DOŽIVITE DELO drugače v RESORJU NABAVE IN MARKETINGA

Ljudi navdušujemo nad dm-om

Od oblikovanja privlačnega sortimenta po ugodnih cenah preko ustreznega pozicioniranja izdelkov na policah do komunikacije na nacionalni ravni - cilj resorja nabave in marketinga je navduševanje strank s kreativnimi idejami in z raznoliko ponudbo.

Ker so stranke v središču našega delovanja, nas v prvi vrsti zanima, po katerih izdelkih in storitvah povprašujejo. Fokus našega dela so zato dm prodajalne in Studiji. Da bi izpolnili njihova pričakovanja, nenehno spremljamo trende in novosti obstoječih dobaviteljev ter iščemo nove. Tako je delo v dm nabavi svojevrstno doživetje.

Osredotočamo se na čustveni vidik komuniciranja ter skrbimo za ugled dm znamke v javnosti. Tako lahko stranke zares začutijo in doživijo naš slogan „Kupujem tam, kjer nekaj veljam“. Oddelek marketinga spremlja stranke na vsakem koraku in jim omogoča kar najboljšo obveščenost. Z njimi komuniciramo na različne načine - od osebnega stika v prodajalni preko katalogov, oglasov do digitalne komunikacije. Pomembno nam je, da se tudi kot sodelavci na upravi strankam kar najbolj približamo, saj tudi oni navdihujejo dm znamko in jo z nami soustvarjajo.

Spoznajte delo v dm nabavi in marketingu podrobneje

Področja in naloge
V oddelku marketinga so zaposleni strokovnjaki s področja marketinga, komuniciranja in drugih sorodnih področij. Sodelavce v marketingu odlikujejo kreativnost, inovativnost in strateško razmišljanje. Njihova naloga je oblikovanje marketinških kampanj, s katerimi želijo povečati prepoznavnost znamke oz. graditi njeno identiteto in navdušiti stranke nad bogato ponudbo izdelkov. Od televizijskih oglasov, oglaševanja v prodajalnah, na digitalnih platformah in preko družbenih omrežjih – vse, kar je povezano z oglaševanjem in komuniciranjem, ustvarja, organizira in koordinira oddelek marketinga. Zaposleni pri tem ves čas spremljajo trende na trgu ter se odlično znajdejo v ekipi kot tudi v samostojni vlogi. Oddelek marketinga je razdeljen na različne time – vsak tim pokriva svoje področje in skrbi za maksimalne rezultate.

Nabavni timi skrbijo ter so odgovorni za sortiment, oblikovanje maloprodajnih cen izdelkov. Poleg tega skrbijo za postavitev planogramov ter s poslovnimi partnerji dogovarjajo marketinške aktivnosti. Izrednega pomena je bližina strankam, sodelovanje s poslovnimi partnerji ter dobro sodelovanje s sodelavci iz drugih resorjev. Le učinkovita medsebojna povezanost in stalna optimizacija procesov omogočata uspešen nadaljnji razvoj. Naloge posameznih nabavnih timov so si podobne, pristojni pa so za različne sortimente:

Tim „Prehrana in zdravje“ je pristojen za celoten sortiment, povezan z zdravo prehrano in dobrim počutjem - sem spadajo me drugim čaji, prehranska dopolnila, osnovna prehrana ter medicinski pripomočki za prvo pomoč, ter vse kar je potrebno za oskrbo ran. Sodelavci, ki jih še posebej zanima področje zdravja in dobrega počutja, se tu počutijo kot doma.

Tim „Otrok in gospodinjstvo“ se osredotoča na izdelke za otroka (otroška hrana in nega ter pripomočki za otroka) ter mamice, ter skrbi za celovito ponudbo za čiščenje. Gre za občutljiva sortimenta, kjer je visoka cenovna občutljivost, zato je pomembno stalno spremljanje trga ter redna komunikacija z industrijskimi partnerji.

Tim „Lepota in nega“ skrbi za izdelke s področja nege obraza in telesa v najširšem pomenu besede. Ključnega pomena je stalno spremljanje trendov na svetovnem tržišču ter njihovo vključevanje v aktualni prodajni program.

