Izjava o zaštiti podataka procesa prijave dm Bosna i Hercegovina

Mi, dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 40b, 71210 Ilidža, Telefon +387 33 778 300, Fax +387 33 778 400, E-Mail: info@dm-drogeriemarkt.ba (dalje u tekstu „dm Bosna i Hercegovina“), radujemo se Vašoj posjeti našoj internet stranici kao i Vašem interesu za dm Bosnu i Hercegovinu i društva dm koncerna. Mi, u dm koncernu kao voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti ličnih podataka  (dalje u tekstu „OUZP“) i Zakona o zaštiti ličnih podataka (dalje u tekstu: ZZLP) zaštitu Vaših ličnih podataka vrlo ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših ličnih podataka i poštujemo zakonske propise o zaštiti ličnih podataka.  

Ovom informacijom o zaštiti ličnih podataka za prijavu putem pošte i e-maila, kao i prijavu putem našeg online portala, želimo Vas informisati o tome koje (lične) podatke prilikom posjete ovoj internet stranici kao i koje (lične) podatke mi ili društva dm koncerna obrađujemo u okviru procesa obrade prijava za radno mjesto.  

1 Internet stranica 

1.1 Općenite informacije povezane sa Vašim posjećivanjem internet stranici 

Lične podatke naših korisnika prikupljamo i upotrebljavamo načelno samo ako je to potrebno za omogućavanje funkcionisanje internet stranice te i naših sadržaja i usluga. Lične podatke naših korisnika redovno prikupljamo i koristimo na osnovu ugovora koje smo sklopili sa korisnikom ili poduzimanja radnji koje prethode sklapanju ugovora ili nakon prethodne saglasnosti korisnika. Iznimka je moguća u onim slučajevima kada obradu podataka dopuštaju drugi zakonski propisi.   

1.2 Posjećivanje internet stranice i kreiranje datoteka zapisa 

Prilikom svake posjete naše internet stranice, naš sistem automatski prikuplja podatke i informacije iz kompjuterskog sistema posjetitelja stranice. Pri tome se prikupljaju sljedeći podaci: 

 • Zahtjev (Naziv zatražene datoteke) (Npr. www.primjer.ba/index.html) 
 • Tip/verzija preglednika  
 • Jezik preglednika (Npr.: Bosanski/hrvatski/srpski) 
 • Korišteni operativni sistem 
 • Unutrašnja rezolucija prozora preglednika 
 • Rezolucija ekrana 
 • Aktivacija JavaScripta 
 • Java uključena/isključena 
 • Kolačići Uključeni/isključeni 
 • Dubina boje 
 • Referer URL (prethodno posjećena stranica) 
 • IP Adresa (anonimizira se) 
 • Vrijeme pristupa 
 • Klikovi 
 • Ako je to potrebno, sadržaji obrasca (u slučaju polja za slobodan unos teksta, npr. kod imena i lozinke, prenosi se samo informacija „popunjeno“ ili „nepopunjeno“).  

Podaci se spremaju u datotekama zapisa našeg sistema. Analize ovih skupova zapisa u anonimiziranom obliku služe za brže otkrivanje grešaka i njihovo uklanjanje u najkraćem mogućem roku, što nam također omogućava da upravljamo kapacitetom servera i unapređujemo našu ponudu. IP-Adrese koristimo isključivo u iznimnim slučajevima u svrhu analize zloupotrebe podataka. Navedena svrha je naš legitimni interes za obradu podataka u skladu sa Članom 6. Stav 1. f) OUZP, odnosno Članom 6. Stav 1. c) ZZLP-a, što je i pravna osnova za bradu podataka. Analiza podataka u marketinške svrhe se u ovom pogledu ne provodi.  

Podaci pohranjeni u datotekama zapisa brišu se najkasnije u roku od 30 dana.  

1.3 Korištenje kolačića i ostalih usporedivih tehnologija 

Naše internet stranice na više mjesta koriste tzv. kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje se spremaju na Vašem računaru i koje Vaš preglednik može pohraniti. Podaci iz tih datoteka neće se spajati sa drugim izvorima podataka, osim ako to ne služi uspunjavanju ugovora koji je sa Vama sklopljen ili ste spajanje izričito odobrili ili postoji zakonska ili neka druga osnova koja odobrava spajanje. Ako korisnik posjeti internet stranicu, kolačić se iz preglednika može spremiti na njegov računar. Ovaj kolačić sadrži karakterističan tekstualni zapis, koji omogućava jasno prepoznavanje preglednika prilikom ponovnog posjećivanja internet  stranice.   

Većina kolačića koje mi koristimo su tzv. „kolačići sesije“,  koji se brišu kada zatvorite sesiju preglednika. Pored toga, postoje i dugotrajni kolačići, putem kojih Vas prepoznajemo kao posjetitelja. Kolačići na Vašem računaru ne prouzrokuju nikakvu štetu i ne sadrže viruse. Kao korisnik možete utjecati na korištenje kolačića. Izmjenom postavki na Vašem internet pregledniku možete deaktivirati ili ograničiti prenos kolačića. Već pohranjene kolačiće možete u svakom trenutku izbrisati, također i aktivirati automatizirano brisanje. Ako deaktivirate kolačiće za našu internet stranicu, postoji mogućnost da vam sve funkcije internet stranice neće biti dostupne u punom opsegu.   

