Izjava o zaštiti ličnih podataka: Proces konkurisanja za posao u dm Srbiji

Mi, dm-drogerie markt d.o.o. (u nastavku dm Srbija), radujemo se Vašoj poseti našim internet stranicama i Vašem interesovanju za našu kompaniju i društva u okviru dm koncerna. Mi u dm koncernu, kao odgovorno lice (u narednom tekstu: Rukovalac) u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u narednom tekstu: ZZPL) veoma ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših podataka o ličnosti i pridržavamo se zakonskih odredbi o zaštiti podataka.   

Ovom Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti prilikom prijava za posao putem pošte ili elektronske pošte kao i preko naše online platforme želimo da Vas obavestimo o tome koje podatke o ličnosti mi ili društva u okviru dm koncerna obrađujemo prilikom posete ovih internet stranica u okviru procesa konkurisanja za posao.  

1. Odgovornost za obradu podataka

Rukovalac podacima o ličnosti ove internet stranice jeste kompanija dm Srbija.

Ukoliko konkurišete za posao u nekom od društava u okviru dm koncerna, to društvo je odgovorno za Vaše podatke u procesu prijave. Mi, kao dm Srbija, odgovorni smo za podatke na internet strani kao i za podatke kandidata za našu kompaniju. Ukoliko ste se prijavili za posao u društvu dm-drogerie markt GmbH + Co. KG (dm Nemačka) ili u nekom drugom društvu dm koncerna, tada su ta društva odgovorna lica, odnosno Rukovaoci, u smislu zaštite podataka o ličnosti.  

Podaci Rukovaoca :

dm drogerie markt d.o.o.
Stopićeva ulica 8
11070 Novi Beograd
Telefon +381 11 2062-900
info@dm.rs
dm@dpo-gdpr.rs

2. Internet stranica

2.1 Opšte informacije o poseti internet stranici

U principu prikupljamo i koristimo podatke o ličnosti naših korisnika samo u onoj meri u kojoj je to potrebno za obezbeđivanje funkcionisanja internet stranice, naših sadržaja i usluga. Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti naših korisnika vrši se redovno samo na osnovu ugovora koji je sklopljen ili će biti sklopljen sa korisnikom ili na osnovu prethodno date saglasnosti korisnika. Izuzetak predstavljaju slučajevi kada je obrada podataka dozvoljena na osnovu drugih zakonskih propisa.

2.2 Poseta internet stranice i kreiranje datoteka za prijavljivanje (logfiles)

Prilikom svakog otvaranja naše internet stranice naš sistem automatski preuzima podatke i informacije kompjuterskog sistema računara sa koga se ona otvara. Tom prilikom se prikupljaju sledeći podaci:

Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke) (Primer: www.primer.rs/index.html)
Tip i verzija pretraživača
Jezik pretraživača (Npr.: srpski)
Korišćeni operativni sistem
Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
Rezolucija ekrana
Aktiviranje Javascripta
Java uključen / isključen
Kolačići (cookies) uključeni / isključeni
Dubina boje
Referentni URL (prethodno posećena stranica)
IP adresa (anonimno)
Vreme otvaranja
Klikovi

Kod sadržaja formulara (u slučaju polja sa slobodnim unosom teksta, npr. ime i lozinka, prenosi se samo informacija „ispunjeno“ ili „nije ispunjeno).

Podaci se čuvaju u datotekama za prijavljivanje (logfiles) našeg sistema. Analiza ovih setova podataka za prijavljivanje u anonimiziranoj formi služi tome da se brže pronađu greške i da se one što je brže moguće otklone. Pored toga, na ovaj način možemo upravljati kapacitetima servera i dodatno poboljšavati našu ponudu. IP-adrese koristimo samo u izuzetnim slučajevima, kako bismo analizirali zloupotrebe. Naš legitimni interes u obradi podataka o ličnosti u ove svrhe u skladu je sa članom 12 stav 1. tačka 6 ZZPL. To je istovremeno i pravna osnova za obradu. U ovom kontekstu ne vrši se nikakva analiza podataka u marketinške svrhe.

Memorisani podaci za prijavljivanje brišu se najkasnije nakon 30 dana.

2.3 Korišćenje kolačića (cookies) odnosno sličnih tehnoloških rešenja

Naše internet stranice na više mesta koristi takozvane kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu da se postave na Vašem računaru i koje Vaš pretraživač može da sačuva. Ovi podaci se ne povezuju sa drugim izvorima podataka, osim ako to služi za ispunjenje ugovora zaključenog sa Vama, ako ste izričito dali dozvolu ili ukoliko za to postoji zakonska ili pravna osnova. Kada korisnik otvori neku internet stranicu, kolačić se može sačuvati u pretraživaču na uređaju korisnika. Ovaj kolačić sadrži karakterističan niz znakova koji omogućavaju jasnu identifikaciju pretraživača prilikom ponovnog otvaranja te internet stranice. 

