Sme viac, ako len obchod s drogériou. Meníme spôsob, ako predávať krásu, vôňu, wellness a zdravie.

Patríme k medzinárodnej obchodnej spoločnosti, ktorá má svoje korene v Nemecku a na Slovensku sme od roku 1995. Okrem skvelých produktov sa zameriavame na aktivity spoločenskej zodpovednosti a dobrovoľníctva, podporu vzdelávania a zdravého životného štýlu. U nás nájdete mnoho rôznych pútavých pracovných oblastí, kde je vždy stredobodom pozornosti človek.

Nájdite si u nás prácu, ktorá Vás bude baviť.

Vďaka ľuďom sme úspešní - naši spolupracovníci sú pre nás najväčšia hodnota - poskytujeme im istotu a stabilitu. Sme otvorení inováciám a zmenám, využívame synergie, zdieľame nápady, skúsenosti a vďaka tomu sa rozvíjame.

Sme prvou voľbou - sme atraktívnym zamestnávateľom. V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami reagujeme na meniace sa podmienky praxe a zavádzame ich do procesu vzdelávania. Otvorený priestor pre sebarealizáciu a rozvoj poskytujeme aj vďaka projektovej a tímovej práci.

Tu sa cítim dobre - individuálne potreby spolupracovníka zohľadňujeme prostredníctvom pracovného času, rozvoja, vzdelávania a starostlivosti o psychické aj fyzické zdravie.

Rozvíjajte sa s nami

Každý spolupracovník má v dm možnosť odborne a osobnostne ďalej rásť. Za svoj rozvoj je zodpovedný každý sám.

V dm dávame spolupracovníkom možnosť ...

… vzájomne sa od seba učiť

… jednať ako človek s človekom

… uznať individualitu toho druhého.

Vytvárame predpoklady pre ...

… vôľu spoznávať a rozvíjať seba samého

… stotožniť sa s kladenými úlohami

Čo by ste mali o nás vedieť

Naše hodnoty

Naše hodnoty: záujem, porozumenie a dôvera prispievajú k tomu, aby naša spolupráca...

... bola dobrá a efektívna
... viedla k pozitívnym výsledkom
... prispievala k spokojnosti nás všetkých.

Záujem – zaujímam sa o ľudí s ktorými pracujem a o veci, na ktorých pracujem.

Porozumenie – o čo sa zaujímam, to viem lepšie pochopiť a porozumieť dôvodom.

Dôvera – keď rozumiem, dokážem dôverovať.

Naše princípy
  1. Uvedomujeme si, že ku kvalite spolupráce prispieva každý z nás. Spoluprácu rozvíjame cez vzájomné vzťahy jednotlivcov a skupín.

  2. Uvedomujeme si a akceptujeme našu odlišnosť a individualitu. Podporujeme ich, keď prispievajú v prospech celku.

  3. Navzájom zdieľame informácie – sú základom dobrej spolupráce. Rozdielnosť názorov považujeme za príležitosť pozrieť sa na veci zo širšej perspektívy a viacerých uhlov. Vďaka tomu robíme kvalitné rozhodnutia.

  4. Naše štruktúry (organizačná štruktúra, systém porád a rozhovorov a pod. ...) , zabezpečujú fungovanie organizácie, nie sú zväzujúce pre našu iniciatívu, spoluprácu a napĺňanie cieľov.

  5. Učíme sa z chýb, vlastných aj iných. Rozhodnutia prijímame vo vzájomnom dialógu.

Pochybiť je ľudské

Rozvoj je možný len vtedy, keď neustále skúšame nové a nepoznané.

Niekedy sa objavia aj chyby – veď pochybiť je predsa ľudské..., dokonca i v práci.

Dôležité je, chybu si priznať a poučiť sa z nej, aby sme sa jej v budúcnosti vyvarovali a urobili veci správnym spôsobom.

Koho hľadáme?

Ak máte ...

...chuť hľadať nové riešenia

...vidíte veci v širších súvislostiach

...radi nadobúdate nové skúsenosti a poznatky

...máte odvahu prijať zodpovednosť

Budeme radi, ak sa stanete členom nášho tímu.