Spolupráca so školami

Prepájame teóriu s praxou. To, čo sa naučíš v škole, u nás pretavíš do praxe. Stačí 5 krokov a si náš študent.

  1. Prihlás sa na jednu zo stredných škôl, s ktorými spolupracujeme. Zoznam škôl nájdeš TU.
  2. Prihlásiš sa jednoducho prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára.
  3. Spolu s rodičmi si dohodni stretnutie s našim oblastným manažérom priamo v predajni.
  4. Zabojuj o našu podporu na pohovore. Povedz nám, prečo chceš byť najlepší, ukáž nám svoj talent!
  5. Na prijímačky na vybranú strednú školu prines potvrdenie, že ťa pri štúdiu bude podporovať dm.

Aktuálne spolupracujeme s týmito školami:

Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraj:

Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
www.sossklenarova.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Obchodná akadémia
Račianska 107, 831 02 Bratislava
www.oarba.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola potravinárska
Cabajská 6, 949 01 Nitra
www.sospotravinarska.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 940 52 Nové Zámky
www.hosnz.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj:

Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
www.halm.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
www.soshotel.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45, 010 01 Žilina
www.sospza.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
www.kalina.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Piešťanská 2262/80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
www.prvasosnmnv.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín
www.jilemak.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Košický, Prešovský kraj:

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia
Bocatiova 1, 040 01 Košice
www.sosbocatiuske.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola gastronómie a služieb
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov
www.souopo.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola
Ul. Alexandra Dubčeka 963/2,
093 01 Vranov nad Topľou
www.sosvt.sk
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 058 01 Poprad
www.sospp.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Školská 4, 071 01, Michalovce
www.sosmi.edupage.org
Škola je zapojená do duálneho systému vzdelávania.

Ako sa uchádzať o štúdium

Často kladené otázky