Na našoj internet stranici koristimo tehničke kolačiće i slične tehnologije bez kojih ne možete koristiti naše usluge. Oni korisnicima omogućavaju kretanje na internet stranici, osiguravajući temeljne funkcionalnosti poput navigacije na stranicama i sigurnog pristupa. Bez ovih kolačića stranica ne bi funkcionisala u skladu sa svojom svrhom. Navedena svrha je naš legitimni interes za obradu podataka u skladu sa Članom 6. Stav 1. f) OUZP, odnosno Članom 6. Stav 1. c) ZZLP-a. To je ujedno i pravni temelj za obradu.  

Za ostale svrhe obrade za koje se koriste kolačići ili slične tehnologije, tražimo Vašu saglasnost. Za davanje saglasnosti koristimo tzv. Cookie-Banner koji Vam prilikom prve posjete stranici omogućuje davanje saglasnosti za različite svrhe obrade. U svakom trenutku vrlo jednostavno možete upravljati saglasnošću povlačeći je tako da poništite izbor. Poveznicu na Cookie-Banner možete pronaći na dnu naše internet stranice.   

Kako bismo Vam olakšali izbor, naše obrade podataka u kojima koristimo kolačiće ili druge tehnologije, kategorizirali smo prema sljedećim svrhama obrade: 

1.3.1 Dodatne funkcije 

Funkcionalni kolačići omogućuju da se sačuvaju informacije, koje mogu promijeniti izgled ili radnje na web stranici. To obuhvata i opcionalne funkcije poput prikaza oglasa za radno mjesto na interaktivnoj karti.  


Korištenje usluge Google Maps 

Ako nam u okviru Cookie-Bannera date saglasnost za korištenje funkcionalnih kolačića, prilikom Vaših pretraživanja radnih mjesta ćemo za prikazivanje slobodnih radnih mjesta na interaktivnoj karti koristiti karte iz usluge Google Maps (Google Inc.) Time će podaci o korištenju naše usluge pretraživanja radnih mjesta, uključujući Vašu IP-Adresu prenijeti i pohraniti na Googleovom poslužitelju u SAD-u. To znači da Google prilikom korištenja usluge pretraživanja radnih mjesta na Vaš računar pohranjuje kolačiće. Ako posjetite neku od naših internet stranica, koja sadrži Google Maps, Vaš preglednik uspostavlja direktnu vezu sa serverima od Google-a. Potom će Google direktno na Vaš preglednik prenijeti sadržaj karte, a Vaš preglednik će ga integrirati u internet stranicu. Na podatke prenesene na taj način i u tom obimu, kojeg odredi Google, nemamo uticaj. Više informacija o tome pronaći ćete u Googleovim pravilima ponašanja: http://www.google.com/policies/privacy/. 

Pravni osnov za obradu podataka je Vaša saglasnost shodno Članu 6. Stav 1. a) OUZP-a i shodno Članu 5. ZZLP-a. Ovu saglasnost možete opozvati sa učinkom na budućnost tako što ćete na obavijesti o kolačićima promijeniti Vaš izbor.   

1.3.2 Analitika 

Analitički kolačići nam pomažu da bolje razumijemo koji sadržaji na stranici su posebno privlačni za Vas, kako bismo iste još bolje prilagodili Vašim potrebama.  

Analitički alat društva SAS Instituta GmbH 

Ako nam putem Cookie-Bannera date saglasnost za upotrebu analitičkih kolačića, koristit ćemo tehnologiju za praćenje društva SAS Institute GmbH, Heidelberg, u svrhu oblikovanja stranice u skladu sa potrebama korisnika. Ova tehnologija pomaže nam shvatiti koje su nam stranice i usluge posebno privlačne. Pritom se prikupljaju sljedeći podaci:   

 • Zahtjev (Naziv zatražene datoteke) (npr. www.primjer.ba/index.html) 
 • Tip / Verzija preglednika 
 • Jezik preglednika (Npr.: Bosanski/Hrvatski/Srpski) 
 • Naziv i klasa uređaja 
 • Korišteni operativni sistem 
 • Unutrašnja rezolucija prozora preglednika 
 • Rezolucija ekrana 
 • Aktivacija JavaScripta 
 • Java Uključena / Isključena 
 • Kolačići Uključeni / Isključeni 
 • Dubina boje 
 • Količina podataka prenesena putem mreže u bajtovima i vrijeme prijenosa između klijenta preflednika i poslužitelja u milisekundama 
 • Referer URL (Prethodno posjećena stranica) 
 • Naziv pružatelja internet servis-usluga i geografskih informacija (Zemlja, grad/općina, poštanski broj, geografska dužina i širina) IP-Adrese (Npr.: Sarajevo, BiH, 71210, 43.85639,18.41306, pri čemu se sama IP-Adresa ne pohranjuje. 
 • Vrijeme pristupa 
 • Klikovi 
 • Eventualno sadržaji obrasca i ostali unosi u polja za slobodan unos teksta, npr. pojmovi pretraživanja, kod polja za slobodan unos teksta u obrascima u kojima se prikupljaju lični podaci (npr. ime i šifra) prenosi se samo informacija popunjeno ili nepopunjeno. 

