Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

My, dm drogerie markt, s.r.o.  so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 8828/B, mail: zakaznik@mojadm.sk (ďalej len „dm“), sme radi, že ste navštívili našu  webovú stránku a prejavili ste záujem o našu spoločnosť a koncern dm drogerie markt. Ako osoby zodpovedné  v zmysle všeobecného nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) berieme ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne a dodržiavame zákonné ustanovenia o ochrane údajov.

Prostredníctvom týchto informácií o ochrane údajov v súvislosti s vašou žiadosťou o zamestnanie, ktorú zasielate prostredníctvom pošty, mailu alebo vyplnením nášho on-line portálu, vás chceme  informovať, ktoré (osobné) údaje zhromažďujeme, ukladáme a spracúvame  v rámci celého procesu zadávania a spracovania vašej žiadosti. Rovnako vás chceme informovať, aké osobné údaje spracúvame v súvislosti so založením konta uchádzača v aplikácii Kariérne príležitosti, pri prihlásení sa na odber newslettrov s pracovnými ponukami alebo informáciami o aktivitách dm v kariérnej oblasti, ako aj pri návšteve tejto webovej stránky. 

1 Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa  

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 8828/B (ďalej aj „dm“ alebo „prevádzkovateľ“). 

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na adrese ochranaudajov@mojadm.sk. 

2 Webová stránka 

2.1 Všeobecné informácie k návšteve internetovej stránky  

V zásade zhromažďujeme a používame osobné údaje našich užívateľov, iba ak je to potrebné na zabezpečenie fungovania internetovej stránky a nášho obsahu a služieb. Zhromažďovanie a používanie osobných údajov našich užívateľov sa uskutočňuje pravidelne iba na základe zmluvy uzavretej s užívateľom alebo po predchádzajúcom súhlase užívateľa. Výnimka sa uplatňuje v prípadoch, keď je spracovanie údajov povolené inými právnymi predpismi.

2.2 Vyhľadávanie internetových stránok a vytváranie protokolových súborov  

Pri každom vstupe na našu internetovú stránku náš systém automaticky zhromažďuje údaje a informácie z počítačového systému vášho koncového zariadenia. Zhromažďujeme tieto údaje:

žiadosť (názov súboru požadovaného súboru) (napr. www.example.com/index.html)  

typ / verzia prehliadača  

jazyk prehliadača (napr. slovenčina)  

použitý operačný systém  

vnútorné rozlíšenie okna prehliadača  

rozlíšenie obrazovky  

aktivácia Javascriptu  

zapnutie/vypnutie Java   

zapnutie/vypnutie cookies   

sýtosť farieb  

Referrer URL (predtým navštívená stránka)  

IP adresa (bude anonymizovaná)  

čas prístupu  

kliknutia  

prípadne, obsah formulára (pre voľné textové polia, napr. meno a heslo, sa prenášajú iba informácie „vyplnené“ alebo „nevyplnené“).  

Dáta sú uložené v protokolových súboroch nášho systému. Vyhodnotenie týchto záznamov v anonymizovanej forme používame na rýchlejšie vyhľadanie chýb a na ich čo najrýchlejšie vyriešenie. Okrem toho vieme riadiť kapacitu servera a ďalej zlepšovať našu ponuku. IP adresy používame výlučne iba vo výnimočných prípadoch na účely analýzy zneužitia. Na tieto účely spočíva náš oprávnený záujem na spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktoré je tiež právnym základom pre spracovanie. V tejto súvislosti nevyhodnocujeme údaje pre marketingové účely.  

Údaje uložené v protokolových súboroch sa vymažú najneskôr do 30 dní.

2.3 Používanie cookies príp. porovnateľných technológií 

Naše webové stránky používajú súbory cookies na niekoľkých miestach. Cookies sú malé textové súbory, ktoré je možné uložiť v počítači a prehliadači. Kombinovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutoční, pokiaľ nedošlo k plneniu s vami uzavretej zmluvy alebo ste výslovne nedali súhlas alebo neexistuje zákonné alebo iné právne zdôvodnenie. Keď navštívite našu webovú stránku, súbory cookies sa môžu uložiť v prehliadači zariadenia. Tento súbor cookies obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehľadávača pri opätovnom otvorení webovej stránky.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú takzvané „session cookies“, ktoré sa odstránia po zatvorení prehliadača. Okrem toho existujú určité trvalé súbory cookies, ktoré používame na to, aby sme vás rozpoznali ako návštevníka. Cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Ako používateľ môžete určiť používanie súborov cookies. Zmenou nastavení v internetovom prehliadači môžete zakázať alebo obmedziť prenos súborov cookies. Už uložené cookies môžete kedykoľvek odstrániť. To sa dá vykonať aj automatizovane. Ak sú súbory cookies pre naše webové stránky deaktivované, je možné, že nebudete môcť naplno využiť všetky funkcionality webovej stránky.

