DOŽIVITE DELO drugače v RESORJU LOGISTIKE

Vodimo prihodnost upravljanja z blagom

Skrbimo za oskrbo z blagom - od prevzema preko komisioniranja do odpreme blaga. Naša naloga v logističnem centru v Ljubljani je oskrba prodajaln in studiev z blagom ter zagotavljanje, da so našim strankam na policah vedno na voljo izdelki, ki jih potrebujejo.

Naša odgovornost pri tem ni le ustrezna kakovost in količina dobave, temveč skrbimo tudi za koordinacijo le-te. Skupaj s svojimi sodelavkami in sodelavci iz administracije, ki skrbijo za potrebno podporo operativnih blagovnih procesov, smo odgovorni za nemoten potek logističnih procesov in pravočasno dostavo naročila na ustrezne lokacije.

Varnost je naša najvišja prioriteta, trajnost pa je področje, ki mu posvečamo veliko pozornosti. Zato si neprestano prizadevamo za nadaljnji razvoj logističnih procesov.

Spoznajte delo v dm logističnem centru podrobneje

Področja in naloge
Sodelavke in sodelavci v dm logističnem centru v Ljubljani skrbijo, da je blago v prodajalne dostavljeno pravočasno, v ustreznih količinah, z ustrezno kakovostjo ter na ustrezne lokacije. Tako imenovana notranja logistika skrbi za procese znotraj skladišča – za kvalitativno, kvantitativno in nemoteno obdelavo naročil od skladiščenja do komisioniranja. Pri tem skrbi ne le za prodajalne, temveč tudi za zaloge dm spletne trgovine. Naj gre za komisioniranje, prevzem blaga, natovarjanje ali upravljanje viličarjev - kot sodelavka ali sodelavec v logističnem centru bistveno prispevate k uspehu podjetja in skupaj s preko 100 sodelavkami in sodelavci v resorju pripomorete k doseganju skupnih ciljev.
Od vas pričakujemo
  • Stari ste najmanj 18 let in imate občutek in razumevanje za številke.
  • Ste prepričljivi pri odnosih z ljudmi in vas odlikujejo zanesljivost, lojalnost in timski duh.
  • Svoje delovne naloge vedno opravite skrbno in natančno.
  • Pri svojem delu ste osredotočeni na posamezno nalogo in se zavedate svoje odgovornosti tako do strank kot tudi do celotnega podjetja.
  • Z veseljem priskočite na pomoč pri različnih opravilih, da lahko vsakodnevno delo v skladišču teče nemoteno, razmišljate izven svojih okvirjev ter skrbite za svojo psihično in fizično kondicijo.
  • Delovni čas lahko brez težav usklajujete s svojim zasebnim življenjem.
Sooblikovanje in premikanje meja

V dm logistiki prihaja do še posebej tesnega in dobro usklajenega sodelovanja z vsemi ostalimi oddelki (resorji). Sodelavke in sodelavci v logističnem centru skrbijo za to, da so izdelki z ustreznimi stroški pravi čas dostavljeni na pravo lokacijo – ne le v pravi količini, temveč tudi z ustrezno kakovostjo. Za to je potrebna velika mera fleksibilnosti in strateška vizija. Skrbimo za načrtovanje in usmerjanje blagovnih tokov na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni – pri tem pa vedno upoštevamo okoljski vidik. Tako glede izpustov CO2 s pomočjo optimizacije transportnih poti in sodobnih prevoznih sredstev kot tudi uporabe trajnostnih tehničnih rešitev si prizadevamo za zmanjšanje ekološkega odtisa, zato si neprestano prizadevamo za izboljšanje procesov.

Ker je gospodarstvo tu za ljudi in ne obratno, pri dm-u že od svoje ustanovitve dalje v središče postavljamo človeka in želimo postati več kot le podjetje, ki prodaja kozmetiko. Naj gre za družbeno odgovornost, kulturno vključevanje ali trajnost – tudi izven vsakodnevnega dela smo dejavni na področjih, ki prispevajo k boljšemu svetu. Pomembno nam je, da vsak zaposleni dobi možnost ustvarjanja doprinosa in premikanja meja. Pri dm-u so pobude in predlogi za izboljšave slišane. Najboljši smo namreč takrat, ko med sabo sodelujemo in s tem skupaj sooblikujemo prihodnost dm-a.

Samoodgovornost in sodelovanje

Sodelavke in sodelavci v dm logistiki delujejo samoiniciativno in samostojno, prevzemajo odgovornost zase ter tudi za druge. Živijo v skladu z dm filozofijo, s tem ko v središče postavljajo potrebe strank, drug z drugim ravnajo spoštljivo, so sposobni konstruktivne razprave in drug drugega navdušujejo z novimi idejami. Razlog za uspešno sobivanje se skriva v naši kulturi vodenja, ki namesto na nadziranju temelji na dialogu in zaupanju, na samovodenju namesto na vodenju s strani drugih. Svojim sodelavkam in sodelavcem svetujemo, jih usmerjamo ter spodbujamo njihov nadaljnji razvoj. Tako lahko svoje delovno mesto in delovne naloge že od začetka dalje sooblikujejo v duhu samoodgovornosti.