Pravni osnov za obradu podataka je Vaša saglasnost shodno Članu 6. Stav 1. a) OUZP-a i shodno Članu 5. ZZLP-a. Ovu saglasnost možete opozvati sa učinkom na budućnost tako što ćete na obavijesti o kolačićima promijeniti Vaš izbor.   

1.3.3 Marketing 

Marketing kolačići se koriste za identificiranje posjetitelja prilikom posjeta različitih web stranica kako bi im se oglasi prikazivali u skladu sa njihovom korisničkom aktivnošću.  


Ciljano oglašavanje Facebooka (Retargeting) 

Ako nam putem Cookie-Bannera date saglasnost za korištenje marketinških kolačića, koristit ćemo uslugu Facebook-Pixel društva Meta Platform Ireland Ltd. („Meta“). 

Ova funkcija služi tome da se korisnicima ovih internet stranica tokom posjete društvenoj mreži Facebook (i pridružene društvene mreže Instagram) prikažu promotivni oglasi prilagođeni interesima („Ads“) na Facebooku, Instagramu i na Facebookovoj oglašivačkoj mreži (Audiece Network), tj. i na drugim internet stranicama, te da mjeri i optmizira utjecaj ovih reklama na konverzije.  

U tu svrhu na našim internet stranicama implementirana je odgovarajuća oznaka Mete. Putem ove oznake se pri posjećivanju pojedine internet stranice uspostavlja direktna veza sa poslužiteljima Mete. Pritom se na poslužitelje Mete prenosi da ste vi posjetili određenu internet stranicu te kako ste na njoj postupili. Pri tome će Meta tu informaciju pridružiti ličnom Facebook i/ili Instagram korisničkom računu. Kada posjećujete društvene mreže Facebook, Instagram ili stranicu nekog partnera mreže Meta Audience Network, prikazivat će Vam se personalizirani oglasi usklađeni s Vašim interesima.  

Između Mete i nas, ovisno od konkretne svrhe obrade, postoje različiti odnosi s obzirom na propise kojima se uređuje zaštita podataka:  

 • Društvo Meta i mi smo zajednički voditelji obrade u pogledu ličnih podataka o događajima  u svrhu uspostavljanja odgovarajućih ciljnih grupa za kontaktiranje, dostavljanja komercijalnih poruka i poruka povezanih s transakcijama te u cilju personalizacija funkcija i sadržaja kao i poboljšanja i osiguravanja Meta proizvoda. Ugovor koji je sklopljen između Mete i nas  radi utvrđivanja međusobnih odgovornosti u poštivanju OUZP i ZZLP možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum 
 • U okviru zajedničke obrade Vaših ličnih podataka, sa Metom smo dogovorili da je Meta prvenstveno odgovorna za stavljanje na raspolaganje informacije o obradi podataka te da Vam omogući ostvarivanje prava koja su Vam zagarantovana OUZP/ZZLP. Uz to, pod https://www.facebook.com/about/privacy ćete pronaći detaljnije informacije o obradi ličnih podataka kod Mete – između ostalog i o pravnoj osnovi obrade podataka i kako kod Mete možete zatražiti ostvarivanje svojih prava. 
 • U preostalom dijelu smo za obradu ličnih podataka Meta i mi odgovorni svaki za sebe.  

Više informacija o korištenju i prikupljanju podataka od strane Mete, kao i s time povezanim pravima i mogućnostima zaštite Vaše privatnosti možete pronaći u Facebookovim obavijestima o zaštiti podataka https://www.facebook.com/about/privacy/ . Više informacija i mogućnosti za deaktivaciju na Facebookovim stranicama, možete naći pod funkcije ciljanog oglašavanja „Custom Audiences”, dostupnoj na: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste pristupili ovoj stranici, morate biti prijavljeni na Facebooku. Pravni osnov za obradu podataka je Vaša saglasnost shodno Članu 6. Stav 1. a) OUZP-a i shodno Članu 5. ZZLP-a. Saglasnost možete opozvati sa učinkom na budućnost tako što ćete na Cookie-Banneru promijeniti Vaš izbor. 

1.4 Integriranje video sadržaja sa YouTubea 

Ova internet stranica koristi funkciju integriranja videosadržaja s Youtubea radi njihovog prikazivanja i reproduciranja (YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, USA, Kćerka firma od Google Inc., Mountain View, CA 94043, USA tj. ponuđača Google Ireland Limited, Dublin, Ireland). 

Pritom koristimo napredni način zaštite podataka, koji prema podacina Youtube-a počinje pohranjivati podatke korisnika tek kada se pokrene reprodukcija video sadržaja. U trenutku započinjanja reprodukcije integriranog video sadržaja, YouTube postavlja kolačiće za prikupljanje podataka o ponašanju korisnika, i to u svrhu evidentiranja video statistika, poboljšanja korisničkog iskustva i spječavanje zloupotreba. Uz to, preglednik posjetitelja stranice prilikom otvaranja stranice uspostavlja vezu s uslugom Double-Click. 