Na našej webovej stránke používame technicky nutné cookies a podobné technológie, bez ktorých nemôžete využívať naše služby. Pomáhajú tomu, aby sa používatelia mohli pohybovať na webovej stránke, tým že sú zabezpečené základné funkcionality ako navigácia na stránkach a prístup do zabezpečených oblastí. Bez týchto cookies by webová stránka nefungovala správne. Právnym základom spracovania osobných údajov pomocou cookies je náš oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorý spočíva vo vyššie uvedených účeloch.

Na ďalšie účely spracúvania, na ktoré sa používajú súbory cookies alebo porovnateľné technológie, vás žiadame o váš súhlas. Na udelenie súhlasu používame cookie-banner, ktorý vám umožní udeliť súhlas s rôznymi účelmi spracovania pri prvej návšteve našej stránky. Tieto môžete kedykoľvek ľahko spravovať / zrušiť. Odkaz na cookie-banner nájdete v spodnej časti našej webovej stránky. 

Aby sme vám uľahčili výber, kategorizovali sme účely spracovania na základe súborov cookies alebo iných technológií.

2.3.1 Ďalšie funkcionality

Funkčné cookies umožňujú ukladať informácie, ktoré môžu meniť vzhľad alebo úkony na webových stránkach. Patria sem aj voliteľné (nepovinné) funkcie, ako napríklad zobrazovanie pracovných ponúk na interaktívnej mape. 

Používanie služby Mapy Google: Pokiaľ nám udelíte súhlas s používaním funkčných cookies v rámci cookie-banneru, pri vyhľadávaní pracovných pozícií používame tiež Mapy Google (Google Inc.) na zobrazenie voľných pracovných pozícií na interaktívnej mape. Týmto sa prenášajú informácie o vašom vyhľadávaní zamestnania vrátane vašej IP adresy na servery Google v USA a uložia sa tam. To znamená, že spoločnosť Google môže ukladať súbory cookies vo vašom počítači akonáhle začnete vyhľadávať prácu. Keď navštívite našu webovú stránku, ktorá obsahuje Mapy Google, váš prehliadač sa môže pripojiť priamo k serverom Google. Obsah mapy bude potom prenesený spoločnosťou Google priamo do vášho prehliadača a  z neho sa integruje do webovej stránky. Nemáme žiadny dosah nad prenášanými údajmi a rozsahom, ktorý spoločnosť Google určuje. Viac informácií nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov Google.

Právnym základom pre spracovanie údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcna zmenou vášho výberu na cookie-banneri. 

2.3.2 Analytika

Analytické cookies nám pomáhajú pochopiť, ktorý obsah stránky je pre vás obzvlášť atraktívny, aby sme ho mohli ešte lepšie prispôsobiť vašim potrebám. 

Analytický nástroj SAS Institute GmbH: Našim cieľom je atraktívne zostavenie internetovej stránky. Ak nám v rámci cookie-banneru udelíte súhlas s používaním analytických cookies, na prispôsobenie internetových stránok vašim potrebám využívame technológiu sledovania (trackingovú technologiu) od firmy SAS Institute GmbH, so sídlom v Heidelbergu, Nemecko. Technológie sledovania webu nám pomáhajú pochopiť, ktoré stránky/služby sú pre vás obzvlášť atraktívne. Zhromažďujeme tieto údaje: 

žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html) 

typ a verzia prehliadača (napr. Internet Explorer 6.0) 

jazyk prehliadača (napr. slovenčina) 

názov a trieda zariadenia 

používaný operačný systém (napr. Windows XP) 

vnútorné rozlíšenie okna prehliadača 

rozlíšenie obrazovky 

aktivácia JavaScript 

zapnutie/vypnutie Java 

zapnutie/vypnutie cookies 

sýtosť farieb 

objem dát prenášaných v sieti v bitoch a dĺžka prenosu v milisekundách medzi internetovým prehliadačom a serverom 

referrer URL (stránka, ktorá bola navštívená predtým) 

názov poskytovateľa internetových služieb a geografické informácie (krajina, mesto / obec, poštové smerovacie číslo, zemepisná dĺžka a šírka) pre IP adresu (napr. Nemecko, Karlsruhe, 76133, 49.011799, 8.4267902), pričom samotná IP adresa sa nezaznamenáva 