Većina kolačića koje koristimo jesu takozvani Session-Cookies koji se brišu kada završite pretraživačku sesiju. Pored toga, postoje i dugotrajniji kolačići pomoću kojih Vas ponovo prepoznajemo kao posetioca. Ovi kolačići ne oštećuju računar i ne sadrže viruse. Vi kao korisnik imate potpunu kontrolu nad upotrebom kolačića. Promenom podešavanja na svom pretraživaču možete deaktivirati ili ograničiti prenošenje kolačića. Sačuvani kolačići u svakom trenutku mogu da se obrišu. To se može uraditi i automatski. Ukoliko su deaktivirani kolačići za našu internet stranicu, možda neće biti dostupne sve njene funkcije.

Na našoj internet stranici upotrebljavamo neophodne kolačiće i slična tehnološka rešenja bez kojih ne biste mogli da koristite naše usluge. Oni doprinose tome da korisnici mogu da se kreću po našoj stranici, osiguravajući osnovna podešavanja kao što su navigacija stranicama i pristup sigurnim mestima. Bez ovih kolačića internet stranica ne bi ispravno funkcionisala. Za ispunjenje ove svrhe postoji naš legitimni interes za obradu podataka u skladu sa članom 21, stav 1 ZZPL. Ovo je ujedno i pravni osnov za obradu.

Za druge svrhe obrade za koje se koriste kolačići ili slična tehnološka rešenja, tražimo Vaš pristanak. Za davanje saglasnosti koristimo baner za kolačiće (cookie-banner) koji Vam omogućava da prilikom prve posete naše internet stranice date saglasnost za različite svrhe obrade. Ovim možete lako upravljati u bilo kom trenutku / možete opozvati prethodno napravljen izbor. Link do banera za kolačiće možete pronaći u dnu naše internet stranice.

Da bismo Vam olakšali izbor podelili smo našu obradu zasnovanu na kolačićima ili drugim tehnološkim rešenjima u skladu sa narednim kategorijama obrade:

2.3.1 Dodatne funkcije

Funkcionalni kolačići omogućavaju skladištenje podataka koji mogu promeniti izgled ili radnje na internet stranici. To takođe uključuje fakultativne funkcije kao što su prikaz slobodnih radnih mesta na interaktivnoj mapi.

Korišćenje Google Maps

Ukoliko nam u okviru banera za kolačiće date saglasnost za korišćenje funkcionalnih kolačića, koristimo i google maps (Google Inc.) za prikaz slobodnih mesta na interaktivnoj mapi prilikom traženja posla. Na ovaj način se informacije o korišćenju našeg pretraživača konkursa, uključujući Vašu IP adresu, prenose na google servere u SAD i tamo memorišu. To znači da google može da sačuva kolačiće na Vašem računaru čim koristite pretragu konkursa. Kada posetite stranicu na našoj internet stranici koja sadrži google maps, Vaš pretraživač može uspostaviti direktnu vezu sa google serverima. Sadržaj mape se zatim prenosi direktno sa google-a na Vaš pretraživač i on ga integriše u svoju internet stranicu. Mi nemamo uticaj na podatke koji se prenose na ovaj način i na obim koji određuje google. O ovome možete saznati više iz Izjave o zaštiti podataka kompanije Google: http://www.google.com/policies/privacy/.

Obrada podataka vrši se na osnovu Vaše saglasnosti u skladu sa članom 12, član 1 ZZPL.  Ovu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku, sa efektom u budućnosti, promenom izora u baneru kolačića.   

2.3.2. Analitika

Analitički kolačići pomažu nam da razumemo koji Vam se sadržaj stranice posebno dopada kako bismo još bolje mogli da je prilagodimo Vašim potrebama.

Analitička alatka SAS Institute GmbH

Ukoliko nam date saglasnost za upotrebu kolačića za analitiku u okviru banera o kolačićima, koristimo tehnologiju praćenja kompanije SAS Institute GmbH, Heidelberg. Ova tehnologija za praćenje pomaže nam da razumemo koje Vam se stranice i usluge posebno dopadaju. Prikupljaju se sledeći podaci:

