Sme viac ako zamestnávateľ

Sme jeden tím. A to je veľký rozdiel. V dm nie je "ja" verzus "oni", ale všetci sme „my“. Spája nás nadšenie prinášať našim zákazníkom kvalitné produkty, výnimočné služby a inšpirovať ich. Sme čoraz väčší, navzájom prepojený tím ľudí z prevádzky, centrálneho skladu a centrály, a sme tu jeden pre druhého.

Podľa výsledkov prieskumu, ktorý prebiehal v roku 2022 vo všetkých krajinách dm, 90 % spolupracovníkov a žiakov duálneho vzdelávania v dm Slovensko uviedlo, že sa v tíme s ostatnými spolupracovníkmi navzájom podporujú.

Sme rozmanití ako náš sortiment. A to je dobré! Základom našej spolupráce je preto prepájanie ľudí s rôznymi vlastnosťami, skúsenosťami, znalosťami a zručnosťami. Tak sa môžeme učiť jeden od druhého a stávame sa lepšími – ako jednotlivci, ale aj ako celok.

90 % spolupracovníkov a žiakov duálneho vzdelávania v dm Slovensko je spokojných s ponukou vzdelávania pre svoj pracovný aj osobný rozvoj.

Prísť s novým riešením, na to treba častokrát nielen odborné vedomosti, ale tiež otvorenú myseľ, sebadôveru, zručnosť viesť ľudí či prezentovať. Vzdelávanie v dm je preto komplexný systém možností prístupných pre každého bez ohľadu na pozíciu: od preberania nových úloh a zodpovedností, cez inovatívne digitálne formáty až po vysokoškolské vzdelávanie. Všetci máme príležitosť odborne aj osobnostne rásť v najrôznejších oblastiach. Zodpovednosť za vlastný rozvoj je na nás.

92 % spolupracovníkov a žiakov v dm Slovensko považuje svoju činnosť v dm za zmysluplnú.

Práca v dm predstavuje širokú paletu úloh, ktoré majú jedno spoločné: majú zmysel. Pretože to, čo robíme, je dôležité pre každodenný život ľudí. Vďaka moderným technológiám, automatizácii a efektívnym procesom máme väčší priestor práve na náš sebarozvoj a kreatívne činnosti. Každý z nás môže hlbšie preskúmať svoje nadania, pracovať na sebe s podporou dm a vnášať do spoločnej práce vlastné nápady a „know-how“.

94 % spolupracovníkov a žiakov v dm Slovensko vníma, že dm koná zodpovedne a nad rámec zákona voči spolupracovníkom, komunitám, životnému prostrediu a zákazníkom.

Myslíme a konáme udržateľne. Uvedomujeme si náš dopad na životné prostredie a snažíme sa negatívne vplyvy eliminovať alebo kompenzovať. Usilujeme sa rôznymi aktivitami prispievať k zlepšeniu postavenia sociálne znevýhodnených skupín. Už vyše 10 rokov podporujeme mladých ľudí v systéme duálneho vzdelávania. Spolu dokážeme ešte viac a preto aj my ako spolupracovníci koordinujeme vlastné dobrovoľnícke projekty vo svojom okolí a zúčastňujeme sa dobrovoľníctva lokálnych združení. Pokiaľ máte chuť spoločne pracovať na budúcnosti, v ktorej sa nám všetkým oplatí žiť, ste v dm na správnom mieste.

Čo by ste ešte o práci v dm mali vedieť

Naše hodnoty

Naše hodnoty: záujem, porozumenie a dôvera prispievajú k tomu, aby naša spolupráca ...

... bola dobrá a efektívna,

... viedla k pozitívnym výsledkom,

... prispievala k spokojnosti nás všetkých.

Záujem: zaujímame sa o ľudí s ktorými pracujeme a o veci, na ktorých pracujeme.

Porozumenie: o čo sa zaujímame, to vieme lepšie pochopiť a porozumieť dôvodom.

Dôvera: keď rozumieme, dokážeme dôverovať.


Ako spolupracujeme
  1. Vieme, že ku kvalite spolupráce prispieva každý z nás. Spoluprácu rozvíjame cez vzájomné vzťahy jednotlivcov a skupín.

  2. Uvedomujeme si a akceptujeme našu odlišnosť a individualitu. Podporujeme ich s ohľadom na prospech celku.

  3. Navzájom zdieľame informácie – sú základom dobrej spolupráce. Rozdielnosť názorov považujeme za príležitosť pozrieť sa na veci zo širšej perspektívy a viacerých uhlov. Vďaka tomu robíme uvážené rozhodnutia.

  4. Naše štruktúry (organizačná štruktúra, systém porád a rozhovorov a pod. ...) zabezpečujú fungovanie organizácie a zároveň nie sú zväzujúce pre našu iniciatívu, spoluprácu a napĺňanie cieľov.

  5. Učíme sa z chýb, vlastných aj iných. Rozhodnutia prijímame vo vzájomnom dialógu.

Nebojíme sa chýb

Napredovať môžeme len tak, že neustále skúšame nové a nepoznané. Niekedy sa objavia aj chyby – patria k prirodzenému procesu učenia sa, a to i v práci. Dôležité je uvedomiť si chybu a poučiť sa z nej, aby sme to v budúcnosti urobili inak - lepšie.

Koho hľadáme?

Ak máte chuť hľadať nové riešenia, vidíte veci v širších súvislostiach, radi nadobúdate nové skúsenosti a poznatky, máte odvahu prijať zodpovednosť ...

... budeme radi, ak sa stanete členom nášho tímu.