Naša kompanija je više od običnog poslodavca
MI smo tim.

Naše „MI“ je ono što pravi razliku i u okviru njega svaki zaposleni raste i doprinosi. Bilo da je reč o prodavnici, centrali ili distributivnom centru, naš cilj je da delujemo u skladu sa potrebama čoveka i da kupcu pružimo jedinstven doživljaj boravka u dm drogerijama. To podrazumeva stvaranje okruženja u kojem je moguć razvoj. Zato se neprestano usavršavamo na svim poljima, počevši od individualnog i kolektivnog napretka, sve do usluga i ponude u samim drogerijama koje prate ritam naših kupaca.


Kod nas je čovek u centru poslovanja

Mi u kompaniji dm čvrsto verujemo da ekonomija treba da služi ljudima, a ne obrnuto. To je razlog zbog kojeg svakodnevno potvrđujemo da su dm drogerije nešto više od prodaje ruževa za usne. Bez obzira na to da li ste kupac, partner ili zaposleni.

Dok napreduje svaki zaposleni, raste i kompanija

U našem poslovanju vodimo se stanovištem da kompanija raste sve dok napreduju sami zaposleni. Zato njihovu jedinstvenost oduvek doživljavamo kao mogućnost da zajedno učimo razmenjujući različita znanja, ideje i sposobnosti. Za to je potrebno vreme koje ne treba uskraćivati jer je krajnji rezultat tog procesa poverenje koje imamo jedni u druge. Tada dolaze najbolja rešenja.

Zašto je dm jedan od najpoželjnijih poslodavaca?

Princip da kompanija postoji zbog ljudi, a ne obrnuto, za zaposlene znači niz pogodnosti koje dm izdvajaju na tržištu rada. Atraktivne zarade, 14 plata tokom godine, različite aktivnosti usmerene na očuvanje i unapređenje zdravlja, kursevi i edukacije samo su neki od benefita koji su omogućeni zaposlenima najvećeg drogerijskog lanca u Evropi.