Ljudi želimo spodbujati in podpirati na način, da lahko v polnosti razvijajo svoje potenciale – na primer tudi preko samostojnega oblikovanja novih tematskih področij. Za tovrstno enakovredno sodelovanje sta potrebna pogum in zavedanje, da so napake del vsakdana in so dovoljene. Tudi padci so del osebnostne rasti in se iz njih lahko marsičesa naučimo in le tako postajamo vedno boljši. To ne vpliva pozitivno le na celoten tim in podjetje, temveč predvsem na nas same.

Možnosti za razvoj

Razvoj inovacij in novosti terja pogum, veselje do iskanja inovativnih rešitev ter zaupanje v druge ter predvsem vase. Zato pri dm-u spodbujamo osebni in strokovni razvoj vseh sodelavk in sodelavcev v okviru njihovega delovnega časa, ne glede na to, ali so zaposleni za polni ali krajši delovni čas. Sodelavkam in sodelavcem je ves čas na voljo sodelovanje v delovnih skupinah, izobraževanje v obliki seminarjev in delavnic ter ponudba izobraževanj na spletnem portalu dm Lernwelt. V resorju investicij soustvarjate pogoje za zagotavljanje najboljše nakupovalne izkušnje pri dm-u ter sodelujete pri mednarodnih projektih, poleg tega pa se lahko neprestano strokovno izobražujete tudi sami – med drugim v okviru udeležbe na različnih sejmih.

Najboljše pri tem pa je: pri dm-u je vsak odgovoren za svoj uspeh. Če ste zaposleni kot asistentka oz. asistent, ni nujno, da to tudi ostanete. Vsak ima možnost nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na določenem strokovnem področju. Od vodenja projektov do vodenja tima ali celotnega oddelka ali pa prehoda v drug oddelek – sodelavke in sodelavci v dm resorju investicij se lahko dokažejo na področju, ki jih zanima, na katerem so močni in kjer lahko razvijajo svoje talente. Vemo, da le kdor se sam navdušuje nad določenim področjem, lahko navdušuje tudi druge.

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

 Delo v dm skladišču poteka v eni izmeni, in sicer od 7. do 15. ure . Da se ob prihodu kar najbolje vpeljete v delo, ob nastopu delovnega razmerja poskrbimo za uvajanje v delo ob ustrezni podpori. Pri dm-u želimo v kar največji možni mera upoštevati individualne življenjske situacije posameznikov in vsakemu dati priložnost za rast in razvoj – neodvisno od obsega delovnih ur na teden. Naša plitka hierarhija dopušča kreativne ideje ter angažiranost v vseh smereh ter s tem samoodgovorno ustvarjanje lastne karierne poti. To velja tako za sodelavke in sodelavce, ki so zaposleni za polni delovni čas, kot tudi za tiste s skrajšanim delovnikom.

Posebno pozornost namenjamo tudi usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja, zato nudimo tudi zaposlitve za krajši delovni čas, s čimer omogočamo mladim staršem fleksibilnost pri urejanju družinskega življenja. Družina nam pomeni več kot le skupnost staršev in otrok. Zato v primerih nesreč, ki prizadenejo naše sodelavce, nudimo podporo in jim omogočimo čas, da lahko uredijo svoje obveznosti. Prepričani smo namreč, da sta poklicna in zasebna plat življenja med seboj prepleteni z neprestanim medsebojnim součinkovanjem, zato je ravnovesje med njima ključnega pomena ter vpliva ne le na rast posameznika, temveč tudi na razvoj celotnega podjetja.

Zdravje in varnost

Ponujamo varna delovna mesta s sodobno opremo v gospodarsko stabilnem podjetju, ki ne le ustreza standardom, temveč presega pričakovanja. Sem spada skrb za zdravje na delovnem mestu, različne ugodnosti za zaposlene kot tudi sodobno opremljene kuhinje za zaposlene z brezplačno ponudbo različnih napitkov. Delo v logističnem centru je lahko naporno – tako fizično kot tudi psihično. Zato nam je pomembno, da lahko s pomočjo različnih aktivnosti skrbimo za zdravje in varnost sodelavk in sodelavcev. Pri tem nas podpirajo interni ambasadorji zdravja, ki skrbijo za razgibavanje na delovnem mestu. Poleg tega dm pooblaščenci za varnost pri delu skrbijo za individualne prilagoditve ergonomsko urejenih delovnih mest v pisarnah ter zagotavljajo, da so sodelavke in sodelavci v skladišču seznanjeni s pravilnimi tehnikami nošenja in dvigovanja bremen.

Ponujamo raznolike delavnice na temo zdravja (ustrezna ergonomija na delovnem mestu, razgibavanje, upravljanje s časom itd.), brezplačno startnino na tekaški prireditvi dm tek, masaže na delovnem mestu ter uporabne nasvete na intranetu, v internem dm časopisu, na oglasni deski v logističnem centru ter na dm družbenih omrežjih. Pri dm-u smo prepričani, da je napredek mogoč le takrat, ko so zagotovljeni osnovni pogoji, in sicer delovno okolje, kjer se sodelavke in sodelavci počutijo dobro in kjer je poskrbljeno za njihovo zdravje.

Prosta delovna mesta v resorju logistike

Želite postati del naše ekipe in izkusiti, kaj pomeni doživeti delo drugače? Potem vas vabimo, da podate svojo prijavo prek spleta. Veselimo se, da vas bomo spoznali.

Pogosta vprašanja na kratko