Zahtev (Request) (Naziv zahtevane datoteke) (Primer: www.primer.rs/index.html)
Tip i verzija pretraživača
Jezik pretraživača (npr.: srpski)
Naziv uređaja i klasa uređaja
Korišćeni operativni sistem
Unutrašnja rezolucija prozora pretraživača
Rezolucija ekrana
Aktiviranje Javascripta
Java uključen / isključen
Kolačići (cookies) uključeni / isključeni
Dubina boje
Količina prenetih podataka u mreži u bajtima i trajanje prenosa između pretraživača klijenta i servera u mili sekundama.
Referentni URL (prethodno posećena stranica)
Naziv internet provajdera i geografski podaci (zemlja, grad/opština, poštanski broj, geografska širina i geografska dužina) uz IP adresu (npr. Nemačka, Karlsruhe, 76133, 49.011799, 8.4267902), pri čemu se sama IP adresa ne beleži.
Vreme otvaranja
Klikovi

Kod sadržaja formulara i ostalih unosa u polja sa slobodnim unosom teksta u formularima u koje se unose lični podaci (npr. ime i lozinka) prenosi se samo informacija „ispunjeno“ ili „nije ispunjeno“.

Obrada podataka vrši se na osnovu Vaše saglasnosti u skladu sa članom 12, član 1 ZZPL. Ovu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku, sa efektom u budućnosti, promenom izora u baneru kolačića.   

2.3.3.  Marketing

Marketing kolačići koriste se za identifikaciju posetilaca različitih internet stranica, kako bi Vam prikazali oglase na osnovu Vašeg korisničkog ponašanja.

Facebook Retargeting

Ukoliko nam u okviru obaveštenja o kolačićima date saglasnost za korišćenje marketing kolačića, koristimo facebook piksel kompanije Meta Platforms Ireland Ltd. („Meta“).

Ova funkcija služi pre svega za to da se korisnicima ovih internet stranica u okviru posete društvenoj mreži Facebook (i povezanoj društvenoj mreži Instagram) prikažu reklame („Ads“) zasnovane na interesovanjima na facebook-u, instagramu i reklamnoj mreži facebook (Audience Facebook) odn. i na drugim internet stranicama kao i da izmeri i optimizuje uticaj ovih oglasa na konverzije. 

U tu svrhu na našim internet stranicama postavljena je odgovarajuća Metaoznaka („tag“). Preko ove oznake uspostavlja se direktna veza sa Meta-serverima kada posetite odgovarajuću internet stranu. Pri tome se internet serveru prenosi da ste posetili ovu internet stranu i kako ste se ponašali na toj internet strani. Metapovezuje ove informacije sa ličnim korisničkim nalogom na facebook-u i/ili Instagramu. Ako posetite društvene mreže facebook, instagram ili stranicu partnera kompanije MetaAudience Networks, mogu Vam biti prikazani personalizovani oglasi na osnovu Vaših interesovanja.

Između kompanije Metai nas postoje različiti odnosi zaštite podataka – u zavisnosti od specifične svrhe obrade podataka: 

Metai mi zajednički smo odgovorni za obradu podataka o ličnosti u vezi sa događajima u svrhu adresiranih ciljnih grupa, slanja komercijalnih poruka i poruka vezanih za transakcije i za personalizovanje funkcija i sadržaja kao i za poboljšanje bezbednosti Meta-proizvoda. Sporazum o utvrđivanju međusobne odgovornosti za poštovanje ZZPL, koji je u vezi sa time zaključen između nas i kompanijeMeta, možete pronaći na ovom linku:  https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

U okviru zajedničke obrade Vaših podataka o ličnosti dogovorili smo se sa kompanijomMeta, da je Metaprvenstveno odgovoran za to, da Vam pruži informacije o obradi podataka i omogući Vam da ostvarite svoja lična prava u skladu sa ZZPL. Više informacija o obradi podataka o ličnosti možete pronaći kod kompanije Facebook na linku: https://www.facebook.com/about/privacy, pored ostalog, o zakonskoj osnovi za obradu podataka i kako možete ostvariti svoja prava kao vlasnika podataka u odnosu naMetu.

Pored toga, kompanija Metai mi odgovorni smo svako za sopstvenu obradu podataka o ličnosti. 

Više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka preko Metekao i o Vašim pravima u vezi sa time i mogućnostima za zaštitu Vaše privatnosti na facebook-u možete pronaći u Uputstvima za zaštitu privatnosti kompanije Facebook na linku: https://www.facebook.com/about/privacy/. Više informacija i mogućnosti za deaktiviranje facebook-a možete pronaći na Retargeting-Funktion „Custom Audiences“ na ovom linku: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste to uradili, morate biti prijavljeni na facebook. Mi obrađujemo podatke na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa članom 12, član 1 ZZPL. Ovu saglasnost možete opozvati u bilo kom trenutku, sa efektom u budućnosti, promenom izora u baneru kolačića.   

2.4 Integrisanje YouTube videa

Ova internet stranica koristi youtube-funkciju za prikazivanje oglasa i reprodukovanje video zapisa sa portala Youtube (YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, USA, ćerka firma kompanije Google Inc., Mountain View, CA 94043, USA odn. provajdera Google Ireland Limited, Dublin, Ireland).