Ako ste prijavljeni na YouTube-u, ove informacije mogu biti dodijeljene i Vašem korisničkom računu. To možete spriječiti, odjavom sa svog YouTube računa prije nego pokrenete video sadržaj. Više informacije o prikupljanju i korištenju Vaših podataka od strane YouTube-a pronaći ćete u pravilima privatnosti na www.youtube.com. Dodatne informacije o zaštiti podataka kod „YouTube-u“ pronaći ćete u pravilima o privatnosti pružatelja usluge na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Nezavisno o reproduciranju integriranih video sadržaja, prilikom svakog otvaranje ove internet stranice uspostavlja se veza sa Googleovom mrežom „DoubleClick“, što bez našeg utjecaja može prouzrokovati dodatne procese obrade podataka. Double-Click je suodgovoran za to da se korisniku prikazuju personalizirani oglasi prilagođeni njegovim interesima. Kolačić za Double-Click prestaje vrijediti nakon 28 dana: Deaktivirati ga možete ovdje: https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCguJZaaMCXmloAIEKj3_n9juZQLRS2Djj9suGOXM9gTFNx84kyZTQ1YFRW6vqBRc5VuVfzn_7hq8XPOcdivasCT66t7mcDseRR3i3EKIm-PMpRPWVY&hl=de . 

Nemamo saznanja da bi nakon toga YouTube mogao prikupljati i koristiti Vaše podatke, niti na to možemo utjecati. Više informacija, također o usluzi Double-Click i korištenje kolačića putem Googlea, možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti na www.google.de/intl/de/policies/privacy/   

Pravni osnov za obradu podataka je Vaša saglasnost shodno Članu 6. Stav 1. a) OUZP-a i shodno Članu 5. ZZLP-a. Ovu saglasnost možete opozvati sa učinkom na budućnost tako što ćete na obavijesti o kolačićima promijeniti Vaš izbor. 

Račun kandidata

2.1 Podnošenje prijave / kreiranje računa kandidata

Na našim internet stranicama možete dobiti uvid u slobodna radna mjesta i odmah izvršiti prijavu putem našeg portala za prijavu kandidata. 

Kako biste se prijavili putem našeg portala, potrebno je otvoriti račun kandidata. Za registraciju su nam potrebni lični podaci, kao što su Vaše ime i e-mail adresa. 

Ako ste na Vašem pregledniku aktivirali opciju „AutoFill“, istu možete koristiti prilikom popunjavanja prijave. Pritom se potrebni podaci, koje ste sačuvali u Vašem pregledniku kao što su npr. Ime, prezime, adresa, itd., automatski unose u prijavu kao prijedlog. Podatke naravno nakon toga možete izmijeniti ili izbrisati, prije nego što prijava bude poslana nama.  

Pored polja koja su označena kao obavezna, dobrovoljno možete unijeti i dodatne informacije i učitati dokumente. Nakon slanja Vaše prve prijave, za Vas se automatski izrađuje korisnički račun za prijavu i dobijate ulaznu potvrdu na Vašu e-mail adresu koju ste naveli.  

Kako biste se prijavili na svoj korisnički račun, unesite svoju e-mail adresu u za to predviđeno polje. Nastavno ćete dobiti pristupnu vezu na svoju e-mail adresu preko kojeg se možete prijaviti na svoj korisnički račun. 

Podaci uneseni u račun kandidata, mogu se izmijeniti u svakom trenutku, moguć je uvid u status Vaših prijava, te podnositi daljnje prijave i koristiti ostale funkcije korisničkog računa. Imajte na umu da se nakon poslane prijave, ista može mijenjati samo dok ne započne proces odabira. Ako primjetite zloupotrebu Vašeg korisničkog računa, molimo Vas, kontaktirajte nas odmah. 

Lične podatke i dokumente koje ste naveli i učitali u postupku prijave, prikupljamo, obrađujemo i koristimo isključivo u svrhu obrade prijave i u postupku zapošljavanja. Ako ste ih naveli, ti podaci mogu uključivati i podatke koji spadaju u posebne kategorije ličnih podataka, definisane Članom 9. OUZP-a / Član 9. ZZLP-a, a kao što su teža invalidnost ili ravnopravnost  (podaci o zdravstvenom stanju). Pravni osnov za obradu podataka je Vaša saglasnost shodno Članu 6. Stav 1. a) OUZP-a i shodno Članu 5. ZZLP-a.  

 

2.2 Brisanje računa kandidata/dokumenata prijave

U bilo kojem trenutku imate mogućnost sami obrisati svoj račun kandidata ili nam uputiti zahtjev za brisanje. Ako bi u tom trenutku neka Vaša prijava bila otvorena/aktivna, polazimo od pretpostavka da Vam više nije poželjna i da je povlačite.

Vaš korisnički račun se briše automatski nakon isteka 15 mjeseci od prvog zaprimanja prijave. Ukoliko u tom trenutku budete imali otvorenih prijava, Vaš korisnički račun se briše tek onda, kada je završena Vaša posljednja prijava.