čas prístupu 

kliknutia 

príp. obsah formulárov a ďalšie položky vo voľných textových poliach, napríklad hľadané výrazy, vo voľných textových poliach vo formulároch, ktoré zaznamenávajú osobné údaje (napr. meno a heslo), je prenesená iba informácia „údaj vyplnený“ alebo „údaj nevyplnený“.

Právnym základom pre spracovanie údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcna zmenou vášho výberu na cookie-banneri.

2.3.3 Marketing 

Marketingové cookies sa používajú na identifikáciu návštevníkov rôznych webových stránok, aby vám mohli zobrazovať reklamy na základe vášho osobného používateľského správania. 

Facebook Retargeting:

Ak nám udelíte súhlas s používaním marketingových cookies cez cookie-banner, na tento účel využijeme Facebook-Pixel spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd. („Meta“). 

Táto funkcia sa používa najmä na zobrazovanie záujmovo orientovaných reklám ďalej len "reklama") na Facebooku, Instagrame a v reklamnej sieti Facebook (Audience Network), tzn. aj na iných webových stránkach používateľom týchto webových stránok, keď navštívia sociálnu sieť Facebook (a s ňou prepojenú sociálnu sieť Instagram),  ako aj na meranie a optimalizovanie vplyvu týchto reklám na konverziu. Z tohto dôvodu bol na našich webových stránkach implementovaný príslušný tag Meta. Prostredníctvom tohto tagu sa pri návšteve príslušnej webovej stránky vytvorí priame spojenie so servermi Meta. Na server Meta sa prenáša, že ste navštívili tento web a ako ste na tejto webovej stránke konali. Meta priraďuje tieto informácie k osobnému užívateľskému účtu Facebook a/alebo Instagram. Keď navštívite sociálne siete Facebook, Instagram alebo stránku partnera zo siete Meta Audience Network, môže sa vám zobrazovať personalizovaná reklama založená na vašich záujmoch. 

Medzi Meta a nami existujú rôzne vzťahy v oblasti ochrany údajov - v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania:

Meta a my sme spoločnými prevádzkovateľmi vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov za účelom vytvorenia osloviteľných cieľových skupín, doručovania obchodných a transakčných správ a personalizácie funkcií a obsahu, ako aj za účelom vylepšovania a zabezpečovania produktov Meta. Dohodu uzavretú medzi nami a spoločnosťou Meta v tejto súvislosti o určení vzájomnej zodpovednosti za súlad s Nariadením nájdete na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

V rámci spoločného spracúvania vašich osobných údajov sme sa so spoločnosťou Meta dohodli, že Meta je primárne zodpovedná za to, že vám bude poskytovať informácie o spracúvaní údajov a že vám umožní vykonávať vaše práva dotknutej osoby podľa Nariadenia. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Meta nájdete aj na https://www.facebook.com/about/privacy - o. i. o právnom základe spracúvania údajov a o tom, ako môžete uplatniť svoje práva dotknutej osoby voči spoločnosti Meta. 

V ostatných prípadoch sme my ako aj Meta samostatne zodpovední za spracovanie osobných údajov. 

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Meta, ako aj o vašich súvisiacich právach a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov spoločnosti Meta na https://www.facebook.com/about/privacy. Bližšie informácie a možnosti deaktivácie na stránkach Facebooku nájdete pod funkciou tzv.  Retargetingu „Vlastné publikum“, ktorá je k dispozícii tu: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Za týmto účelom musíte byť prihlásení na Facebooku.  Právnym základom pre spracúvanie údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcna zmenou vášho výberu na cookie-banneri. 

2.4 Vkladanie videí YouTube

Táto webová stránka používa funkcionalitu vkladania YouTube na zobrazovanie a prehrávanie videí z YouTube (YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, USA, dcérska spoločnosť spoločnosti Google Inc., Mountain View, CA 94043, USA alebo poskytovateľa Google Ireland Limited, Dublin, Írsko). 