Tim „Lepota“ je pristojen za področje dekorativne kozmetike, parfumerije in lasne kozmetike, ter modnih dodatkov. Tu je pomembno poznavanje tako trga kot tudi trendov in potreb strank, ki se nenehno spreminjajo. Poleg oblikovanja sortimenta so glavne naloge tudi priprava različnih aktivnosti in ugodnosti.

Tim „Zobna nega, darila in hišni ljubljenčki“ skrbi za izdelke s področja nege zob in ustne higiene v najširšem pomenu besede od zobne ščetke, zobne paste, ustne vode do zobne nitke, ter pri izboru sledi trendom na tržiču. Pristojni smo za ponudbo in izbiro raznolikih darilnih setov ter ostalih trendovskih idej za darila. Skrbimo tudi za izbor kakovostne hrane, okusnih prigrizkov, priboljškov ter igrač za naše hišne ljubljenčke.

Tim „Spletna trgovina“ je pristojen za obdelavo podatkov izdelkov v spletni trgovini, posodobitve ter opise izdelkov. Sodelavci poznajo celoten sortiment ter razpolagajo z velikim obsegov podatkov.

Oddelek „dm znamke“ dm znamke skrbi za usmerjanje procesov, organizacijo, koordinacijo in komunikacijo za 28 dm znamk ter skupno preko 4.000 izdelkov. Predstavlja stičišče oddelka dm znamke v Avstriji ter 11 dm državami.

Od vas pričakujemo
 • Znajdete se na digitalnem področju dela, kot tudi na področju sodobnih načinov dela in sodelovanja.
 • Želite prevzemati odgovornost, pri delu si želite proste roke ter možnosti soodločanja ter s seboj prinašate veliko mera samoiiniciativnosti na svojem strokovnem področju.
 • Pri vašem delu se odraža timski duh, vaši vrlini sta zanesljivost in lojalnost.
 • Z zanimanjem, suvereno in samozavestno se lotevate novih izzivov in ovir, saj najboljša rešitev ni vedno tudi najlažja.
 • Sposobni ste konstruktivne razprave in podajanja ter sprejemanja konstruktivne kritike, ki vam pomaga pri rasti.
 • Projektov se lotevate z veliko mero empatije, kreativnosti ter s čutom za estetiko, a ste pri tem vedno strateško naravnani.
 • Pri svojem delu ste osredotočeni na storitve in se zavedate svoje odgovornosti tako do strank kot tudi do celotnega podjetja.
 • Odprti ste za novosti in spremembe v delovnem okolju, saj jih vidite kot odlično možnost za strokovni in osebni razvoj.
 • Odlikuje vas analitično mišljenje in samostojno iskanje rešitev. Pri tem vam pomaga dobra organiziranost, ki pripomore k optimalni strukturiranosti.
 • Pomembna vam je natančnost, naloge pa vedno opravite skrbno.
 • Veseli vas timsko delo, radi pomagate sodelavkam in sodelavcem pri reševanju izzivov ter se z navdušenjem lotevate iskanja novih rešitev.
 • Ste empatični in odprti ter se ne bojite sprememb ali razvoja.
 • Cenite mednarodno okolje in sodelovanje s partnerskimi podjetji, saj vam to odpira nove poglede.
 • Poleg tega izkazujete veliko zanimanje za drogerijski sortiment ter dm znamke.
Sooblikovanje in premikanje meja

Sodelavkam in sodelavcem v marketingu je skupno, da želijo individualno nagovarjati ljudi. Pri svojem delovanju si prizadevajo, da lahko ljudje v vsem, kar ustvarijo, začutijo in doživijo dm znamko. Nenehno si prizadevajo za izboljšanje in optimizacijo delovnih procesov, v katerih sodelujejo, z namenom zadovoljiti potrebe tako sodelavcev kot tudi strank. Tu je še poseben pomembna samoiniciativnost ter odprtost – za trende ter za spremljanje trga kot tudi odprtost do ljudi. Pri ustvarjanju oglasov in marketinških materialov ne gre le za oblikovanje komunikacije, temveč tudi delčka skupne prihodnosti ter ustvarjanje edinstvene nakupovalne izkušnje pri dm-u.

