Sme viac ako zamestnávateľ:

Sme jeden tím.

A to je veľký rozdiel. V dm kladieme dôraz na „my“. „My“, do ktorého sa môže zapojiť každý jednotlivec. Či už v predajniach dm, na centrále alebo v centrálnom sklade: Naším cieľom je konať v záujme ľudí a inšpirovať zákazníkov. Pre nás to tiež znamená, že prácu zažívame inak a vedome vytvárame priestor, v ktorom je možný rozvoj. Pre každého jednotlivca, celý náš tím a kvalitnú ponuku, ktorú naši zákazníci skutočne využívajú.

U nás v dm dostáva každý spolupracovník možnosť odborne aj osobnostne ďalej rásť. Náš tím je rovnako rozmanitý ako náš sortiment. A to je dobré!. Pretože zlepšovať sa môžeme len vzájomným učením sa od seba navzájom.

Nájdite si u nás prácu, ktorá Vás bude baviť.

Spraviť niečo nové a lepšie, na to treba odvahu a optimizmus pri hľadaní inovatívnych riešení, rovnako tak aj dôveru v seba samého, ako aj v iných.

Uvedomujeme si a akceptujeme odlišnosť a individualitu všetkých spolupracovníkov – považujeme ju za príležitosť ako spoločne rásť. Preto je základom našej spolupráce spájať ľudí s rôznymi osobnostnými črtami, znalosťami a zručnosťami. Nie je to najjednoduchší spôsob, pretože môže chvíľu trvať, kým si navzájom skutočne porozumieme.

Ale z našich skúseností je to najúspešnejší spôsob, ako nájsť najlepšie riešenie.

Rozvíjajte sa s nami

Každý spolupracovník má v dm možnosť odborne a osobnostne ďalej rásť. Za svoj rozvoj je zodpovedný každý sám.

V dm dávame spolupracovníkom možnosť ...

… vzájomne sa od seba učiť

… jednať ako človek s človekom

… uznať individualitu toho druhého.

Vytvárame predpoklady pre ...

… vôľu spoznávať a rozvíjať seba samého

… stotožniť sa s kladenými úlohami

Čo by ste mali o nás vedieť

Naše hodnoty

Naše hodnoty: záujem, porozumenie a dôvera prispievajú k tomu, aby naša spolupráca...

... bola dobrá a efektívna
... viedla k pozitívnym výsledkom
... prispievala k spokojnosti nás všetkých.

Záujem – zaujímam sa o ľudí s ktorými pracujem a o veci, na ktorých pracujem.

Porozumenie – o čo sa zaujímam, to viem lepšie pochopiť a porozumieť dôvodom.

Dôvera – keď rozumiem, dokážem dôverovať.

Naše princípy
  1. Uvedomujeme si, že ku kvalite spolupráce prispieva každý z nás. Spoluprácu rozvíjame cez vzájomné vzťahy jednotlivcov a skupín.

  2. Uvedomujeme si a akceptujeme našu odlišnosť a individualitu. Podporujeme ich, keď prispievajú v prospech celku.

  3. Navzájom zdieľame informácie – sú základom dobrej spolupráce. Rozdielnosť názorov považujeme za príležitosť pozrieť sa na veci zo širšej perspektívy a viacerých uhlov. Vďaka tomu robíme kvalitné rozhodnutia.

  4. Naše štruktúry (organizačná štruktúra, systém porád a rozhovorov a pod. ...) , zabezpečujú fungovanie organizácie, nie sú zväzujúce pre našu iniciatívu, spoluprácu a napĺňanie cieľov.

  5. Učíme sa z chýb, vlastných aj iných. Rozhodnutia prijímame vo vzájomnom dialógu.

Pochybiť je ľudské

Rozvoj je možný len vtedy, keď neustále skúšame nové a nepoznané.

Niekedy sa objavia aj chyby – veď pochybiť je predsa ľudské..., dokonca i v práci.

Dôležité je, chybu si priznať a poučiť sa z nej, aby sme sa jej v budúcnosti vyvarovali a urobili veci správnym spôsobom.

Koho hľadáme?

Ak máte ...

...chuť hľadať nové riešenia

...vidíte veci v širších súvislostiach

...radi nadobúdate nové skúsenosti a poznatky

...máte odvahu prijať zodpovednosť

Budeme radi, ak sa stanete členom nášho tímu.