Používame rozšírený modus ochrany osobných údajov, ktorý podľa YouTube začína ukladať informácie o užívateľovi iba pri prehrávaní videa. V okamihu, keď sa začne prehrávať vložené video, YouTube používa súbory cookies na zhromažďovanie informácií o správaní užívateľov. Slúži na zaznamenávanie štatistických údajov o videu, na zlepšenie užívateľskej prívetivosti a na zabránenie zneužívaniu. Pri prístupe na túto stránku prehliadač návštevníka navyše kontaktuje službu Double-Click. 

Pokiaľ ste prihlásení do služby YouTube, tieto informácie je možné priradiť aj k vášmu užívateľskému účtu. Tomu môžete zabrániť, ak sa pred zobrazením videa na YouTube odhlásite. Pre získanie ďalších informácie o zhromažďovaní a používaní vašich informácií v službe YouTube si prečítajte Pravidlá ochrany osobných údajov na adrese www.youtube.com. Ďalšie informácie o ochrane údajov na stránke „YouTube“ nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa na adrese: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Bez ohľadu na to, či sa vložené videá prehrávajú alebo nie, pri každom prístupe na tento web je nadviazané pripojenie k sieti Google „DoubleClick“, čo môže spustiť ďalšie operácie spracovania údajov mimo náš vplyv. DoubleClick je spoluzodpovedný za zabezpečenie toho, aby používateľ dostával reklamu šitú na mieru. Double-Click Cookie nie je platné po uplynutí 28 dní. Deaktivácia je možná tu: https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCguJZaaMCXmloAIEKj3_n9juZQLRS2Djj9suGOXM9gTFNx84kyZTQ1YFRW6vqBRc5VuVfzn_7hq8XPP3. 

Nemáme žiadny dosah nad  prenášanými údajmi a rozsahom, ktorý spoločnosť YouTube určuje. Viac informácií vrátane služby Double-Click a používania súborov cookies spoločnosťou Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov spojeným s integráciou videí je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, na základe oprávneného záujmu prezentovať náš obsah užívateľom čo najpríťažlivejšie. 

3 Profil kandidáta

3.1 Zaslanie žiadosti o pracovnú pozíciu/založenie profilu kandidáta

Na našej webovej stránke máte možnosť informovať sa o voľných pracovných miestach, duálnom vzdelávaní a stážach a hneď sa o miesto uchádzať online na našom portáli pre kandidátov.

V rámci vašej žiadosti potrebujeme niektoré osobné údaje, napríklad vaše meno a e-mailovú adresu.

Ak máte v prehliadači aktivované "možnosti automatického vypĺňania" (AutoFill), môžete ich pri vypĺňaní žiadosti použiť. Požadované údaje, ktoré ste si uložili do prehliadača, napr. priezvisko, meno, adresa atď., sa automaticky vložia do vašej žiadosti ako navrhované údaje. Tieto údaje môžete samozrejme upraviť alebo vymazať ešte pred odoslaním žiadosti.

Okrem údajov označených ako povinné môžete dobrovoľne zadať aj ďalšie údaje alebo nahrať dokumenty. Po odoslaní vašej prvej žiadosti sa vám automaticky vytvorí profil kandidáta a na zadanú e-mailovú adresu dostanete potvrdenie o prijatí žiadosti.

Ak sa chcete prihlásiť do svojho profilu kandidáta, zadajte do príslušného políčka svoju e-mailovú adresu. Následne dostanete na svoju e-mailovú adresu prístupový odkaz, cez ktorý sa môžete prihlásiť do svojho profilu kandidáta.

V rámci vášho profilu kandidáta môžete svoje údaje kedykoľvek upravovať, prezerať si stav svojich žiadostí, podávať ďalšie žiadosti ako aj využívať ďalšie funkcie profilu kandidáta. Upozorňujeme však, že podanú žiadosť o pracovnú pozíciu možno meniť len do začatia výberového konania. Ak zistíte zneužitie vášho profilu kandidáta, okamžite nás kontaktujte. 

Osobné údaje a dokumenty, ktoré ste poskytli v súvislosti so založením profilu kandidáta, podaním žiadosti prostredníctvom vášho profilu a s následným výberovým procesom, zhromažďujeme, spracúvame a používame výlučne pre účely spracovania vašej žiadosti, výberového konania a v rámci procesu obsadzovania pracovných miest. Právnym základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

3.2 Vymazanie profilu kandidáta / výmaz dokumentov k žiadosti

Svoj profil kandidáta môžete kedykoľvek sami zmazať alebo nám dať pokyn na jeho zmazanie. V prípade, ak by ste v tomto čase mali otvorenú žiadosť o pracovnú pozíciu, budeme vychádzať z toho, že o ňu už nemáte záujem a žiadosť týmto beriete späť.