Ker je gospodarstvo tu za ljudi in ne obratno, pri dm-u že od svoje ustanovitve dalje v središče postavljamo človeka in želimo postati več kot le podjetje, ki prodaja kozmetiko. Naj gre za družbeno odgovornost, kulturno vključevanje ali trajnost. Pomembno nam je, da vsak zaposleni dobi možnost ustvarjanja doprinosa in premikanja meja. Pri dm-u so pobude in predlogi za izboljšave slišani tudi v obliki delovnih skupin in projektov. Najboljši smo namreč takrat, ko med sabo sodelujemo in s tem skupaj sooblikujemo prihodnost dm-a.

Sodelavke in sodelavci v nabavi skrbijo za aktualnost prodajnega sortimenta. Pri tem se osredotočajo na potrebe strank, zato nenehno spremljajo njihove želje in zanimanja ter sledijo najnovejšim trendom. Poleg tega je pomembno učinkovito sodelovanje z industrijskimi partnerji kot tudi novimi in obstoječimi dobavitelji, saj le-to omogoča oblikovanje najboljše ponudbe ter zagotavljanje inovativnega in obsežnega sortimenta, ki potrebuje ustrezno spremljanje. Poleg raznolike ponudbe nabava skrbi tudi za oblikovanje privlačnih cen ter natančno obračunavanje kondicij. Tako lahko ne le zadovoljujemo potrebe strank, temveč tudi presegamo njihova pričakovanja. Sodelavke in sodelavci v timu „dm znamke” skrbijo za optimalen tok informacij ter sodelovanje med oddelkom dm znamke v Avstriji, nabavo ter povezanimi državami, logistiko in partnerskimi podjetji. Pri tem je njihov cilj oblikovanje učinkovitih procesov ter njihova optimizacija, kar se deloma odvija v okviru mednarodnih sestankov.
Samoodgovornost in sodelovanje

Delo v marketingu terja samoiniciativnost in samostojnost kot tudi prevzemanje odgovornosti tako zase kot tudi za druge. Živijo v skladu z dm filozofijo, s tem ko središče postavljajo potrebe strank, ob tem pa upoštevajo tudi svoje sodelavke in sodelavce v prodaji, drug z drugim ravnajo spoštljivo, so sposobni konstruktivne razprave in drug drugega navdušujejo z novimi idejami. V marketingu različni nazori niso ovira, temveč prinašajo dodano vrednost delovnemu procesu. Cilji se določajo skupaj, v posameznem timu. Pri tem ima pomembno vlogo agilno vodenje. Agilno vodenje v oddelku razumemo kot fleksibilen način delovanja in mišljenja, ki na spremembe gleda kot na sestavni del vsakodnevnih procesov. To pomeni, da lahko ljudje glede na situacijo, pobudo in vrsto procesa prevzamejo različne vloge: kot coach ali moderator pri posredovanju vrednot, pri reševanju konfliktov, kot vodja procesa in še veliko več.

Vodstvene naloge so v marketingu vezane na posamezne vloge in ne na pozicije ali ljudi. Naša kultura vodenja temelji na dialogu in medsebojnem zaupanju namesto nadzora, na samovodenju namesto biti voden s strani drugih. Svojim sodelavkam in sodelavcem svetujemo, jih usmerjamo ter spodbujamo njihov nadaljnji razvoj. Ljudi želimo spodbujati in podpirati na način, da lahko v polnosti razvijajo svoje potenciale. Za tovrstno enakovredno sodelovanje sta potrebna pogum in zavedanje, da so napake del vsakdana in so dovoljene. Tudi napake so del osebnostne rasti in se iz njih lahko marsičesa naučimo ter le tako postajamo vedno boljši. To ne vpliva pozitivno le na celoten tim in podjetje, temveč predvsem na nas same.
Sodelavke in sodelavci skrbijo za sortiment in si nenehno prizadevajo za izboljšanje ponudbe storitev. Osnova za uspešno sodelovanje je veselje do dela s številkami in ljudmi. Poleg tega je pomembno sodelovanje s sodelavci iz drugih resorjev kot tudi z zunanjimi partnerji in dobavitelji. Poleg celostnega oblikovanja sortimenta in oblikovanja cenovne strategije pa dajemo velik poudarek tudi na spoštljive medsebojne odnose. Posamezni timi delujejo zanesljivo in skrbijo za organizacijo, ki je potrebna za optimalno delovanje. Medsebojno se podpirajo in si pomagajo ter si izmenjujejo znanja o posameznih sortimentih in izdelkih. Sodelavke in sodelavci dm znamke samostojno opravljajo svoje delovne naloge, poleg tega pa tesno sodelujejo z oddelkom dm znamke v Avstriji, dm povezanimi državami ter nabavo in logistiko. Tudi tu je velikega pomena harmonično medsebojno sodelovanje. Sodelovanje in usklajevanje med seboj kot tudi s sodelavci iz drugih držav je odločilnega pomena, zaradi mednarodnega sodelovanja pa je pomembno tudi razumevanje drugih kultur.
div> Možnosti za razvoj