Koristimo prošireni modus zaštite podataka koji aktivira memorisanje podataka o korisnicima tek kada se reprodukcija videa pokrene. U trenutku, kada se pokrene reprodukcija integrisanog videa, YouTube postavlja kolačić, kako bi sakupio informacije o ponašanju korisnika. Oni služe za to da se sačine video-statistike, da se sadržaj što više prilagodi željama korisnika i da se spreče zloupotrebe. Pored toga, prilikom otvaranja te stranice pretraživač posetioca uspostavlja kontakt sa uslugom Double-Click. 

Čim se prijavite na YouTube, ove informacije mogu da budu povezane sa Vašim korisničkim nalogom. To možete da sprečite tako što ćete se prilikom otvaranja videa odjaviti sa kanala YouTube. Više informacija o prikupljanju i korišćenju Vaših podataka preko youtube možete pronaći u Uputstvima za zaštitu privatnosti na linku  www.youtube.com. Dodatne informacije o zaštiti podataka kod kompanije „YouTube“ pronaći ćete u Izjavi o zaštiti podataka ove kompanije na linku: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Nezavisno od reprodukcije integrisanog video-zapisa, prilikom svakog otvaranja ove stranice uspostavlja se veza sa google-servisom „Double-Click“ što može dovesti do daljeg postupka obrade podataka na koji mi nemamo uticaj. Double-Click je odgovoran za to da korisnik dobija reklame u skladu sa interesovanjima. Double-Click kolačić se deaktivira nakon 28 dana. Deaktiviranje može da se obavi na ovom linku: https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCguJZaaMCXmloAIEKj3_n9juZQLRS2Djj9suGOXM9gTFNx84kyZTQ1YFRW6vqBRc5VuVfzn_7hq8XPOcdivasCT66t7mcDseRR3i3EKIm-PMpRPWVY&hl=de .

Od tog trenutka mi više nemamo saznanja o mogućem prikupljanju Vaših podataka od strane kanala YouTube i na to nemamo uticaja. Dodatne informacije, uključujući uslugu Double-Click i primenu kolačića od strane kompanije Google možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka Google na linku: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Pravni osnov za obradu podataka u vezi sa video-materijalom čini član 12, stav 1, tačka 6 ZZPL-a, zasnovan na našem legitimnom interesu da svoje sadržaje digitalno prezentujemo korisnicima na što je moguće adekvatniji način.  

3 Nalog kandidata

3.1   Podnošenje molbe za zapošljavanje / otvaranje naloga kandidata

Na našim Internet stranicama imate mogućnost da se informišete o otvorenim radnim mestima, kao i o slobodnim mestima za studiranje i obuku, te da istovremeno preko našeg portala za kandidate podnesete prijavu.

Prilikom podnošenja Vaše prijave tražićemo od vas podatke o ličnosti, kao što su na primer Vaše ime i Vaša e-mail adresa.

Ako ste u Vašem pretraživaču aktivirali opciju za automatsko popunjavanje ("Auto-fill Option"), možete istu iskoristiti i prilikom popunjavanja prijave za zapošljavanje. Tom prilikom traženi podaci, koje ste već memorisali u Vašem pretraživaču, poput imena, prezimena, adrese, itd., automatski će se učitati u prijavu za zapošljavanje kao predlog. Naravno, te podatke možete zatim obrađivati ili brisati, pre nego što nam prosledite prijavu za zapošljavanje.

Pored podataka, koji su označeni kao obavezna polja, dobrovoljno možete upisati i druge podatke i priključiti dokumenta. Nakon slanja Vaše prve prijave za zapošljavanje, automatski se kreira Vaš nalog kandidata, a Vi ćete dobiti potvrdu o prijemu na e-mail adresu koju ste naznačili.

Za prijavu na Vaš nalog kandidata potrebno je da u predviđeno polje upišete Vašu e-mail adresu. Zatim ćete na vašoj e-mail adresi primiti link za pristup, preko kojeg možete pristupiti Vašem nalogu kandidata.

U Vašem nalogu kandidata možete u svako doba obrađivati podatke, sticati uvid u status vaše prijave za zapošljavanje, podnositi dodatne molbe za zapošljavanje, kao i koristiti ostale funkcije iz naloga kandidata. Skrećemo pažnju da se jednom podnesena prijava za zapošljavanje može menjati samo do početka izbornog postupka. Ako slučajno primetite eventualnu zloupotrebu Vašeg naloga kandidata, molimo Vas da nas odmah obavestite.