Váš profil kandidáta bude automaticky vymazaný po 15 mesiacoch od prijatia prvej žiadosti. Ak máte v tomto čase ešte otvorené žiadosti, váš profil kandidáta bude vymazaný až po vybavení poslednej žiadosti.

Bez ohľadu na vymazanie vášho profilu kandidáta s dokumentami, ktoré ste predložili v súvislosti so žiadosťou, budeme nakladať nasledovne:

V prípade vašej žiadosti o zamestnanie, duálne vzdelávanie, stáž alebo iný pracovnoprávny vzťah prenesieme vaše údaje do zložky spolupracovníka.

Profily kandidátov/žiadosti predložené prostredníctvom personálnej agentúry uchovávame 12 mesiacov za účelom splnenia zmluvných záväzkov. 

V prípade zamietnutia žiadosti sa vaše dokumenty budú uchovávať 12 mesiacov za účelom riešenia prípadných otázok/problémov, ktoré môžu následne vzniknúť, ako aj za účelom obrany proti prípadným právnym nárokom.

3.3 Späťvzatie žiadosti

Svoju žiadosť môžete kedykoľvek vziať späť, a to prostredníctvom na to určenej funkcie v profile kandidáta, vymazaním samotného profilu kandidáta alebo ak nás o to požiadate (napr. mailom na adresu dm-jobs@mojadm.sk). Dokumenty, ktoré ste priložili k žiadosti, uchovávame ešte 12 mesiacov, za účelom riešenia prípadných otázok/problémov, ktoré môžu následne vzniknúť, ako aj za účelom obrany proti prípadným právnym nárokom.

3.4 Bezpečný prenos dát

Na ochranu vašich údajov pred manipuláciou, stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Prenos vašej online žiadosti medzi vašim prehliadačom a našim portálom je šifrovaný prostredníctvom https. Naše bezpečnostné opatrenia neustále vylepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

3.5 Viditeľnosť profilu kandidáta / dokumentov k žiadosti

Prichádzajúce žiadosti vždy spracúvajú spolupracovníci zapojení do procesu obsadzovania konkrétneho pracovného miesta (spolupracovníci nášho recruiting tímu v spolupráci so zodpovednými spolupracovníkmi priamo na pracovisku).

Vo svojom profile kandidáta si môžete individuálne nastaviť viditeľnosť svojho profilu. Môžete si vybrať, či váš profil kandidáta/odoslanú žiadosť môžu spolupracovníci nášho recruiting tímu aktívne posudzovať aj v prípade iných voľných pracovných miest vo vašej krajine/na medzinárodnej úrovni v rámci koncernu dm drogerie markt. Ak si neželáte, aby sa váš profil kandidáta/žiadosť o pracovnú pozíciu posudzovali pri ďalších voľných pracovných miestach, môžete na tento účel obmedziť viditeľnosť svojho profilu.

Podľa vášho rozhodnutia zaškrtnite, prosím, príslušné políčko zviditeľnenia vášho profilu "Áno, pre všetky pracovné ponuky v rámci mojej krajiny“, „Áno, pre všetky pracovné ponuky v rámci mojej krajiny a v ostatných krajinách kde dm pôsobí“ a „Nie, nezviditeľniť môj profil pre iné pracovné ponuky“.

Prijatím príslušného rozhodnutia dobrovoľne súhlasíte s poskytnutím svojich údajov iným recruiterom ako recruiterovi príslušnému pre konkrétnu žiadosť o zamestnanie (vo vašej krajine/ na medzinárodnej úrovni). Vašu žiadosť nikdy neposkytujeme tretím stranám mimo koncern dm drogerie markt. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

Prenos vašich údajov do krajín mimo EHP sa neuskutoční, pokiaľ sa neuchádzate o pozíciu mimo EHP alebo pokiaľ výslovne nesúhlasíte so zviditeľnením vášho profilu - „Áno, pre všetky pracovné ponuky v rámci mojej krajiny a v ostatných krajinách, kde dm pôsobí“, aby recruiteri v rámci koncernu dm mohli skontrolovať vhodnosť vášho profilu pri iných voľných pracovných pozíciách. Právnym základom pre prenos údajov v týchto prípadoch je rovnako váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

3.5.1 Odvolanie súhlasu so zviditeľnením profilu 

Viditeľnosť svojho profilu môžete kedykoľvek zmeniť v rámci svojho profilu kandidáta. To predstavuje odvolanie vášho súhlasu so zobrazením vašich údajov iným osobám ako recruiterovi príslušnému pre konkrétnu ponuku. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Od tohto momentu budú vaše údaje prístupné len spolupracovníkom podľa zvolenej možnosti.

