Spolupráca so školami

Prepájame teóriu s praxou. To, čo sa naučíš v škole, u nás pretavíš do praxe. Stačí 5 krokov a si náš študent.

  1. Prihlás sa na jednu zo stredných škôl, s ktorými spolupracujeme.
  2. Zaregistruj sa na Vaša žiadosť v dm – duálne vzdelávanie, pridaj kópie posledných dvoch vysvedčení.
  3. Spolu s rodičmi si dohodni stretnutie s našim oblastným manažérom priamo na predajni.
  4. Zabojuj o našu podporu na pohovore. Povedz nám, prečo chceš byť najlepší, ukáž nám svoj talent!
  5. Na prijímačky prines potvrdenie, že ťa pri štúdiu bude podporovať dm.

Aktuálne spolupracujeme s týmito školami:

Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraj:

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča
Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
www.sossklenarova.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

SOŠ hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava
www.sos-panty.sk

Stredná odborná škola potravinárska
Cabajská 6, 949 01 Nitra
https://sospotravinarska.edupage.org/
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 940 52 Nové Zámky
www.hosnz.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

SOŠ služieb
Ul. Sv. Michala 36, 934 01 Levice
www.soslevice.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Z.Kodálya765, 924 47 Galanta
sosoasga.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj:

SOŠ podnikania
Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
www.sos-podnikaniebb.edupage.org

SOŠ hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
www.soshotel.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45, Žilina
sospza.sk/newsite/
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

SOŠ obchodu a služieb
Stavbárska 11, 036 80 Martin
www.sosmt.edupage.sk

SOŠ obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
www.kalina.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

SOŠ obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
www.prvasosnmnv.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

SOŠ obchodu a služieb
Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín
jilemak.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Košický, Prešovský kraj:

SOŠ J. Bocatia
Bocatiova 1, 040 01 Košice
www.sosbocatiuske.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

SOŠ gastronómie a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
www.souopo.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Hotelová akadémia
Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
www.hotelovkasnv.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola
Ul.AlexandraDubčeka963/2,
093 01 Vranov nad Topľou
http://sosvt.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 058 01 Poprad
sospp.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Ako sa uchádzať o štúdium

Často kladené otázky