Кандидатствайте сега »

Уводен текст

Ако предизвикаме Вашия интерес, моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 10.04.2023 г., чрез бутона "Кандидатствайте сега" или на имейл: job@dm-drogeriemarkt.bg

Търсим кандидати за следната позиция:

Старши счетоводител с немски език

Основни отговорности:

 • Комплексна, цялостна счетоводна дейност (месечни, тримесечни и годишни финансови отчети на всички счетоводни нива) съгласно изискванията на законодателството и вътрешните правила на дружеството.
 • Участва в изготвянето на вътрешно-фирмените месечни, тримесечни и годишни справки и отчети
 • Изготвя документация, справки и отчети към всички видове институции (НАП, НСИ, БНБ и др.);
 • Подпомага изготвянето на всички видове декларации;
 • Участва активно при проверки от различни инстанции- одиторски, данъчни 
 • Проследява навременното разплащане с доставчиците на стоки и услуги;
 • Отговаря за спазване на срокове при подаване на счетоводно- отчетна документация
 • Извършва годишно счетоводно приключване, попълване и подаване на всички декларации на дружеството към НАП, НСИ и БНБ.
 • Участва активно в дейности, свързани с трансферно ценообразуване (вътрешно-фирмени правила, законови изисквания, доклади, оформяне и следене за необходима документация).
 • Консултира ръководството на фирмата и останалите счетоводители в екипа по данъчни и счетоводни въпроси
 • Участие във вътрешно-фирмени нацаионални и международни проекти

Изисквания

 • Завършено висше икономическо образование в сферата на Финанси, Счетоводство или друга релевантна специалност
 • Отлични познания в областта на счетоводството, знания, свързани с IFRS (предимство)
 • Аналитично мислене и умение за работа с цифри
 • Работа в екип и спазване на срокове
 • Опит със SAP FI
 • Отлично владеене на немски език
 • Отлично владеене на MS-Office
 • Минимум 3 години опит в сферата на финансовото счетоводство

dm предлага: 

 • Допълнително здравно осигуряване
 • Кратък петък
 • Пари за транспорт
 • Отстъпки за служители
 • Здравословна закуска
 • Relax room
 • Свобода в работата
 • Индивидуални възможности за развитие
 • Иновативна програма за обучение
 • Международни проекти
 • Екипна работа и лидерство
 • Перспективи
 • Плоска структура

Старши счетоводител с немски език

Контакт ще бъде установен само с одобрените кандидати! 

Кандидатствайте сега »