Upozorňujeme, že bez ohľadu na to, či je váš profil pri podávaní žiadosti viditeľný, budú vami predložené dokumenty spolu so žiadosťou vždy postúpené recruiterovi príslušnému pre konkrétnu ponuku. Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Pokiaľ nám pošlete žiadosť e-mailom alebo poštou, predpokladáme, že máte záujem aj o iné pracovné pozície na Slovensku. Vaše údaje preto sprístupníme aj spolupracovníkom na Slovensku, ktorí chcú ponúknuť/ponúkajú podobné pracovné miesto. Právnym základom v týchto prípadoch je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

3.6 Nahratie dokumentov cez Drop Box a Google Drive

Poskytujeme vám možnosť nahrať dokumenty prostredníctvom stiahnutia podkladov z počítača alebo mobilného zariadenia alebo prostredníctvom online úložných systémov Drop Box a Google Drive. Dodržiavajte, prosím, príslušné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa. 

3.7 Zapamätanie si obľúbených pracovných ponúk

Ak ste prihlásení do svojho profilu kandidáta, môžete si obľúbené pracovné ponuky zaradiť do zoznamu obľúbených v rámci vyhľadávania pracovných ponúk. Tento zoznam si môžete upraviť jednoducho výberom/odstránením jednotlivých pracovných inzerátov. Keď vymažete svoj profil kandidáta, vymaže sa aj váš zoznam obľúbených položiek.

3.8 Funkcia zdieľať (Facebook,  Xing, LinkedIn a WhatsApp)

Radi by sme vás upozornili, že ako spoločnosť sa prezentujeme na rôznych profesijných i neprofesijných sieťach. Tieto platformy ako aj služby zasielania správ (Messenger) sme prepojili prostredníctvom ikoniek na našej webovej stránke. Tomu zodpovedajúce tlačidlá (ikonky) nepatria medzi sociálne pluginy, preto do týchto sietí neprenášame žiadne (osobné) údaje predtým, ako sa aktívne rozhodnete. Pre funkciu „zdieľať“ sa musíte zaregistrovať na príslušnej platforme a aktívne kliknúť na nastavený odkaz. Až potom sa uskutoční prenos vašich údajov k danému poskytovateľovi. Na tento účel používame funkciu „Shariff“. Funkcia „Shariff“ bola vyvinutá s cieľom umožniť väčšiu ochranu súkromia na webe a nahradiť bežné sociálne pluginy sociálnych sietí. 

Právnym základom pre spracovanie údajov pri použití funkcie „zdieľanie“ je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Náš oprávnený záujem spočíva v umožnení našim užívateľom aktívne sa zúčastňovať na výmene informácií v sieťach prostredníctvom funkcie „zdieľať“. Užívateľ sa musí pred prenosom údajov aktívne prihlásiť do siete a následne  kliknúť na odkaz. 

Pri zdieľaní obsahov sa prenášajú nasledujúce údaje: 

internetová adresa 

dátum a čas vstupu na webovú stránku alebo stlačenia tlačidla „Zdieľať“ 

informácie o použitom prehliadači a použitom operačnom systéme 

IP adresa 

obsah, ktorý zdieľate. 

Zdieľaný obsah (zverejňovanie pracovných pozícií) si potom môžu prezerať aj ostatní používatelia v tej istej sieti v závislosti od nastavenia ochrany osobných údajov vášho vlastného účtu v daných sieťach. Ak ste už v čase stlačenia tlačidla „Zdieľať“ prihlásený do siete, poskytovateľ dokáže z vyššie uvedených údajov zistiť aj vaše užívateľské meno a prípadne vaše skutočné meno. Tieto údaje môže poskytovateľ spracúvať aj v krajinách mimo Európskej únie. Nemáme žiadny dosah na rozsah, povahu a účel spracovania údajov iných poskytovateľov. Vezmite prosím na vedomie príslušné zásady ochrany osobných údajov / podmienky používania sietí. Je to rozhodujúce aj pri dĺžke času uchovávania údajov.