Nezavisno od brisanja Vašeg korisničkog računa, s Vašim dokumentima ćemo postupati na sljedeći način:

 • U svrhu Vaše prijave za obavljanje poslova, školovanje, praksu ili druge oblike pružanja usluga, Vaši podaci se prenose u Vašu mapu zaposlenika.
 • Profili kandidata/dokumenti za prijavu dostavljeni putem pružatelja kadrovskih usluga pohranjuju se kod nas 15 mjeseci kako bismo ispunili ugovorne obaveze.  
 • U slučaju odbijenice, Vaša prijavna dokumentacija će se čuvati 15 mjeseci kako bi se mogla riješiti sva pitanja/problemi koji se mogu pojaviti nakon toga te odbraniti moguće pravne zahtjeve.

2.3 Povlačenje prijave

Vašu prijavu možete povući u svakom trenutku. To je moguće putem odgovarajuće funkcije u računu kandidata, brisanjem računa kandidata ili ako nam dostavite zahtjev za povlačenje (npr. putem e-maila na infoposao@dm-drogeriemarkt.ba). Vaša dokumentacija za prijavu se čuva još šest mjeseci, kako bi se eventualno riješila nastala pitanja/problemi ili kako bi se odbranili pravni zahtjevi.  

2.4 Sigurni prijenos podataka

Koristimo tehničke i organizacijske mjere zaštite, kako bismo zaštitili Vaše podatke od zloupotrebe, gubitka, uništenja ili neovlaštenog pristupa. Prijenos Vaše online prijave između Vašeg lokalnog preglednika i našeg portala za prijave kandidata se odvija zaštićeno putem https. Naše sigurnosne mjere se shodno tehnološkom razvoju prerađuju kontinuirano.  

2.5 Uvid u profil podnositelja zahtjeva / prijavnu dokumentaciju

Zaprimljene prijave uvijek obrađuje zaposlenik koji konkretno učestvuje u određenom procesu popunjavanja radnog mjesta (nadležni zaposlenici Ljudskih resursa u direktnoj saradnji sa odgovornim zaposlenikom).  

Na Vašem korisničkom računu individualno možete podesiti vidljivost Vašeg profila. Možete odabrati da li Vaš profil/podešena prijava može biti uzeta u obzir od strane naših regrutera aktivno i za druga radna mjesta u Vašoj zemlji/internacionalno u dm koncernu. Ako ne želite da se Vaš profil/podnesene prijave uzimaju u obzir za daljnja radna mjesta, možete u skladu s tim ograničiti vidljivost svog profila.  

Molimo Vas da označite odgovarajući kvadratić „Moja prijava može se uzeti u obzir i za neko drugo radno mjesto u dm-u u mojoj zemlji“, „Moja se prijava može uzeti u obzir i za neko drugo radno mjesto u mojoj zemlji kao i u inozemstvu“ ili „Moja se prijava može uzeti u obzir samo za radno mjesto za koje sam se prijavio/la“.  

Odgovarajućom odlukom dobrovoljno pristajete na daljnji prijenos Vaših podataka i eventualno na prijenos osobama koje nisu zadužene za obradu prijava za tu određenu poziciju (u Vašoj zemlji/internacionalno). Osim toga, nikada ne prosljeđujemo Vašu prijavu trećim stranama izvan dm koncerna. Ukoliko je to od Vas navedeno, u to mogu spadati i navodi, koji spadaju u posebne kategorije ličnih podataka u smislu Člana 9. OUZP-a / Član 9. ZZLP-a, a kao što su teža invalidnost ili podaci o zdravlju. Pravni osnov za obradu podataka je Vaša saglasnost shodno Članu 6. Stav 1. a) u vezi sa Članom 9. Stav 2. a) OUZP-a i shodno Članu 9. Stav 2. a) ZZLP-a.  

Prijenos Vaših podataka u zemlje izvan EGP-a se u principu ne odvija, osim ako se prijavite na poziciju u dm-u izvan EGP-a ili ako ste dali svoju izričitu saglasnost za vidljivost Vašeg profila za prijavu stavljanjem kvake kod “Moja se prijava može uzeti u obzir i za neko drugo radno mjesto u mojoj zemlji kao i u inozemstvu”, tako da regruteri svih dm društava koncerna smiju provjeriti Vaše podatke u slučaju otvorenih pozicija. Pravni osnov prijenosa podataka je u ovom slučaju također Vaš pristanak shodno Članu 6. Stavu 1. a) i u vezi s Članom 9. Stav 2. a) OUZP-a i shodno Članu 9. Stav 2. a) ZZLP-a. 

Ukidanje vidljivosti profila: vidljivost profila možete  promijeniti u bilo kojem trenutku unutar svog korisničkog računa. To odgovara opozivu saglasnosti za prijenos podataka osobama nego zaposlenicima za to određeno radno mjesto. Opoziv saglasnosti ne utječe na zakonitost obrade provedene na temelju saglasnosti do trenutka opoziva. Od ovog trenutka Vaše podatke mogu vidjeti samo zaposlenici shodno odabranoj opciji.  

