan delodajalec tako na področju dela v prodaji in dm Studiih kot tudi na upravi in v logističnem centru. Nenehno iščemo kader, ki zapolni mankajoči del mozaika in z nami ustvarja nove zgodbe. Sodelavce iz različnih področij tako podpiramo tudi pri iskanju novozaposlenih.

Prizadevamo pa si, da tudi naši sodelavci vsak dan izkusijo, kaj pomeni doživeti delo drugače. Izjemno pomembno nam je, da se od prvega dne pri nas počutijo sprejete, prisluhnemo pa tudi njihovim potrebam in predlogom.

Naš cilj je podpirati sodelavce pri njihovem individualnem razvoju. V ta namen nudimo raznoliko ponudbo usposabljanj za področji osebnega in strokovnega razvoja v raznolikih in sodobnih učnih formatih. Prisegamo na kakovost ponudbe in izvedbe usposabljanj v živo, do spletnih seminarjev in digitalnih učnih vsebin. Vseživljenjsko učenje pripomore k uspešnemu premagovanju izzivov pri vsakdanjem delu, poleg tega pa nas spodbudi k preseganju samih sebe in oblikovanju dm prihodnosti. V resorju razvoja kadrov se zavedamo, da so spodbujanje duševnega in telesnega zdravja ter spoštovanje raznolikosti izjemno pomembne za naše delo in dobro počutje. O tem nenehno ozaveščamo svoje sodelavce in izvajamo preventivne ukrepe, da bodo zdravi ne le zdaj, ampak tudi v prihodnje. Za izvajanje ukrepov pogosto sodelujemo v agilnih ekipah in z drugimi oddelki.
Od vas pričakujemo
  • Cenite raznoliko in samostojno delo v prijetnem vzdušju in ste prilagodljivi pri obvladovanju izzivov.
  • Ne samo, da se zlahka navdušite, temveč navdušujete tudi druge za skupno oblikovanje prihodnosti.
  • Imate občutek za soljudi in njihovo dobrobit ter so vam njihove potrebe resnično pomembne.
  • Odlikujejo vas komunikacijske sposobnosti, timsko delo, zanesljivost in visok občutek odgovornosti.
  • Strokovnemu in osebnemu razvoju dajete velik pomen in imate veselje do sprememb in razvoja skupaj z dm-om.
  • Zavedate se, da najboljša rešitev pogosto ni najbolj preprosta, zato z ustvarjalnostjo, pogumom in samozavestjo stopate po neobičajnih poteh.
Sooblikovanje in premikanje meja

Razvoj kadrov se ukvarja z razvojem sodelavcev in spodbijanjem medsebojnega sodelovanja. Ne gre le za prepoznavanje trendov, njihovo vrednotenje in vključevanje, temveč tudi za združevanje sinergij tako znotraj oddelkov, prodajaln, studiev kot tudi s prepostalimi dm državami in zunanjimi partnerji. V razvoju kadrov zato nenehno iščemo možnosti sodelovanja, preizkušamo novosti in iščemo izboljšave. Naj bo to v interdisciplinarnih delovnih skupinah kot je znamčenje delodajalca ali trajnost, sodelavce v razvoju kadrov ne glede na temo povezuje skupen cilj, ki je prijetno počutje sodelavcev. Z ustvarjanjem razvojnih priložnosti pa zagotavljamo, da se v dm-ju vsak razvija individualno.

Ker je gospodarstvo tu za ljudi in ne obratno, pri dm-u že od svoje ustanovitve dalje v središče postavljamo človeka in želimo postati več kot le podjetje, ki prodaja kozmetiko. Naj gre za družbeno odgovornost, kulturno vključevanje ali trajnost – tudi izven vsakodnevnega dela v pisarnah smo dejavni na področjih, ki prispevajo k boljšemu svetu. Pomembno nam je, da vsak zaposleni dobi možnost ustvarjanja doprinosa in premikanja meja. Pri dm-u so pobude in predlogi za izboljšave slišani – od lastne platforme za ideje, delovnih skupin in projektov. Najboljši smo namreč takrat, ko med sabo sodelujemo in s tem skupaj sooblikujemo prihodnost dm-a.

Samoodgovornost in sodelovanje

Delo v resorju razvoja kadrov terja samoiniciativnost in samostojnost kot tudi prevzemanje odgovornosti tako zase kot tudi za druge, saj je timski duh tu izrednega pomena. Sodelavci živijo v skladu z dm filozofijo, s tem ko v središče postavljajo potrebe strank, ob tem pa upoštevajo tudi svoje sodelavke in sodelavce, drug z drugim ravnajo spoštljivo, so sposobni konstruktivne razprave in drug drugega navdušujejo z novimi idejami. V sodelovanju z zunanjimi partnerji, predavatelji in trenerji različni pogledi niso ovira, temveč prinašajo dodano vrednost delovnemu procesu.

