Još uvek niste pronašli odgovarajuće radne mesto? Prijavite se na Novosti o otvorenim pozicijama za rad u dm-u koristeći željene kriterijume za pretragu i u skladu sa njima ćete na svakih 14 dana, putem mejla, dobijati obaveštenja o otvorenim konkursima. Odjava je moguća u svakom trenutku putem linka iz mejla. Više informacija pogledajte na našoj Izjava o zaštiti podataka.