Imajte na umu da će se prilikom podnošenja prijave Vaši dokumenti za prijavu uvijek proslijediti osobama uključenim u određeni proces zapošljavanja, bez obzira na vidljivost Vašeg profila. Pravni osnov za ovu obradu podataka je Član 26. Stav 1. Njemačkog zakona o zaštiti ličnih podataka, a u vezi sa Članom 88. OUZP-a, shodno Članu 5. ZZLP-a, kod koje obrada posebnih kategorija ličnih podataka kao što su to npr. oblici teške invalidnosti i u vezi s Članom 9. Stav 2 b) OUZP-a i Članom 9. Stav 2 a) ZZLP-a.  

Ukoliko nam putem e-maila ili putem pošte uputite prijavu, polazimo od toga da ste zainteresovani i za druge pozicije u BiH. U skladu s tim, Vaše podatke ćemo ustupiti zaposlenicima u BiH, koji nude/žele ponuditi sličnu poziciju. Pravni osnov je u ovim situacijama Član 6. Stav 1 f) OUZP-a i Član 5. ZZLP-a.  

2.6 Učitavanje dokumenata putem DropBox-a i Google Drive-a

Omogućili smo Vam da dokumente učitate s Vašeg računara ili mobilnog uređaja ili putem online servisa za pohranu DropBox i Google Drive. Molimo Vas da pročitate uvjete korištenja tih servisa i njihove politike privatnosti.   

2.7 Zapamtiti favorizirane oglase za posao

Kada ste prijavljeni na Vašem računu kandidata, prilikom traženja radnog mjesta, favorizirane pozicije možete staviti na listu favorita. Vašu listu možete prilagođavati putem odabira/poništavanja odabira. Brisanjem Vašeg korisničkog računa, briše se i Vaša lista favorita.  

2.8 Funkcije Share za dijeljenje sadržaja (Facebook, XING, LinkdIn i WhatsApp)

Želimo Vam rado skrenuti pažnju na naše prisustvo na različitim društvenim mrežama namijenjenim poslovnoj i privatnoj komunikaciji. Stoga smo te platforme kao i usluge slanja i primanja poruka povezali s našom web-stranicom pomoću ikona. Ove ikone nisu dodaci za društvene mreže (Social Plugins) te se stoga na te mreže ne prenose (lični) podaci sve dok na to aktivno ne pristanete. Da biste koristili funkciju Share za dijeljenje sadržaja, morate biti prijavljeni na određenu mrežu i aktivno kliknuti na ikonu koja predstavlja poveznicu. Tek tada će se Vaši podaci prenositi određenom pružatelju usluga. U tu svrhu koristimo funkciju Shariff koja je razvijena u cilju omogućavanja većeg nivoa privatnosti na mreži i kao zamjena za uobičajne dodatke za društvene mreže.  

Pravna osnova za obradu podataka pri korištenju funkcije “Dijeli” je član 6. Stav 1. f) OUZP-a i Član 5. ZZLP-a. Legitimni interes s naše strane leži u činjenici da želimo svojim korisnicima putem funkcije „Dijeli“ omogućiti sudjelovanje u aktivnoj razmjeni u mrežama. Prije prijenosa podataka, korisnik se mora aktivno registrovati u mreži, a zatim kliknuti na vezu.  

Prilikom dijeljenja sadržaja prenose se sljedeći podaci:  

 • Adresa internet stranice 
 • Datum i vrijeme otvaranja internet stranice tj. aktiviranja kone za dijeljenje sadržaja 
 • Informacije o pregledniku i operativnom sistemu koje koristite 
 • IP adresa 
 • Sadržaj koji dijelite. 

Uvid u dijeljeni sadržaj (oglasi za radna mjesta) mogu – u zavisnosti od toga kako ste definisali postavke za zaštitu podataka svog računa na različitim društvenim mrežama – vidjeti i drugi korisnici iste društvene mreže. Ako ste prilikom aktiviranja funkcije Share klikom na ikonu već prijavljeni na društvenu mrežu, njezin pružatelj je u mogućnosti iz gore navedenih podataka utvrditi Vaše korisničko ime, eventualno i Vaše stvarno ime. Te podatke pružatelj može obrađivati i u zemljama izvan Evropske unije. Ne možemo utjecati na obim, način i svrhu obrade podataka od strane pružatelja. Molimo Vas da kod svakog pružatelja usluga obratite pažnju na odredbe politike zaštite privatnosti/uvjete korištenja društvenih mreža – njima se definiše i rok čuvanja podataka.  

2.9 Eksterni posrednici pri zapošljavanju

Sa eksternim posrednicima pri zapošljavanju smo sklopili sporazum, kako bismo od ovih profila dobili informacije o mogućim kandidatima koji su za nas interesantni. Ako ste se obratili posredniku pri zapošljavanju, isti je prvenstveno odgovoran za obradu Vaših podataka (i u skladu sa zakonskim propisima), posebno i za pravilan prijenos nama. Zainteresovani smo da primamo lične podatke o Vama, samo onda kada se kvalifikujete kao kandidat za uži izbor. Profili kandidata koji su nam poslani, bilježe se na našem portalu za prijavu kandidata. U slučaju postojanja interesa, mi ili odgovarajući posrednik pri zapošljavanju kontaktirat ćemo posredovanog kandidata te ga po želji aktivno uključiti u naš proces prijave. Pravni osnov je u ovim situacijama Član 26. Njemačkog zakona o zaštiti ličnih podataka, a u vezi sa Članom 88. OUZP-a i Članovima 12. i 5. ZZLP-a.  