Lične podatke i dokumenta koje dostavite u okviru procesa prijave prikupljamo, obrađujemo i koristimo isključivo za potrebe obrade prijave za zapošljavanje i popunjavanje upražnjenih radnih mesta. Ako ste tako naznačili, ovo takođe može obuhvatati i podatke koje spadaju pod posebne vrste podataka o ličnosti u smislu člana 17 ZZPL, kao što su na primer status teške invalidnosti ili jednakosti (zdravstveni podaci). Pravni osnov za ovu obradu podataka nalazi se u u vezi sa članom  91.  ZZPl, u obradi posebnih kategorija podataka o ličnosti kao što su status teškog invalida i u vezi sa članom  17 stav 2. ZZPL.

3.2. Brisanje naloga kandidata / dokumenata iz molbe za zapošljavanje

Možete i sami u svako doba da izbrišete svoj nalog kandidata, tj. da nama podnesete instrukcije da ga izbrišemo. Ako u tom trenutku imate aktivnu prijavu  za zapošljavanje pretpostavljamo da ste odustali i da je povlačite.

Vaš nalog kandidata automatski se briše po isteku 15 meseci od slanja prve prijave za zapošljavanje. Ako u tom trenutku imate i dalje aktivne prijave za zapošljavanje, Vaš nalog kandidata će biti izbrisan tek po završetku obrade Vaše poslednje prijave  za zapošljavanje.

Bez obzira na brisanje vašeg naloga kandidata, postupićemo na sledeći način sa vašim podnetim dokumentima uz prijavu za zapošljavanje:

  • U vezi Vaše prijave za prijem u radni odnos, odnos obuke, pripravnički odnos ili drugi odnos u vezi pružanja usluga, Vaši podaci će se preneti u Vaš dosije zaposlenog.
  • Profile kandidata/ dokumentaciju uz prijavu za zapošljavanje koju podnesu uslužne agencije za zapošljavanje čuvamo 12 meseci kako bismo ispunili ugovorne obaveze.
  • U slučaju odbijanja, vaša dokumentacija u vezi molbe za zapošljavanje čuva se još šest meseci kako bismo mogli da rešavamo eventualna pitanja/probleme koji naknadno mogu nastati, kao i u svrhu odbrane kod eventualnih pravnih sporova.

3.3  Povlačenje prijave

Prijavu možete da povučete u bilo kom trenutku. To možete da učinite pomoću odgovarajuće funkcije u nalogu kandidata, brisanjem samog naloga ili možete od nas da zatražite da to uradimo (npr. slanjem mejla na adresu: zaposlenje@dm.rs).

Vaša prateća dokumentacija uz molbu za zapošljavanje čuva se dodatnih šest meseci kako bismo mogli da rešavamo eventualna pitanja/probleme koji naknadno mogu nastati, kao i u svrhu odbrane kod eventualnih pravnih sporova.

3.4  Bezbedan prenos podataka

Koristimo tehničke i organizacione mere bezbednosti kako bismo podatke koje ste nam stavili na raspolaganje zaštitili od zloupotrebe, gubitka, uništenja i neovlašćenog pristupa. Prenos Vaše online prijave za posao između Vašeg lokalnog pretraživača i našeg portala za prijave za posao obavlja se pod šifrom preko https. Naše bezbednosne i organizaciono – tehničke mere zaštite kontinuirano se revidiraju u skladu sa tehnološkim napretkom.

3.5  Mogućnost sticanja uvida u profil kandidata/ dokumentaciju uz molbu za zapošljavanje

Pristigle molbe za zapošljavanje uvek obrađuju zaposleni uključeni u konkretan proces zapošljavanja (zaduženi zaposleni u našim kadrovskim odeljenjima u saradnji sa odgovornim licem za zaposlene na licu mesta).

U Vašem nalogu kandidata možete individualno podesiti vidljivost Vašeg profila kandidata. Takođe možete izabrati da li naši stručnjaci za regrutaciju mogu Vaš profil kandidata / podnesenu molbu za zapošljavanje aktivno razmatrati i za druga otvorena radna mesta širom Nemačke, tj. na međunarodnom nivou u grupi dm-a. Ako ne želite da se Vaš profil kandidata/Vaša podnesena molba za zapošljavanje uzme u obzir za druga radna mesta, možete shodno tome ograničiti vidljivost Vašeg profila.

Molimo označite polje „Moj profil se može uzeti u obzir za sva radna mesta u dm-u u mojoj zemlji“, „Moj profil se može uzeti u obzir za sva radna mesta u dm-u u mojoj i u drugim zemljama dm koncerna.“ ili „Moj profil treba uzeti u obzir samo za radno mesto u dm-u za koje se prijavljujem“.