3.9 Externé personálne agentúry

S externými personálnymi agentúrami sme uzavreli zmluvy za účelom získavania profilov o prípadných pre nás zaujímavých kandidátoch. Ak ste sa so žiadosťou o sprostredkovanie zamestnania obrátili na personálnu agentúru, v tom prípade je táto agentúra zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov (v zmysle príslušných zákonných ustanovení) a predovšetkým za to, aby nám tieto údaje boli riadne poskytnuté. Máme záujem na tom, aby sme vaše osobné údaje obdržali až po tom, ako sa ako uchádzač kvalifikujete do užšieho výberu. Obdržané profily kandidátov sa zaznamenávajú v našom systéme uchádzačov. V prípade záujmu nadviažeme my alebo konkrétna personálna agentúra kontakt so sprostredkovaným kandidátom a  zahrnieme ho na požiadanie do nášho aktívneho výberového procesu. Právnym základom pre takéto spracovanie osobných údajov je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 b) Nariadenia.

Pokiaľ nám bol profil kandidáta sprostredkovaný prostredníctvom personálnej agentúry, ktorá má vo väčšine prípadov pri úspešnom sprostredkovaní zamestnania nárok na odmenu, sme na základe zmluvných dohôd s touto agentúrou povinní vyhodnotiť, či medzi sprostredkovaným kandidátom a nami došlo v priebehu 12 mesiacov od predstavenia kandidáta personálnou agentúrou k uzatvoreniu pracovnej zmluvy. Z tohto dôvodu sú profily kandidátov sprostredkovaných personálnou agentúrou uchovávané za týmto účelom u nás najdlhšie po dobu 12 mesiacov. Na tomto máme oprávnený záujem (právnym základom je čl. 6 ods. 1 f) Nariadenia), nakoľko len takto môžeme plniť naše zmluvné povinnosti voči personálnym agentúram. Nakoľko ste si zvolili cestu sprostredkovania cez personálnu agentúru, naše záujmy na danom uchovávaní údajov prevažujú a je teda nevyhnutné, aby sme vaše osobné údaje uchovávali po dobu 12 mesiacov za účelom preukázania a prípadného vyplatenia zmluvne dohodnutej odplaty. 

Ak by ste mimo tejto žiadosti o zamestnanie chceli využiť náš profil kandidáta, v tom prípade platia pravidlá uvedené pri jednotlivých ponukách, predovšetkým je potrebné všimnúť si prípadné odlišné lehoty na výmaz. 

4 Uchádzanie sa o pozíciu mailom/poštou

O pracovnú pozíciu sa môžete uchádzať aj e-mailom alebo poštou. V takomto prípade vám automaticky vytvoríme profil kandidáta, aby sme vašu žiadosť mohli zahrnúť do našich systémov.  Prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré vám budú zaslané emailom sa môžete kedykoľvek prihlásiť do aplikácie Kariérne príležitosti, upravovať svoje údaje, podávať ďalšie žiadosti a využívať ďalšie funkcie profilu kandidáta. 

Právnym základom spracúvania údajov v rámci Vašej žiadosti je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Pokiaľ nám pošlete žiadosť e-mailom alebo poštou, predpokladáme, že máte záujem aj o iné pracovné pozície na Slovensku. Vaše údaje preto sprístupníme aj spolupracovníkom na Slovensku, ktorí chcú ponúknuť/ponúkajú podobné pracovné miesto. Právnym základom v týchto prípadoch je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

5 Newsletter s aktuálnou ponukou pracovných pozícií

Na odber nášho newslettra s aktuálnou ponukou práce sa môžete prihlásiť zadaním e-mailovej adresy. Na vami uvedenú e-mailovú adresu vám podľa vami zadefinovaných kritérií zašleme newsletter s novými pracovnými ponukami, ktoré zodpovedajú vašim vyhľadávaným kritériám.

Okrem toho vás budeme informovať o našich aktivitách týkajúcich sa pracovných miest, školení a štúdia. Budeme vás napríklad informovať o vzdelávacích alebo odborných veľtrhoch, na ktorých sme aktívni. Slúži to na lepšie a rýchlejšie informovanie o našich podujatiach, na ktorých prezentujeme našu spoločnosť. Môžete s nami nadviazať kontakt aj priamo na týchto podujatiach.