Ako nam je posrednik pri zapošljavanju, koji inače prima naknadu ako posao bude uspješan, dužni smo, na osnovu ugovornog sporazuma s njima, provjeriti da li je s prijavljenim kandidatom i nama sklopljen ugovor unutar 12 mjeseci nakon predstavljanja kandidata od strane posrednika pri zapošljavanju. Stoga se profili kandidata predstavljeni putem posrednika pri zapošljavanju kod nas pohranjuju u tu svrhu najduže 12 mjeseci. Za to imamo legitiman interes (Pravna osnova je Član 6. Stav 1. f) OUZP-a i Član 5. Stav 3. ZZLP-a), jer jedino tako možemo ispuniti svoje ugovorne obveze prema posrednicima. Budući da ste odabrali proces zapošljavanja putem posrednika, naši interesi prevladavaju te je potrebno Vaše podatke kao dokaz i eventualno čuvati 12 mjeseci kao dokaz i eventualno obraditi ugovorenu naknadu.  

Ukoliko osim ove prijave želite koristiti naš portal za prijave, važe odredbe koje su propisane za svaku ponudu pojedinačno, a posebno je potrebno obratiti pažnju na moguća odstupanja kod rokova brisanja.  

3 Prijave putem e-maila / pismeno

Kod nas se možete prijaviti i putem maila/pismenim putem. U tom slučaju za Vas automatski uspostavljamo račun kandidata kako bismo prijave evidentirali u našim sistemima. Na portal za prijavu kandidata se uvijek možete prijaviti uz pomoć podataka koje ste zaprimili putem e-maila, te ćete moći preuređivati Vaše podatke i uputiti dodatne prijave i iskoristiti dodatne funkcije računa kandidata.  

Pravni osnov za ovu obradu podataka je Član 26. Stav 1. Njemačkog zakona o zaštiti ličnih podataka, a u vezi sa Članom 88. OUZP-a, shodno Članu 5. ZZLP-a, kod koje obrada posebnih kategorija ličnih podataka kao što su to npr. oblici teške invalidnosti i u vezi s Članom 9. Stav 2 b) OUZP-a i Članom 9. Stav 2 a) ZZLP-a.  

Ukoliko nam uputite prijavu putem e-maila ili pismeni prijavu, polazimo od pretpostavke da ste zainteresovani i za druge pozicije u BiH. S tim u vezi učinit ćemo dostupnim Vaše podatke i zaposlenicima u BiH koji nude/žele ponuditi sličnu poziciju. Pravni osnov je u ovim situacijama Član 6. Stav 1 f) OUZP-a i Član 5. ZZLP-a. 

4 Usporedba s podacima o zaposlenicima (za interne podnositelje zahtjeva)

Kod internih prijavljenih kandidata u svrhu identifikacije i isključivanja uduplavanja u pojedinim slučajevima se može odviti usporedba s Vašim podacima koje ste nam ostavili (Oslovljavanje, ime i prezime, broj zaposlenika, datum rođenja, ulica i broj, poštanski broj, mjesto, zemlja). Osim toga, ako ste kod svog trenutnog radnog mjesta u svome profilu za prijave naveli težu invalidnost ili izjednačavanje, ista će u dovoljnoj mjeri biti uzeta u obzir.  

Za odabir budućih zaposlenika mjerodavne su isključivo stručne i lične kvalifikacije, koje se kod internih i eksternih kandidata vrednuju prema istim kriterijima. Ova usporedba usljeđuje nezavisno od vrste konkursa i odabranog načina komunikacije.  

Pravni osnov za ovu obradu podataka je Član 6. Stav 1 f) GDPR-a, na temelju našeg legitimnog interesa da na odgovarajući način uzmemo u obzir postojeći staž i sve postojeće teške invalidnosti/jednakost prilikom odabira kandidata. Ne odvija se automatsko donošenje odluka/profiliranje. 

5 Newsletter za radna mjesta 

Ukoliko navedete e-mail adresu, možete se prijaviti za naš Newsletter za radna mjesta. Pri tome Vam na navedenu e-mail adresu šaljemo newsletter prema kriterijima koje ste Vi odredili, a koji sadrže nova radna mjesta u skladu sa Vašim unosom pretrage.  

Osim toga, informisat ćemo Vas o našim aktivnostima u vezi oglasa za radna mjesta. Npr. Informisat ćemo Vas o sajmovima na kojima ćemo učestvovati. Ovo služi boljem i bržem informisanju o događajima s naše strane, na kojima ćemo predstaviti naše društvo. Vrlo rado možete i na ovim događajima s nama stupiti u kontakt.  