Odgovarajućom odlukom, Vi dobrovoljno pristajete na prenos vaših podataka i drugim licima koja ne rade direktno na popuni otvorenog radnog mesta (u celoj Nemačkoj/na međunarodnom nivou). Prosleđivanje unutar Nemačke obuhvata prosleđivanje svim kompanijama iz dm grupe u Nemačkoj, a to su dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, dm- Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH i dmTECH GmbH. Pored toga, nikada ne prosleđujemo vašu molbu za zapošljavanje trećim licima van dm grupe. Ako tako naznačite, to takođe može obuhvatati i podatke koji spadaju pod posebne vrste podataka o ličnosti u smislu člana  17 .  ZZPL, kao što su status teškog invalida ili jednakost (zdravstveni podaci). Pravni osnov za to nalazi se u članu  12, stav 1 tačka 1 u vezi sa članom  17, stav 2 tačka 1 ZZPL.

Prenos Vaših podataka u zemlje van evropskog ekonomskog prostora u principu se ne vrši, osim ako ne podnosite molbu za zapošljavanje na radno mesto u dm-u koje se nalazi van evropskog ekonomskog prostora ili ako ste izričito pristali na vidljivost Vašeg profila kandidata obeležavanjem polja: „Moj profil se može uzeti u obzir u dm-u za sva otvorena radna mesta širom Nemačke i na međunarodnom nivou“, tako da svi stručnjaci za regrutaciju u svim kompanijama iz dm grupe mogu da provere da li se Vaši podaci uklapaju u otvorena radna mesta. U tim slučajevima, pravni osnov za prenos podataka je i vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1 u vezi sa članom 17, stav 2 tačka 1 ZZPL.

Opoziv vidljivosti profila: Možete da promenite vidljivost Vašeg profila u bilo kom trenutku u okviru naloga kandidata. To je jednako opozivu saglasnosti za prosleđivanje podataka drugim licima, osim onog zaposlenog koji radi na popuni određenog radnog mesta. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade izvršene na osnovu saglasnosti do trenutka opoziva. Od tog trenutka Vaše podatke mogu da vide samo zaposleni koji su za to ovlašćeni izabranom opcijom.

Skrećemo pažnju da će se, bez obzira na vidljivost vašeg profila koju ste odredili prilikom podnošenja molbe za zapošljavanje, Vaša podnesena dokumentacija uz molbu za zapošljavanje uvek proslediti licima koja su uključena u proces popune predmetnog radnog mesta. Pravni osnov za tu obradu podataka nalazi se ZZPL, u vezi sa članom  91, a prilikom obrade posebnih kategorija podataka o ličnosti kao što su status teškog invalida takođe u vezi sa članom 17, stav 2 tačka  2  ZZPL

Ako nam podnesete molbu za zapošljavanje elektronskom poštom ili redovnom poštom, pretpostavljamo da ste zainteresovani i za druga radna mesta u Nemačkoj. Shodno tome, mi ćemo proslediti Vaše podatke našim zaposlenima u Nemačkoj koji nude/žele da ponude slična radna mesta. U tim slučajevima, pravni osnov nalazi se u član 12 stav 1 tačka  6  ZZPL.

3.6 Otpremanje dokumentata putem sistema DropBox i Google Drive

Pružamo Vam mogućnost da otpremite dokumente sa svog računara ili mobilnog uređaja pomoću online sistema za skladištenje, DropBox i Google Drive. Molimo Vas da pri tome uzmete u obzir odgovarajuće uslove korišćenja i odredbe o zaštiti podataka ovih ponuđača.

3.7 Favorizovani oglasi za otvorena radna mesta

Ako ste prijavljeni na svoj nalog kandidata, u pretrazi otvorenih radnih mesta možete favorizovane oglase za otvorena radna mesta učitati u spisak favorita. Vaš spisak možete lako menjati tako što ćete izabrati ili poništiti izbor oglasa za otvorena radna mesta. Brisanjem vašeg naloga kandidata takođe se briše i Vaš spisak favorita.

3.8  Funkcije deljenja (Facebook, LinkdIn i WhatsApp)

Želimo da Vam skrenemo pažnju na našu prisutnost na različitim društvenim mrežama namenjene poslovnoj i privatnoj komunikaciji. U tu svrhu smo na našoj internet stranici pomoću ikona povezali ove platforme kao i usluge mesindžera. Ove ikone nisu dodaci za društvene mreže (social plugins), te se nikakvi (lični) podaci ne prenose na ove mreže dok to aktivno ne odlučite. Da biste koristili funkciju „Deljenje“, morate da se prijavite na odgovarajuću mrežu i kliknete na link. Tek tada će se Vaši podaci preneti odgovarajućem ponuđaču. Za ovo koristimo funkciju „Shariff“. „Shariff“ je razvijen tako da omogući veću privatnost na internetu i da zameni uobičajene društvene dodatke (Social Plugins) koji se koriste na društvenim mrežama.  