Razvoj inovacij in novosti terja pogum, veselje do iskanja inovativnih rešitev ter zaupanje v druge ter predvsem vase. Zato pri dm-u spodbujamo osebni in strokovni razvoj vseh sodelavk in sodelavcev v okviru njihovega delovnega časa, ne glede na to, ali so zaposleni za polni ali krajši delovni čas.

Sodelavci in sodelavke, zaposleni v resorju nabave in marketinga, lahko na podlagi agilne organizacije v najkrajšem možnem času spoznajo najrazličnejša področja in poglobijo svoja znanja, poleg tega pa lahko samostojno vodijo tudi različne projekte. Pri dm-u sami ustvarjate svoj uspeh. Od oblikovanja oglasnih materialov do načrtovanja kampanj na družbenih omrežjih - in pri tem se vam ni treba odločati le za eno izmed področij. Sodelavke in sodelavci v oddelku marketinga se lahko izkažejo na področjih, ki jih zanimajo, na katerih so močni in kjer lahko razvijajo svoje talente. Enako velja za oddelek nabave in dm znamke: če se zaposlite kot asistent ali referent, se lahko razvijete v različne smeri. Prepričani smo: Le če se sami navdušujete nad določenim področjem, lahko to navdušenje delite tudi z drugimi.

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
Posebno pozornost namenjamo tudi usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja, zato nudimo tudi zaposlitve za krajši delovni čas, s čimer omogočamo mladim staršem fleksibilnost pri urejanju družinskega življenja.

Družina nam pomeni več kot le skupnost staršev in otrok. Zato v primerih nesreč, ki prizadenejo naše sodelavce, nudimo podporo in jim omogočimo čas, da lahko uredijo svoje obveznosti. Prepričani smo namreč, da sta poklicna in zasebna plat življenja med seboj prepleteni z neprestanim medsebojnim součinkovanjem, zato je ravnovesje med njima ključnega pomena ter vpliva ne le na rast posameznika, temveč tudi na razvoj celotnega podjetja.

Zdravje in varnost

Sodelavkam in sodelavcem na centrali ni potrebno skrbeti zaradi neudobnih pisarniških stolov ali zastarele opreme. Ponujamo sodobna delovna mesta s sodobno opremo v gospodarsko stabilnem podjetju, ki ne le ustreza standardom, temveč presega pričakovanja - od uporabe pametnih telefonov, ki so namenjeni tudi zasebni rabi, različnih ugodnosti za zaposlene kot tudi sodobno opremljenih kuhinj za zaposlene z brezplačno ponudbo različnih napitkov. Prizadevamo si, da s pomočjo različnih aktivnosti skrbimo za zdravje in varnost sodelavk in sodelavcev. Pri tem nas podpirajo tudi interni ambasadorji zdravja, ki skrbijo za razgibavanje na delovnem mestu.

Ponujamo raznolike delavnice na temo zdravja (ustrezna ergonomija na delovnem mestu, razgibavanje, upravljanje s časom itd.), brezplačno startnino na tekaški prireditvi dm tek, masaže na delovnem mestu ter uporabne nasvete na intranetu, v internem dm časopisu, na oglasni deski v logističnem centru ter na dm družbenih omrežjih. Pri dm-u smo prepričani, da je napredek mogoč le takrat, ko so zagotovljeni osnovni pogoji, in sicer delovno okolje, kjer se sodelavke in sodelavci počutijo dobro in kjer je poskrbljeno za njihovo zdravje.

Prosta delovna mesta v resorju nabava in marketing

Želite postati del naše ekipe in izkusiti, kaj pomeni doživeti delo drugače? Potem vas vabimo, da podate svojo prijavo prek spleta. Veselimo se, da vas bomo spoznali.

Pogosta vprašanja na kratko