Pravni osnov za zaprimanje ovog newslettera za radna mjesta je Član 6. Stav 1 a) OUZP-a i Član 5. ZZLP-a. Pri tome dajete saglasnost da Vašu e-mail adresu i podatke koje ste unijeli za željena radna mjesta (npr. područje djelatnosti, naziv radnog mjesta) možemo obrađivati kako bismo Vas e-mailom informisali o ponudama poslova koji Vam odgovaraju. Daljnje proslijeđivanje E-Mail adrese i kriterija posla se neće odvijati. 

Saglasnost možete uvijek opozvati sa učinkom na budućnost tako što ćete kliknuti na link odjave koji možete pronaći u svakom newsletteru. Zakonitost obrade provedene na temelju ovog pristanka do opoziva ostaje nepromijenjena.  

6 Kategorije primaoca, prijenos u treće zemlje

Vaše podatke u pravilu ne prenosimo trećima, osim u slučaju zakonske obveze (npr. kada to zatraže tijela nadležna za kazneni progon) ili ako su nam ti podaci potrebni za odvijanje poslovnih procesa ili ih koristimo u okviru ispunjavanja ugovora s izvršiteljima obrade, npr. s pružateljima informatičkih usluga ili usluga za web hosting. Kao što je prethodno pobliže pojašnjeno, Vaše podatke također prenosimo drugim društvima dm-koncerna ako ste nam za to dali privolu ili ste se kod njih prijavili za neko radno mjesto. U svakom od ovih slučajeva strogo poštujemo zakonske odredbe. 

Moguće je da će se Vaši podaci proslijediti u druge zemlje u kojima gore navedeni ugovorni partneri mogu imati sjedišta odnosno obrađivati podatke. To su prije svega zemlje Evropskog gospodarskog prostora, a u pojedinačnim slučajevima i zemlje izvan njega. Takve zemlje mogu imati pravila zaštite podataka koja su drugačija i pružaju manji stepen zaštite od onih u EU. Ovo može npr. imati za posljedicu da vlasti mogu obraditi Vaše podatke u svrhu kontrole praćenja, po mogućnosti i bez mogućnosti žalbe. U slučaju da se lični podaci obrađuju izvan EU, a Evropska komisija nije donijela odluku o dovoljnom stepenu mjere zaštite, provodimo odgovarajuće zaštitne mjere uključujući sklapanje standardnih klauzula o zaštiti podataka EU-a. Ugovorni tekst EU standardnih klauzula o zaštiti podataka i odluke o primjerenosti mogu se pronaći na web stranici Evropske komisije, standardne klauzule EU o zaštiti podataka pod Standardnim ugovornim klauzulama (SCC) | Evropska komisija (europa.eu), odredbe o primjerenosti Adequacy decisions | EU Komisija (europa.eu).  

7 Prava ispitanika

Imate pravo na informaciju o obradi ličnih podataka koji se na Vas odnose, pravo na prenosivost podataka kao i prava na brisanje, ispravak, ograničenje obrade i/ili prigovor na obradu kao i pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Za više informacija obratite se našem službeniku za zaštitu ličnih podataka.  

Imate pravo, iz razloga koji proizlaze iz Vaše konkretne situacije, u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, koja se temelji na Članu 6. Stav 1. f) OUZPA-a i Člana 5. ZZLP-a (obrada podataka radi zaštite pretežitog legitimnog interesa). Ako uložite prigovor, više nećemo obrađivati Vaše lične podatke osim ako možemo dokazati obavezujuće legitimne razloge za obradu, koje nadmašuju Vaše interese, prava i slobode, ili ako obrada služi za dokazivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva. 

Ukoliko posjedujete aktivan račun kandidata, sami možete pogledati svoje podatke iz prijave za radno mjesto te ih prema potrebi izbrisati ili promijeniti.  

8 Kontaktni podaci službenika za zaštitu ličnih podataka 

Za upite u vezi zaštite podataka ili za Vaše lične podatke u dm BiH, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu ličnih podataka: 

E-Mail:zastitapodataka@dm-drogeriemarkt.ba 
Poštom: 
dm drogerie markt d.o.o. 
n/r Službenika za zaštitu ličnih podataka 
Lužansko polje 40b 
71210 Ilidža 

9 Dopunske odredbe

Kontinuirani razvoj Interneta zahtijeva povremena usklađivanja naših načela zaštite podataka. Stoga pridržavamo pravo na poduzimanje promjena u svakom trenutku. U slučaju bilo kakvih pitanja ili sugestija u vezi našeg procesa prijave, molimo kontaktirajte naše kolege iz Ljudskih resursa na infoposao@dm-drogeriemarkt.ba. Imajte na umu da naša e-mail komunikacija koja će uslijediti na Vaš upit nije šifrirana.  

Ako koristite ove opcije i kontaktirate nas, koristit ćemo Vaše podatke da odgovorimo na Vaše upite i da sa Vama stupimo u komunikaciju. Pravni osnov za obradu podataka je Vaša saglasnost shodno Članu 6. Stav 1. a) OUZP-a i shodno Članu 5. ZZLP-a. Na temelju zakonskog roka za čuvanje, zaprimljeni podaci bit će izbrisani najkasnije po isteku 6 godina od zaključavanja obrade upita.