Pravni osnov za obradu podataka kada se koristi funkcija „Deljenje“ čini član 12, stav 1 tačka 6 ZZPL. Legitmini interes sa naše strane leži u činjenici da preko funkcije „Deljenje“ želimo da omogućimo našim korisnicima da putem funkcije „Deljenja“ aktivno učestvuju u razmeni na društvenim mrežama. Pre prenosa podataka korisnik mora da se aktivno prijavi na mrežu i da zatim klikne na link.    

Prilikom „deljenja“ sadržaja prenose se sledeći podaci:

Internet adresa
Datum i vreme pristupa internet stranici odn. aktiviranje ikone „Deljenje“
Informacije o korišćenom pretraživaču i operativnom sistemu
IP-Adresa
Sadržaj koji delite.

U zavisnosti od podešavanja zaštite podataka koji ste podesili na svom nalogu na različitim društvenim mrežama podeljeni sadržaj (konkurs za posao) tada mogu da pregledaju i drugi korisnici iste mreže. Ako ste prijavljeni na mrežu u trenutku kada kliknete na ikonu „Deli“ njen vlasnik će takođe moći da utvrdi Vaše korisničko ime i, ako je potrebno, Vaše pravo ime iz gornjih podataka. Ove podatke vlasnik mreže može da obrađuje i u zemljama izvan Evropske unije. Nemamo uticaj na obim, vrstu i svrhu obrade podataka od strane vlasnika mreže. Molimo Vas da obradite pažnju na odgovarajuće propise o zaštiti podataka / uslove korišćenja mreža. Ovo je takođe odlučujuće za dužinu perioda čuvanja.

4 Prijava za posao mejlom / pisanim putem

Možete da konkurišete za posao i mejlom / pisanim putem. Tada će se za Vas automatski kreirati nalog kandidata, kako bi Vaša prijava mogla da bude uključena u naše sisteme. U bilo kom trenutku možete se registrovati na dm portalu za zapošljavanje sa podacima koji su Vam poslati mejlom, obraditi svoje podatke, podneti nove prijave i koristiti ostale funkcije naloga kandidata.

Pravni osnov za obradu podataka u okviru Vaše prijave čini član 12 stav 1 tačka 5 ZZPL, ali i zakon o radu član 28 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018)  prilikom obrade posebnih kategorija podataka o ličnosti kao npr. teška invalidnost ili status izjednačen sa teškom invalidnošću (zdravstveni podaci).  

Ukoliko nam prijavu za posao pošaljete mejlom, pretpostavićemo da ste zainteresovani i za druga radna mesta u Srbiji. U skladu sa time, stavićemo Vaše podatke na raspolaganje i zaposlenima u Srbiji koji nude / žele da ponude sličnu poziciju. Pravni osnov za ovo je član 12 stav 1  tačka 6 ZZPL.

5 Poređenje sa podacima zaposlenog (kod internih kandidata)

U slučaju da je reč o internim kandidatima u pojedinčanim slučajevima se može izvršiti poređenje sa Vašim sačuvanim matičnim podacima (oslovljavanje, ime i prezime, identifikacijski broj zaposlenog, datum rođenja, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad, država). Pored toga, ukoliko ste u trenutnom radnom odnosu prijavili tešku invalidnost ili status izjednačen sa teškom invalidnošću, to će takođe biti sačuvano u Vašem profilu kandidata i uzeto u obzir u procesu prijave za posao.

Prilikom izbora budućih zaposlenih merodavne su isključivo stručne i lične kvalifikacije koje se procenjuju prema istim kriterijumima za interne i eksterne kandidate. Ovo poređenje odvija se bez obzira na vrstu konkursa i izabrani kanal komunikacije.

Pravni osnov za obradu podataka čini član 12, stav 1, tačka 6 ZZPL, zasnovan na našem legitimnom interesu da na odgovarajući način procenimo radni staž u kompaniji i eventualnu tešku invalidnost / status izjednačen sa teškom invalidnošću. Ne postoji automatsko donošenje odluka / profilisanje.  

6 Bilten u vezi zapošljavanja

Upisivanjem Vaše e-mail adrese možete se prijaviti i na naš bilten vezan za zapošljavanje. U skladu sa kriterijumima koje ste Vi zacrtali, mi ćemo vam slati na e-mail adresu koju ste naznačili bilten sa novim radnim mestima koja odgovaraju Vašim kriterijumima pretrage za otvorenim radnim mestima.

Pored toga, informisaćemo vas o našim aktivnostima vezanim za radna mesta, obuku i studije. Na primer, obavestićemo Vas o sajmovima (sajmovi u vezi obuke / struke), na kojima mi izlažemo. To služi za bolje i brže informisanje o našim manifestacijama na kojima predstavljamo našu kompaniju. Takođe, pozivamo Vas da nas kontaktirate i na takvim manifestacijama.

