Benefity

Ešte váhate?

Ponúkame vám nie jeden, ale množstvo dôvodov, prečo by ste u nás mali pracovať. Prezradíme vám ich v nasledujúcich riadkoch a uľahčíme vám rozhodovanie.

Vážime si všetkých, ktorí sa rozhodnú pre prácu v dm, či sú v pracovnom pomere, pracujú na dohodu, stážujú alebo študujú s podporou dm v duálnom systéme vzdelávania. Chcete sa stať súčasťou dm tímu a využívať výhody a benefity, ktoré ponúkame?

Naša ponuka nie je jednostranne orientovaná, rovnako tak u nás nenájdete krátkodobé výhody – ani v sortimente a ani v benefitoch. My vás podporíme v tom, čo je pre vás dôležité. Podieľame sa na tom, čo vás teší. Stabilita a istota sú u nás silno zakotvené.

Vyvážime vaše pracovné nasadenie napríklad priestorom na inšpiratívny oddych alebo osobnostný rozvoj. Ponúkané benefity nevnímame ako doplnok mzdy alebo jej náhradu. My ponúkame niečo navyše, za lepšie podmienky alebo niečo, čo by ste inak nemali možnosť získať.

Spolupráca a vedenie

Kto chce zažiť, aké to je, keď práca baví, ten sa stotožňuje aj s našou filozofiou: konať v záujme ľudí. Sme totiž presvedčení, že obchod je tu pre ľudí a nie naopak.

Celok je viac ako súčasť jeho častí. Preto sa naše vzťahy vyznačujú rovnocennosťou, integritou, transparentnosťou. Podporujú vzájomnú dôveru.

Každý človek je braný vážne. Moc prepožičaná k funkcii slúži rozvoju. Vedúci pracovníci pracujú na svojom rozvoji, sú podporou svojim kolegom, povzbudzujú ich ďalej v ich vlastnom rozvoji.

Správame sa k sebe s rešpektom, prinášame nové nápady a prispievame k ich realizácii. Vyplávať do neznámych vôd nevnímame ako prekážku, ale ako výzvu. Naším sortimentom a službami chceme byť inšpiráciou. A to sa bez vzájomnej spolupráce a ďalšieho vzdelávania nezaobíde.

Individuálny rozvoj

Individuálny rozvoj začína v dm prepracovaným systémom zapracovania, aby sme vám uľahčili prevzatie úloh na novej pozícii.

Naším cieľom je veci, procesy a postupy zefektívňovať a zlepšovať. K tomu je potrebná nielen odvaha, ale aj zapálenie, hľadať inovatívne riešenia, dôverovať druhým a veriť si.

Preto v dm podporujeme odborný a osobnostný rozvoj všetkých spolupracovníkov – a to v rámci pracovného času a nezávisle od výšky úväzku.

Life-Balance

My v dm sme presvedčení, že rozvíjať sa môžeme vtedy, ak sú naplnené základné potreby: pracovné prostredie, v ktorom je zaistené zdravie a pohoda.

V našich pracovných ponukách nepletieme piate cez deviate, ani vám nesťažujeme návrat z materskej či rodičovskej dovolenky. V prípade ťažkostí vás nenecháme samých a poskytneme vám podporu cez projekt Záchranná sieť. Práca je súčasťou nášho života a ovplyvňuje náš osobný život. Rovnako náš osobný život má dopad na našu prácu. Pomôžeme vám nájsť rovnováhu.

Ďalšie výhody

Popri práci v inšpirujúcom pracovnom prostredí, rôznorodých vzdelávacích aktivitách a zladení pracovného a osobného života sa môžete tešiť na ďalšie výhody.

Začínajúc istotou pracovného miesta, príspevkom na doplnkové dôchodkové sporenie, cez podporu základných potrieb spolupracovníkov a tímového ducha, až po možnosť prevziať záštitu nad projektami, ktoré podporujeme v rámci aktivít dm{spoločne}. Je na vás, ako sa rozhodnete využiť ponúkané možnosti.

Zhrnutie na záver: benefity sme pre rýchlejšiu orientáciu zoradili do týchto oblastí:

  • inšpirujúce pracovné prostredie
  • krása, zdravie a zdravý životný štýl
  • rodina a kultúra
  • dôstojný dôchodok
  • jubileá