Právnym základom na zasielanie tohto newslettra je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Týmto nám dávate súhlas so spracúvaním vašej e-mailovej adresy a dobrovoľných údajoch o kritériách na pracovnú pozíciu, ktoré ste požadovali (napr. oblasť činnosti, názov pracovnej pozície, miesto výkonu práce), aby sme vás mohli e-mailom informovať o vhodných pracovných ponukách. E-mailovú adresu a kritériá na pracovnú pozíciu neposkytujeme tretím stranám.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na odkaz na odhlásenie, ktorý nájdete v každom newsletteri. Zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe tohto súhlasu zostáva až do jeho odvolania nedotknutá. Vaše osobné údaje budú na účely zasielania newslettera spracúvané do odvolania vášho súhlasu.

6 Kategórie príjemcov, prenos do tretích krajín 

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám, pokiaľ nám to nevyplýva zo zákona (napr. na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní) alebo ich nepotrebujeme na vykonávanie obchodných procesov alebo ich nepoužívame v rámci zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom. Sú to napríklad poskytovatelia webhostingu, komunikačné agentúry alebo poskytovatelia IT služieb. Ako je uvedené vyššie, vaše údaje poskytujeme aj iným spoločnostiam v rámci koncernu dm drogerie markt, ak ste k tomu udelili svoj súhlas alebo ste sa uchádzali o niektorú z ponúk v rámci koncernu dm drogerie markt. Vo všetkých prípadoch prísne dodržiavame zákonné požiadavky. 

Okrem iného sa údaje môžu prenášať aj do iných štátov, v ktorých hore uvedené zmluvné strany sídlia alebo v nich spracúvajú údaje.  Ide predovšetkým o štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a v niektorých prípadoch o štáty mimo EHP. Takéto krajiny môžu mať pravidlá ochrany údajov, ktoré poskytujú odlišnú alebo nižšiu ochranu ako pravidlá EÚ. To môže mať napríklad za následok, že vaše údaje môžu spracúvať verejné orgány na účely kontroly a monitorovania, a to aj bez možnosti odvolania. V prípade, ak sa osobné údaje spracúvajú mimo EÚ a neexistuje rozhodnutie Komisie o primeranosti, prijímame vhodné opatrenia, ako napríklad uzatvorenie štandardných doložiek o ochrane údajov. Text štandardnej doložky EÚ o ochrane údajov a text rozhodnutí o primeranosti je k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie v rámci sekcie štandardné zmluvné doložky (Standard Contractual Clauses „SCC“) a v rámci  sekcie rozhodnutí o primeranosti „Adequacy decisions“.

7 Vaše práva dotknutej osoby  

Máte právo získať informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo na prenos údajov a prípadne právo na výmaz, opravu, obmedzenie spracovania a právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.  Ďalšie informácie môžete obdržať od zodpovednej osoby.  

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie a ktoré sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (spracúvanie údajov na základe prevažujúceho oprávneného záujmu). Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak spracúvanie nie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak máte aktívny profil kandidáta, svoje údaje z výberového konania si môžete prezerať sami a v prípade potreby ich odstrániť alebo zmeniť. 

8 Kontaktné údaje zodpovednej osoby  

V prípade ďalších informácií ohľadne ochrany osobných údajov ako aj vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu na

ochranaudajov@mojadm.sk alebo 

poštou na dm drogerie markt, s.r.o., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava alebo 

na telefónnom čísle: 0800 111 881.

9 Doplňujúce ustanovenia  

Neustály vývoj internetu si čas od času vyžaduje úpravu našich pravidiel ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si preto právo kedykoľvek vykonať príslušné zmeny. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa nášho procesu vybavovania žiadostí, kontaktujte našich kolegov na adrese dm-jobs@mojadm.sk alebo zavolajte na číslo
+421 2 49 300 480. Upozorňujeme, že naša mailová korešpondencia týkajúca sa vašej žiadosti nie je šifrovaná. 

Ak využijete tieto možnosti a kontaktujete nás, použijeme vaše údaje na zodpovedanie vašich otázok a na to, aby sme vás kontaktovali. Právnym základom pre súvisiace spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Na základe lehoty uchovávania sa zadané údaje vymažú po konečnom spracovaní žiadosti najneskôr po 6 mesiacoch. 

Stav k 22. máju 2023