Pravni osnov za primanje ovog biltena u vezi zapošljavanja nalazi se u članu 12, stav 1 tačka  1  ZZPL. Samim tim dajete nam saglasnost da možemo da obrađujemo Vašu e-mail adresu i dobrovoljne informacije o kriterijumima radnog mesta za koje ste zainteresovani (npr. delatnost, naziv zanimanja, radno mesto) kako bismo vas putem elektronske pošte obavestili o otvorenim radnim mestima koja Vama odgovaraju. Pri tom, mi nećemo dalje proslediti Vašu e-mail adresu i Vaše kriterijume za zapošljavanje.

U svako doba možete opozvati Vašu saglasnost, koja će važiti za ubuduće, tako što ćete kliknuti na link za odjavu, koji ćete pronaći u svakom biltenu. To neće imati nikakav uticaj na zakonitost obrade koja je izvršena na bazi ove saglasnosti do opoziva.

7 Kategorije primalaca, prosleđivanje u zemlje van EU

Vaše podatke po pravilu ne prenosimo trećim licima, osim ukoliko imamo zakonsku obavezu da to učinimo (npr. na zahtev organa krivičnog gonjenja) ili ako su nam ti podaci potrebni za obavljanje poslovnih aktivnosti ili u okviru realizacije ugovora sa izvršiteljem obrade. To su na primer kompanije za pružanje informatičkih usluga, agencije za komunikaciju ili usluga veb hostinga. Kao što je prethodno detaljnije pojašnjeno, Vaše podatke takođe prenosimo drugim društvima dm koncerna ako ste nam za to dali saglasnost ili ste se kod njih prijavili za neko radno mesto. U svakom od ovih slučajeva strogo poštujemo zakonske odredbe.

Pri tome podaci mogu da se pošalju i u druge države u kojima gore navedeni ugovorni partneri imaju sedište i obrađuju podatke., ukoliko je obezbeđen adekvatan nivo zaštite podataka. U cilju pružanja adekvatne garancije preduzimamo mere kao što je ugovaranje klauzule o zaštiti podataka na nivou standarda EU sa firmom koja prima podatke. ( Ugovor sa obrađivačem)

Tekst klauzule o zaštiti podataka na nivou standarda EU,kao i odluke i adekvatnosi dostupni su Vam  na stranicama Evropske komisije:  Evropska klauzula o zaštiti podataka o ličnosti : Standard Contractual Clauses (SCC) | European Commission (europa.eu), Odluke o adekvatnosti:  Adequacy decisions | EU-Kommission (europa.eu).

8 Vaše prava uključenog lica

Imate pravo na informaciju o obradi Vaših podataka o ličnosti, pravo na prenosivost podataka i ako je primenljivo, pravo na brisanje, ispravljanje, ograničavanje obrade i/ili prigovor protiv obrade kao i pravo na žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs

Dodatne informacije možete da pronađete u našim Uslovima korišćenja ili da ih dobijete od našeg službenika za zaštitu podataka. 

Ako je Vaš profil kandidata aktivan, sami možete pogledati svoje podatke iz prijave za radno mesto te ih prema potrebi izbrisati ili promeniti.

9 Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

Za sva pitanja povezana sa zaštitom podataka o ličnosti ili Vašim ličnim podacima koje obrađuje dm Srbija, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka o ličnosti.

Putem elektronske pošte: dm@dpo-gdpr.rs

ili poštom:

dm drogerie markt d.o.o.
Tim za zaštitu podataka o ličnosti
Stopićeva ulica 8
11070 Novi Beograd

10 Dopunske odredbe

Stalni razvoj interneta zahteva povremeno prolagođavanje naših principa zaštite podataka. Stoga zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izvršimo odgovarajuće promene.

Ukoliko imate pitanja ili sugestija u vezi sa našim postupkom prijave na konkurs, molimo Vas da se obratite našim kolegama i koleginicama iz Razvoja ljudskih resursa na adresu zaposlenje@dm.rs. Molimo Vas da imate na umu da prepiska elektronskom poštom u vezi sa Vašim zahtevom nije šifrovana.  

Ukoliko iskoristite ove mogućnosti i stupite sa nama u kontakt, koristićemo Vaše podatke da bismo odgovorili na Vaše upite i stupili sa Vama u kontakt. Pravni osnov za obradu podataka u vezi sa time čini član 12, tačka 1 ZZPL. Na osnovu zakonskih perioda čuvanja uneti podaci biće izbrisani najkasnije 6 godina nakon obrade zahteva.  

Status maj 2023. godine