Naša kultura vodenja temelji na dialogu in medsebojnem zaupanju namesto nadzora, na samovodenju namesto biti voden s strani drugih. Svojim sodelavkam in sodelavcem svetujemo, jih usmerjamo ter spodbujamo njihov nadaljnji razvoj. Ljudi želimo spodbujati in podpirati na način, da lahko v polnosti razvijajo svoje potenciale. Za tovrstno enakovredno sodelovanje sta potrebna pogum in zavedanje, da so napake del vsakdana in so dovoljene. Tudi napake so del osebnostne rasti in se iz njih lahko marsičesa naučimo ter le tako postajamo vedno boljši. To ne vpliva pozitivno le na celoten tim in podjetje, temveč predvsem na nas same.

Možnosti za razvoj

Razvoj inovacij in novosti terja pogum, veselje do iskanja inovativnih rešitev ter zaupanje v druge ter predvsem vase. Zato pri dm-u spodbujamo osebni in strokovni razvoj vseh sodelavk in sodelavcev v okviru njihovega delovnega časa, ne glede na to, ali so zaposleni za polni ali krajši delovni čas. Sodelavkam in sodelavcem je ves čas na voljo sodelovanje v delovnih skupinah, izobraževanje v obliki seminarjev in delavnic ter ponudba izobraževanj na spletnem portalu dm Lernwelt. V resorju investicij soustvarjate pogoje za zagotavljanje najboljše nakupovalne izkušnje pri dm-u ter sodelujete pri mednarodnih projektih, poleg tega pa se lahko neprestano strokovno izobražujete tudi sami – med drugim v okviru udeležbe na različnih sejmih. Najboljše pri tem pa je: pri dm-u je vsak odgovoren za svoj uspeh. Če ste zaposleni kot asistentka oz. asistent, ni nujno, da to tudi ostanete. Vsak ima možnost nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na določenem strokovnem področju. Od vodenja projektov do vodenja tima ali celotnega oddelka ali pa prehoda v drug oddelek – sodelavke in sodelavci v dm resorju razvoja kadrov se lahko dokažejo na področju, ki jih zanima, na katerem so močni in kjer lahko razvijajo svoje talente. Vemo, da le kdor se sam navdušuje nad določenim področjem, lahko navdušuje tudi druge.

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Posebno pozornost namenjamo tudi usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja, zato nudimo tudi zaposlitve za krajši delovni čas, s čimer omogočamo mladim staršem fleksibilnost pri urejanju družinskega življenja.

Družina nam pomeni več kot le skupnost staršev in otrok. Zato v primerih nesreč, ki prizadenejo naše sodelavce, nudimo podporo in jim omogočimo čas, da lahko uredijo svoje obveznosti. Prepričani smo namreč, da sta poklicna in zasebna plat življenja med seboj prepleteni z neprestanim medsebojnim součinkovanjem, zato je ravnovesje med njima ključnega pomena ter vpliva ne le na rast posameznika, temveč tudi na razvoj celotnega podjetja.

Zdravje in varnost

Sodelavkam in sodelavcem na centrali ni potrebno skrbeti zaradi neudobnih pisarniških stolov ali zastarele opreme. Ponujamo sodobna delovna mesta s sodobno opremo v gospodarsko stabilnem podjetju, ki ne le ustreza standardom, temveč presega pričakovanja - od uporabe pametnih telefonov, ki so namenjeni tudi zasebni rabi, različnih ugodnosti za zaposlene kot tudi sodobno opremljenih kuhinj za zaposlene z brezplačno ponudbo različnih napitkov in sadja. Prizadevamo si, da s pomočjo različnih aktivnosti skrbimo za zdravje in varnost sodelavk in sodelavcev. Pri tem nas podpirajo tudi interni ambasadorji zdravja, ki skrbijo za razgibavanje na delovnem mestu.

Ponujamo raznolike delavnice na temo zdravja (ustrezna ergonomija na delovnem mestu, razgibavanje, upravljanje s časom itd.), brezplačno startnino na tekaški prireditvi dm tek za ženske, masaže na delovnem mestu ter uporabne nasvete na intranetu, v internem dm časopisu, na oglasni deski v logističnem centru ter na dm družbenih omrežjih. Pri dm-u smo prepričani, da je napredek mogoč le takrat, ko so zagotovljeni osnovni pogoji, in sicer delovno okolje, kjer se sodelavke in sodelavci počutijo dobro in kjer je poskrbljeno za njihovo zdravje.

Prosta delovna mesta v resorju razvoja kadrov

Želite postati del naše ekipe in izkusiti, kaj pomeni doživeti delo drugače? Potem vas vabimo, da podate svojo prijavo prek spleta. Veselimo se, da vas bomo spoznali.

Pogosta vprašanja na kratko